Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları E Grubu

Kazanım: A.4.12. Metni yorumlar.
1. Canım insanoğlu! Büyüktedir gözü hep, elindekiyle yetinmez, çevresini boyuna genişletmek ister. Gözünün gördüğü, kulağının işittiği bir şey olsun, olsun da ne olduğunu anlamasın, bir türlü katlanamaz. Uğraşır, didinir, öğrenmek için bütün gücünü esirgemez, pek yorulup bitkin düşünce de gene ‘’Yenildim.’’ demez, bir yalan uydurup ona inanır.
Bu parçanın hangi metin türünü örneklediğini gerekçesi ile yazınız.

Kazanım: B.1. Farklı türlerde metinler yazar.
B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

2. “Sosyal medya” konulu, en az beş cümleden oluşan, röportaj biçiminde bir paragraf yazınız.
(Yazdığınız bu yazı; cümle sayısı, verilen konu, türün özellikleri, fikir, tutarlılık, bütünlük, üslup, yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından değerlendirilecektir.)

3. Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nun ana karakteri Ferit tıptan terk bir felsefe öğrencisidir ama en temel anlamıyla bir “modern adam”dır geleneklerden sıyrılmıştır. Liberal, mantıklı ve entelektüeldir. Hekimliğin maddi, bedensel gerçekliği ile felsefe anlayışının batıcı eğilimi düşünüldüğünde yönelimi elbette bellidir. Dahası genç adam kuruntulu, takıntılı, sanrılarla boğuşan, huzursuz ve içsel krizlere eğilimli bir karakterdir. Yani, aslında yazar tarafından kurtarılması gereken bir vaka olarak düşünülmüştür. Köhne, karanlık bir binada kiraladığı odada her biri birbirinden değişik hikayesi olan garip bir grup insanla beraber yaşamaktadır. Maddi zorluk çekmekte, yaşadığı yerin fiziksel şartları zaten sıkıntılı olan bünyesine iyi gelmemektedir. Daha sonra kız kardeşiyle birlikte yerleşmek için adada nezih bir yer tutsa da fantastik gariplikler peşini bırakmaz. Yine de, anlatı sürecindeki mekansal atmosferin değişimi karakterin içsel dönüşümüne koşut gider ve Ferit ruhani olana yakınlaştıça bir bakıma ferahlar.
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’ndan alınan bu parçada kahramanın yaşadığı çatışmayı yazarak açıklayınız.

Kazanım: A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
4. Aşağıda verilen cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarının nedenlerini yanına yazınız.
• İnsan, geçmişteki hatıralarıyla yaşamaya mahkûm olmamalı.
• Bu yörede su kaynaklarının kuruma nedenlerinden biri de yanlış sulamadandır.

B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

5. Derste bir kesitini /özelliklerini incelediğiniz romanlardan biriyle ilgili en az üç cümleden oluşan tanıtım yazısı yazınız.(Yazdığınız bu yazı; cümle sayısına, imla ve noktalama kurallarına ve tanıttığınız romanın özelliklerine uygunluk bakımından değerlendirilecektir.)

Kazanım: A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
6. Aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım yanlışlarını bularak altını çizip doğrusunu yazınız.
Pirî Reis’in haritalarının mevcut olmadığını veya yanlış olduğunu iddaa etmeye uğraşmayalım. Bu haritalar vardır ve İstanbul da Topkapı Müzesi’nde bulunmaktadır. Yetkili kimseler tarafından haritalar tetkik edilmiş, sahte ve yanlış olmadıkları anlaşılmıştır. Haritalar 1513 ve 1528 yıllarına ait olup güney Amerika ile Antarktika’yı da göstermektedir. Bu yönüyle çağının oldukca ilerisinde bir haritacılık anlayışı olarak görülmektedir.

A.4.14. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
7. Aşağıdaki roman türünde yazılmış eserlerin sanatçılarını karşılarında verilen boşluklara yazınız.
İçimizdeki Şeytan : .……. ………….
Kiralık Konak : .……………………
Yaprak Dökümü : …………………….
Teneke : .………………….
Sinekli Bakkal : ………………….

Kazanım: A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
8. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bularak üzerine yazınız.
Bir sabah / bu ihtiyar adam, / aileden kalan bu bağda / tüm enerjisini kaybettiğini / fark etmişti.

CEVAPLAR:
1. Okurla konuşur gibi bir üslupla sade dille genel bir konuyu anlattığı için  sohbettir.

2.— Sosyal medya nedir?
— Teknolojinin giderek kendini yenilemesi ve internet kullanımının yaygınlaşması alternatif iletişim ve haberleşme kanallarının ortaya çıkmasını tetikledi. Ortaya çıkan ve insanların vazgeçilmezi olan bu platformun adı sosyal medyadır.
— Sosyal medyanın işlevi hakkında neler söylersiniz?
— Sıcak gelişmeler anlık takip edilebilirken olayların perde arkasın da yaşanan gelişmeler öğrenilebilir. Ünlü bir yazarın eserleri takip edilebilir. Spor, sanat, haber, genel kültür, siyaset gibi unsurlar hakkındaki gelişmeler sıcağı sıcağına görülebilir.

3.Doğu-batı değerler çatışması temasını açıkça devam ettirmektedir.

4.• İki hafta boyunca seyrettiğim filmin etkisinden kurtulamadım.
( Sözün yanlış yerde kullanımı)
• İnsan, geçmişteki hatıralarıyla yaşamaya mahkûm olmamalı. (Gereksiz söz kullanımı)
• Hayatı her geçen gün pahalılandıran unsurları tek tek inceleyelim. (Sözcüğün yanlış yapılandırılması)
• Bu yörede su kaynaklarının kuruma nedenlerinden biri de yanlış sulamadandır. (Gereksiz ek kullanımı)

5. ÇALIKUŞU: Reşat Nuri Güntekin”in en yaygın ününü kazandığı ilk romanı. Romanda, iyi öğrenim görmüş bir İstanbul kızı olan Feride’nin Anadolu’nun çeşitli köy ve kasabalarında öğretmen olarak yaşadığı serüven anlatılır. Serüven yönü ağır basan bu romanda, kişilerin duygu dünyaları, ülke gerçeklerinden soyutlanmadan verilir.

6. İddia / İstanbul’da / Topkapı Müzesinde / Güney / oldukça

7. İçimizdeki Şeytan : .…………………SABAHATTİN ALİ ………….
Kiralık Konak : .…………………YAKUP KADRİ……….
Yaprak Dökümü : …………………REŞAT NURİ ………………….
Teneke : .…………….…YAŞAR KEMAL…………………….
Sinekli Bakkal : …………………HALİDE EDİP……….

8. ZARF TÜMLECİ / ÖZNE  / YER TAMLAYICISI / BELİRTİLİ NESNE / YÜKLEM

11.sinif-turk-dili-ve-edebiyati-2.donem-2.yazili-sorulari-e-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap