Yazılı Soruları

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları D Grubu

Sineğin biri, kirli bir su birikintisindeki saman çöpünün üstüne kondu. Kendince çok ge­niş olan su birikintisini deniz sanıyordu. Sinek bir ara başını kaldırdı ve kendi kendine şöyle dedi:
— Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim. Ben de işini bilen bilgili bir kaptanım.
O küçücük ve pis su birikintisi sineğe göre sınırsızdı. Altındaki saman çöpünü gemi, ken­disini de kaptan zannediyordu. Çünkü sinekte durumunu olduğu gibi kavrayacak göz yoktu. Onun dünyası gözünün gördüğü kadardı.
1.Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. (18p)
a) Sineğin kendini kaptan sanmasının nedeni ne olabilir?
b) Metnin konusunu yazınız.
c) Metnin ana fikrini yazınız.
ç) Metindeki konuşturma sanatının göstergesi nedir?
d) Metindeki hayalî ve gerçek ögelere birer örnek veriniz.
e) Metne uygun bir başlık yazınız.
2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki kullanılmamıştır? Doğru şıkkı işaretleyiniz. (5p)
A) Kediler aç aç geziyordu.
B) Kalemlerimin hepsi sizin evde kalmış.
C) Hep beraber bize geldiler.
D) Bizim evdeki eski halılar çok değerliymiş.
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “belirtme hâl eki” alan bir kelime kullanılmış­tır? Doğru şıkkı işaretleyiniz. (5p)
A) Kitaplığı iki metreden uzundu..
B) Arabayı yerinde bulamayınca çok kızdı.
C) Okulu başka bir mahalledeymiş.
D) Akşamleyin sonra arkadaşları gelecekmiş.
4.Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisi iyelik eki almamış­tır? Doğru şıkkı işaretleyiniz. (5p)
A) Arkadaşlarım bana şaka yaptı.
B) Kitapların tam olarak seni yansıtıyor.
C) Çantanı çok beğendim.
D) Yazım yanlışları yapmışsın.

5.Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Nesnel cümlelerin başına “N”, öznel cümlelerin başına ise “Ö” yazınız. (10p)
(     ) Ülkemizin nüfusu yaklaşık 83 milyondur.
(     ) Anadolu’da kurulan beyliklerden biri de Candaroğulları Beyliği’dir.
(    ) Cennet ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir Bursa.
(     ) Bence medeniyet madden ve manen gelişmektir.
(     ) Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dili Türkçedir.
(     ) Zavallı kedicik, yalvaran gözlerle bana bakıyordu.
(     ) Kul hakkı yemek büyük günahlar arasındadır.

Bu mektubu buraya kadar yazdım, sonra devam edemedim, şimdi Edremit’ten yazıyo­rum. Bir saat evvel geldim. Hemen birkaç satır yazıyorum. Daha Ulviye’yi de görmedim. Mus­tafa biraz hastaydı. Ben de Havran’a gitmek niyetindeyim. Şu erzak meselesi. Nazmi dayım da burada ama daha onu görmedim. Mektubu bugün de postaya atmayacağım. Yazılacak birkaç havadis bulayım da sonra gönderirim.
6 ve 7.sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.
6. Yukarıdaki paragrafta dünyada tek olan, eşi ve benzeri bulunmayan varlıkları bildi­ren kelimelerin altını çiziniz. Aynı türden varlıkları bildiren kelimelerden beşini ise daire içine alınız. (10p)
7. Paragrafta yer alan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını paragraftan hareketle tahmin edi­niz. (10p)
evvel:
erzak:
havadis:
8.Tramvay bizi uzak yollardan dolaştırdı; Helsinki’nin arka, geri yerlerinden geçtik. Oraları da düzgün, temiz… Az derin, kayalık bir suyun üzerine kurulmuş uzun, tahta köprüden geçerek bir adaya çıktık. Yeşil, taze dallardan henüz dinmiş bir yağmurun son damlaları serpiliyor. Dört yanda uzayıp giden ağaçlık yolların bitiminde beyazlar giyinmiş gençler görünüyor. Bahçeler­den dağılan kuş sesleri adaya bir musiki rüyası yaşatıyor. En yüksek bir yapı zevkiyle kurulmuş köşklerin balkonlarından renk renk çiçekler uzanmış. Çiçek, toprak kokusundan, renkten ve sesten başım döndü; şiirin, güzelliğin en gerçek ülkesine varmış gibi, ürperdim. Ruhum, sanki gökyüzünden boşalan temiz bir suyla yıkandı; bu toprak, göğsünde yaşayan herkesin toprağı bu yollar, bu parklar, her Finlinin kendi yolu, kendi bahçesi… Adayı en kimsesiz köşelerine, kıyıla­rına kadar gezdik, dolaştık; aransa, yerlere atılmış bir çöp, bir kâğıt parçası, bir meyve kabuğu bulunmaz.
Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerin yapılarını aşağıya yazınız. (10p)
Basit:
Türemiş:
Birleşik:

9. HACİVAT – Sabah şekerlemesi yapmadın mı?
KARAGÖZ – Yapamadım, burada akşam lokumu yapacağım.
HACİVAT – Hah hah hah! Desene uykun kaçtı!
KARAGÖZ – Uykum kaçtı, ben de onu kovalaya kovalaya buraya geldim.
HACİVAT – Efendim, beni kandıramazsın! Doğru söyle sabah sabah burada ne yapıyorsun?
KARAGÖZ – Akşama ekmek parası kalmadı da burada iş arıyorum.
HACİVAT – Şakayı bırak Karagöz’üm, bu bomboş yerde iş aranır mı?
KARAGÖZ – Seni arıyorum!
HACİVAT – Aferin, şimdi doğru söyledin!
KARAGÖZ – Pekâlâ, sabah sabah burada sen ne arıyorsun?
HACİVAT – Ot bulacağım.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yukarıdaki metinde varsa cümlenin önüne √ işareti koyunuz. (10p)
( ) Karşılıklı konuşmalardan oluşmuştur.
(   ) Kahramanlar toplumun her kesiminden oluşabilir.
(   ) Gezilip görülen yerler anlatılır.
(    ) Günlük konuşma dili kullanılmıştır.
(    ) Tarihte yaşanmış bir olayı konu almaktadır.
(    ) Olağanüstülüklere yer verilmiştir.
(    ) Sahnede canlandırmak için yazılır.

10.Toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için neler yapılmalıdır? Yazınız. (18p)

CEVAPLAR:
1. a) Su birikintisini büyük bir denize benzettiği için üstüne konduğu saman çöpünü gemi, kendini de bir kaptan gibi görmüştür.
b) Bazı kimseler aslında ne olduklarını unutup kendilerini çok büyük görebilirler.
c) Kirli bir su birikintisindeki saman çöpüne konan sineğin kendini kaptan sanması.
ç) Sineğin “Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim. Ben de işini bilen bilgili bir kaptanım.” şeklinde konuşturulması.
d) Sineğin kirli su birikintisindeki saman çöpüne konması gerçek hayatta karşılaşılabile­cek bir durumdur. Sineğin konuşması ise hayalî bir ögedir.
e) Kaptan Sinek
2. C
3. B
4. D
5. N, N, Ö, Ö, N, Ö, N
6. Bu mektubu buraya kadar yazdım, sonra devam edemedim, şimdi Edremit’ten yazıyo­rum. Bir saat evvel geldim. Hemen birkaç satır yazıyorum. Daha Ulviye’yi de görmedim. Mus­tafa biraz hastaydı. Ben de Havran’a gitmek niyetindeyim. Şu erzak meselesi. Nazmi dayım da burada ama daha onu görmedim. Mektubu bugün de postaya atmayacağım. Yazılacak birkaç havadis bulayım da sonra gönderirim.
7. evvel:önce
erzak: yiyecek
havadis: olay

8. Basit: yollardan, balkonlarından, toprağı, köşelerine
Türemiş: düzgün, kayalık, yağmur, ağaçlık, kokusundan
Birleşik: gökyüzünden,

9. ( √ ) Karşılıklı konuşmalardan oluşmuştur.
( √  ) Kahramanlar toplumun her kesiminden oluşabilir.
(   ) Gezilip görülen yerler anlatılır.
(  √  ) Günlük konuşma dili kullanılmıştır.
(    ) Tarihte yaşanmış bir olayı konu almaktadır.
(    ) Olağanüstülüklere yer verilmiştir.
(  √  ) Sahnede canlandırmak için yazılır.

9. Yazınızı yazarken yazım kurallarına uymaya ve noktalama işaretlerini yerinde kullanmaya özen gösteriniz.

6.sinif 1.donem 2.yazili sorulari d grubu İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap