Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları N Grubu

1.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl olur? Yazınız.(10p)
1. Oysa özellikle Batılı ülkelere baktığımızdatoplumun sıradan sayılabilecek kesimlerinin bile bu türe ne kadar ilgi gösterdiklerini, ortaya çıkan ürünlerden kolaylıkla görebiliyoruz.
2. Çok şükür ki son yıllarda bu şikâyetlerimizi bertaraf edecek ve toplumun neredeyse
tümünü kuşatabilecek nitelikte örnekler gündeme gelmeye başladı.
3. Hatırat bizde daha çokTanzimat’tan sonra yazılmaya başlanan ve uzun yıllar neredeyse sadece dış işleri mensuplarının yaşadıkları deneyimleri kaleme aldıkları bir tür.
4. Ben,onlarca İngiliz kaptanın yayımlanan hatıralarını gördüğüm zaman bizim toplumumuzun benzer tecrübeleri yok mu, diye hep hayıflanmışımdır.
5. Uzun yıllar,öbür alan mensuplarına çok fazla yayılmadı.
6. Özellikle nehir söyleşi adı verilen ve genelde iki kişi aracılığı ile gerçekleştirilen profesyonel çalışmalar okuyucu ile buluşuyor artık.
2.Aşağıdaverilentablodaverileneserlerinyazarlarınıvetürleriniyazınız.(12p) 

ESERADIYAZARITÜRÜ
Mağaradakiler
KeşanlıAliDestanı
CanlıMaymunLokantası
KaralamaDefteri
BenimAdımKırmızı
BoğaziçiŞıngırMıngır

3.Aşağıdaki metinlerin hangi anlatıcı “bakışaçısı”yla yazıldığını altlarındaki boşluklarayazınız.(3x4p=12p)

METİNBAKIŞ AÇISI
Erkekler düğün evindeki bir odaya tıkılmışlardı. Kapıdan başka hiçbir yerden ışık almayan, toprak tabanlı odanın kenarında alçak bir sekinin üstünde şehirden getirdiği iki misafiriyle hancı Yakup Ağa oturmuştu. Düğün sahibi güveyinin büyük kardeşi dört yana koşup ortalığı idare, misafirlere ikram ediyor, kapıya yakın bir yerdepanikleyipduranihtiyarbiraşığa:”Neduruyorsunçalsana!” diyesesleniyordu.
Erdem arkasına bakmadan yürüyordu. Sinirliydi. Belli ki onu çok kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Eliyle garip işaretle yaparak hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da eve gidince neler yapacaklarının bir bir planını yapıyordu. İntikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak Ahmet’e nasıl bir ceza verebileceğini düşündü. Mutlaka işe Ahmet’ten başlamalı diyordu içinden.
Erciyes Dağı’nın heybetli manzarası kadar dağın eteklerinde dörtnala koşan yılkı atları da meşhurdur. Bu atlar öyle güzel manzara oluşturuyor ki kimi zaman haftada4-5fotoğrafçıgrubunbölgeyegeldiğisöyleniyor.Bendeuzunzamandıryılkı atlarını fotoğraflamayı düşünüyordum. Bunun için Hürmetçi köyünde yaklaşık 30 yıldır yılkı atlarını ehlileştiren Ali Kemer’den yardım aldım.

4. Aşağıda harflendirilmiş soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.(2x6p=12p)

 Sinekli Bakkal romanının başkahramanı Rabia, zorluklar içinde geçen bir çocukluk dönemi yaşar. İmam olan dedesinin baskısı altında çocukluğunu yaşama imkânı bulamaz. Güzel bir sese sahip olan Rabia, dedesinden aldığı eğitim sayesinde ünlü bir hafız olur. Musikiye olan kabiliyeti Rabia’nın önüne yeni fırsatlar çıkarır. Mevlevi Vehbi Dede’den tef, ut, keman gibi alaturka sazların eğitimini alır. Sekiz ay kadar sonra hayatında dönüm noktası olacak bir gelişme yaşanır. Selim Paşa’nın oğlu Hilmi’nin aracılığıyla Garp musikisinin üstadı Perregrini ile tanışır. Rabia’nın ve Sinekli Bakkal Sokağı’nın doğallığına hayran kalan Perregrini, Müslüman olur, Osman adını alır ve Rabia ile evlenir.

a. “Alaturka sazlar,Garp musikisi,Üstad Perregrini, hafız, Mevlevi VehbiDede”ifadeleridönemin sosyalvekültürel yapısıbakımından nasıl birtabloçizmektedir? Yorumlayınız.(6p) 

b.Size göre paragrafta geçen “çocukluğunu yaşama imkanı bulamaz.” ifadesiyle anlatılmak istenen ne olabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız. (6p)

5. Deneme türü hakkında “detaylı” bilgi vererek dünya ve Türk edebiyatında bu türle ön plana çıkmış yazarlardan, önemli eserlerinden bahsediniz. (14p) (İmla ve noktalama puanlamaya dahildir.)
6.Aşağıdaki altı çizilerek verilen kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz.(12p)

  • Gece Bekçisi:Bir ablam vardı.(ErolBey’e.)Eskiden size de çamaşıra gelirdi Erol Bey. Öldü zavallı.
  • Erol Bey:Neden öldü? Ahmet Efendi, görünürde hasta filan da değildi.
  • Gece Bekçisi: Anlatayım, Bey’im. Ablam yetmiş beşinde öldü. Evlere çamaşıra giderdi, beş altı evi vardı, hep o evlere giderdi. Yetmişinde artık canlı cenazeye dönmüştü.(I)
  • Müdür:Yetmiş yaşında nasıl çalışırdı be Ahmet Efendi?
  • Gece Bekçisi:Bir gün geldi, çalışamaz oldu. Yıkadığı çamaşırlar yarı kirli kalıyordu. Kapılar art arda kapanmaya başladı yüzüne.
  • Erol Bey:Çalıştırmasaydın be AhmetEfendi!
  • Gece Bekçisi: Çalışma, dedim o kadar; çalışma, ben bakarım sana. Sonunda topu topu bir ev kaldı kapısını ona kapatmayan. O ev de bir gün yol verdi kendisine.(II)
  • Müdür: İnsanın yüzü de tutmaz(III) ya
  • Gece Bekçisi:Evet, artık gelme, demeyi içleri götürmüyordu.(IV)Alışmışlardı da çok. Son gidişinde eline fazlaca para vermişler, gönlünü almışlar, yolunca yordamınca anlatmışlar durumu. Anlamış.
I
II
III
IV

7. Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz(10p)
Midas:
Hay benim şaşkın vezirim(   )
altın dağıtmak mı yıkımı oluyor ülkenin(    )
İkide bir tepeme dikilip
“Hazine tamtakır.”diyen sen değil miydin? Şimdi çakıl taşları doldur hazineye (    ) hepsini altın edeyim (   )
Eskiden halktan topluyorduk
Şimdi halka dağıtıyoruz.

Vezir:
İşte felaket de bundan kopacak ya(    )
anlamıyor musun?

8. Aşağıdaki cümle ve dizelerdeki yazım yanlışı yapılan sözcükleri, sözcüklerin doğru yazımları ile yazım kurallarını inceleyiniz. (10p)

 

ÖRNEK

DOĞRU YAZIM

(Sadece yanlış yazılan kelimenin doğrusu yazılacaktır.)

Suşehri’nin Gönüloğlu Mahallesi’nden saat 15.00’da yola çıkan düğün konvoyunun saat 16.30’da Sivas’ta olmasını bekliyoruz.
Zorlu bir tırmanıştı, Ağrı Dağı’nın zirvesine yaklaştığımızda basınç ölçer alarma geçti.
Ülkemizin birçok yerinde görev yapmış olan Dr. Hüseyin Bey, Suşehri Devlet Hastanesinde baş hekim olarak göreve başladı.
Erzurum’un Oltu ilçesinde yapılan cağ kebabı, terbiye edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi üzerinde pişirilmesiyle hazırlanır.
Kaliteli insanlar, çok bilmiş olarak tanınan kişilerle arkadaşlık kurmaktan da uzak dururlar.

9. Türk dili ve edebiyatı dersinden proje ödevi alan Zeynep, proje ödevini hazırlarken aşağıdaki kelimelerin satır sonuna sığmadığını fark etmiştir. Zeynep’e aşağıdaki kelimelerin satır sonunda nasıl heceleyerek bölünme yapması konusunda yardım eder misiniz?
Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler:
1. ….edebiyatı
2. ….1860’ta
3. ….hanımeli
4. ….Anadolu

CEVAPLAR: Aşağıdaki bağlantıdadır.

12.sinif turk dili ve edebiyati 2.donem 2.yazili sorulari n grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap