Çalışma Kitapçıkları

5.Sınıf Türkçe Çalışma Kağıdı 2

GAZİ İZMİR’DE

10 Eylül…
Ege zeytinliklerinin dallarıyla süslenmiş bir dizi araba… Gazi İzmir’e giriyor.
Kentin kıyısında bir süvari alayı… Bu atlı askerler tam dokuz gün, dokuz gece at üstünde düşmanla savaşmıştı. Açtılar. Uykusuzdular. Düşman geçtiği her yeri yakmış, yiyecek diye hiçbir şey bırakmamıştı. Açtılar, uykusuzdular ama onlarda yorgun savaşçı hâli yoktu. At üstünde yine dimdik duruyorlardı.

Süvari komutanı emir verdi, kılıçlar çekildi. Kapalıçarşı’ya doğru ilerlediler. Nal sesleri yankılanıyor, atlar şaha kalkıyor, atların nallarından çıkan pırıltılar göz alıyordu. Alayın ardında ve tüm kaldırımlarda askerlerle halk yan yana, omuz omuza yürüyordu. Güneş ışınlarıyla çekilmiş kılıçlar pırıl pırıl parlıyordu.

Yaşa sesleri…
Dinmek bilmeyen alkışlar…
Teşekkürler…
Dualar ve dökülen sevinç gözyaşları…
Arabalar durdu.

Gazi Mustafa Kemal, iki yanını kuşatmış halkın arasından geçti. Konak’a gitti. Düşman, geniş bir alanın ortasında bulunan bu hükümet konağını karargâh olarak kullanmıştı.

Gazi, kendisini içtenlikle karşılayan kalabalığın önünde durdu. Yere serilen örtüye baktı. İpekten yapılmış çok büyük bir Yunan bayrağıydı.

Bir İzmirli,
-Yol halısı olarak ayaklarınıza serdik Gazi Paşa, dedi, buyurun geçin.

Bir kadın koştu. Ağlaya ağlaya Gazi’nin dizlerine kapandı:
– Bizim öcümüzü aldınız Gazi Paşa. Onların kralı buraya geldiğinde bizim bayrağımıza basarak geçti bu yollardan. Bunun acısı yüreklerimize çöktü. Lütfedin, bu lekeyi silin.

Gazi’nin dizlerine kapanan kadın, bu istediğinde yalnız değildi. Tüm çevre bunun yapılmasını istiyordu.

Gazi, çevresini saran kalabalığa anlayışla baktı. Tatlı ve yumuşak bir sesle,

-O geçmişte bir hata işlemiş, dedi. Bir milletin bağımsızlık simgesi olan bayrak çiğnenmez. Ben onun hatasını tekrarlayamam.
(Mükerrem Kamil Su)

1.“Onların kralı buraya geldiğinde bizim bayrağımıza basarak geçti bu yollardan. Bunun acısı yüreklerimize çöktü. Lütfedin, bu lekeyi silin.” parçasındaki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir yüzeyde türlü sebepler dolayısıyla oluşan farklı renk

B) Kirliliği gösteren iz
C) Yüz kızartacak durum
D) Vücudun herhangi bir yerinde oluşan değişik renk

2.Aşağıdakilerin hangisinde parçada geçen bir söz grubunun anlamı yanlış verilmiştir?
A) Şaha kalkmak: Atların arka ayakları üstünde durması
B) Yüreklere çökmek: Çok sevinmek, mutlu olmak
C) Dizlerine kapanmak: Çok yalvarmak
D) Hata işlemek: Yanlışlık yapmak, yanılgıya düşmek

3. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri verilen anlamlarla eşleştiriniz.

İçtenlik

Simge

Acı

Öç

a.Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret

b.Yürekten, candan, samimi davranmak
c.Kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
d.Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü

4. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e girişi sırasında yaşananlarla ilgili değildir?
A) Yaşa sesleri

B) Dinmek bilmeyen alkışlar
C) Davul zurna sesleri
D) Dualar ve sevinç gözyaşları

5.Atatürk, yere serilen bayrağı niçin çiğnememiştir?
A) Bir milletin bağımsızlığının simgesi olduğu için

B) Kirlenmemesi için
C) Toplumu öç almaya alıştırmamak için
D) Arkadaşları öyle istediği için

6. Aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını ilgili boşluklara yazınız.

KelimeEş anlamlısıZıt anlamlısı
1İhtiyar
2Beyaz
3Varlıklı
4Çabuk
5Islak
6Harp
7Üzüntü
8Eksik
9Diri
10Muzaffer

7. Numaralanmış cümleleri verilen anlam özellikleriyle karşılaştırınız.

a. Kitap bir ışıktır. Başka bir deyişle kitap, yolumuzu aydınlatır. 

* Karşılaştırma
* Tanımlama
* Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler
* Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler
* Sebep-sonuç ilişkisi

b. Kısacası eğitim bizi hayata hazırlar.
c. Harf, dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biridir.
d. Yağmur yağmadığından topraklar yarıldı.
e. Sınıfımızın en uzun boylusu Kerim’dir.
f. Çevreyi kirletenler uyarılmalı, diyorlar. Bence de uyarılmalı, hatta onlara ceza verilmeli.
g. Devamını getiremediği için bu işte de başarılı olamadı.

8. a.Resepsiyonda, İngiliz elçisi, Atatürk’e dik dik bakmaktadır.
b. Elçi, yavere babasını Çanakkale’de Atatürk’ün öldürdüğünü söyler.
c.Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanında sonra yabancı elçilere resepsiyon verir.
ç.Bunun üzerine Atatürk, “Sor bakalım, dedesinin orada ne işi varmış?” der.
d. Atatürk, bunun sebebini öğrenmek için yaverini elçiye gönderir.
Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) c-a-d-b-ç
B) c-a-ç-d-b
C) b-a-d-c-ç
D) ç-a-d-c-b

CEVAPLAR:
1.C,
2.B
3. İçtenlik (b), Simge (a), öç (c) , acı (d)
4.C
5.A
6.

KelimeEş anlamlısıZıt anlamlısı
1İhtiyarYaşlıGenç
2BeyazAkKara
3VarlıklıZenginFakir
4ÇabukHızlıYavaş
5IslakYaşKuru
6HarpSavaşBarış
7ÜzüntüKederSevinç
8EksikNoksanFazla
9DiriCanlıÖlü
10MuzafferGalipMağlup

7. a. Kitap bir ışıktır. Başka bir deyişle kitap, yolumuzu aydınlatır. (destekleyici ve açıklayıcı ifadeler)
b. Kısacası eğitim bizi hayata hazırlar.(özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler)
c. Harf, dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biridir. (tanımlama)
d. Yağmur yağmadığından topraklar yarıldı.(sebep-sonuç ilişkisi)
e. Sınıfımızın en uzun boylusu Kerim’dir.(karşılaştırma)
f. Çevreyi kirletenler uyarılmalı, diyorlar. Bence de uyarılmalı, hatta onlara ceza verilmeli.(destekleyen ve sonuç bildiren ifadeler)
g. Devamını getiremediği için bu işte de başarılı olamadı. (sebep-sonuç ilişkisi)
8.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap