Yazılı Soruları Editörün Seçtikleri

6.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI A GRUBU

6.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI A GRUBU

1. Mahmut Bey konferansta kendisine yöneltilen: “Bir insanı mutlu edecek her şeye sahipsiniz. Güzel bir işiniz, mutlu bir aileniz ve çevrenizde sizi seven insanlar var. Mutluluğunuzu bunlara mı borçlusunuz?” şeklindeki soruya şöyle karşılık vermiştir: “Evet, sahip olduklarımla mutluyum. Ancak asıl mutluluk, istediklerine ulaşabilmek  için emek harcamakta, ulaşamadığım zaman da usanmadan çalışarak sonucunu sabırsızlıkla beklemekte gizli.” 
Mahmut Bey’e göre mutlu olmanın asıl yolu nedir? Yazınız.

2. Şunu iyi bilin ki, hayatımızda en yüce, en güçlü ve faydalı dayanağımız, ana baba evinden kalma hatıralarımızdır. Size sık sık terbiyenizden söz açılır; dediğim gibi, güzel, üstüne titrenen çocukluğunuzdan kalma bir hatıra, terbiyenin en iyisidir. Böyle hatıralardan dağarcığına çokça toplayarak hayat yoluna çıkan insan, bütün ömrüne güvenle bakabilir. Kalbimizde kalan tek bir iyi hatıranın bile bir gün faydasını görebiliriz.
Yukarıdaki paragrafın anahtar kelimelerini belirleyiniz ve bunları belirlerken neye göre bunları belirlediğinizi yazınız.

3. 
Aysel, Selma ve Nurcan eski komşuları Gülbahar Hanım’ın özelliklerinden söz etmektedirler.
Aysel: İhtiyacı olan birisine yardım etmek Gülbahar Hanım’a hiçbir zaman ağır gelmezdi.
Selma: Onun yanına gelen, derdini kendi derdiymiş gibi paylaşan birini bulmanın ve içini dökmüş olmanın rahatlığı içinde orada ayrılırdı.
Nurcan: Bu gibi şeyler için her zaman vakti ve parası vardı.
Bu konuşmada Gülbahar Hanım ile ilgili olarak nelerden söz edilmiştir? Yazınız.

4. 
Duygular davetsiz misafire benzerler. Kimisi vaktinden erken gelir, kimisi geç. Ne erken gelene git diyebilirsiniz ne de geç gelene. Kimisi buzdan bir yatak gibi soğuk ve ürpertici, kimisi de kuş tüyü yorgan gibi yumuşak ve sıcak. Kimisi kurşun gibi yakar, kimisi menekşe gibi kokar.
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Yazınız.

5. Aşağıdaki cümlelerde “-lar, -ler” ekinin cümleye kattığı anlamları
yazınız.
Çocuklar bugün çok heyecanlı.
Dünyalar tatlısı bir yeğeni var.
Amcamlar yarın bize gelecek.
On altı yaşlarında bir torunu var.

Müdür beyler toplatıda şu an.
Akşamları eve geç gelmeyin.

6. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili kelimeleri ekine köküne ayırınız.

Beş parasız kaldım.
Bilgiçlik taslamayı bırak.
Çocuk yolunu gözlüyor senin.
Kurumuş gülleri kopar.

7. Aşağıdaki cümlelerde bulunan zamirlerin altını çizerek ne tür zamirler olduğunu belirtiniz.

İnsanlar seni çözemedikleri zaman önyargılarını kullanır.
Öyle zamanlar olur ki; nereye gittiğin önemini yitirir; çünkü asıl önemli olan, yanında kiminle gittiğindir.

Nasıl oluyor da insan, yaşamına onca güzellik katmış birini anlamsız bulabiliyor?
Çiçekler solmak üzere. Onları sulamalısın. 

8. “Edebim el vermez edepsizlik edene, susmak en güzel cevap edebi elden gidene.” sözünden yararlanarak edebin önemini anlatan bir kompozisyon kaleme alınız.

Not: İlk 7 soru 10 puan, 8.soru 30 puandır. 

CEVAPLAR:
1.Hedeflerine ulaşmak için çaba göstermek
2. Anahtar kelimeler: hatıra, terbiye, çocukluk. Paragrafın anlamına en büyük ipucunu bunlar veriyor.
3. Yardımsever olduğu, başkalarının dertleriyle ilgilendiği, insanların sıkıntılarını azalttığı
4. Benzetme
5.Çocuklar bugün çok heyecanlı. (çoğul)

Dünyalar tatlısı bir yeğeni var.(abartma)
Amcamlar yarın bize gelecek.(aile)
On altı yaşlarında bir torunu var.(yaklaşık olarak)
Müdür beyler toplatıda şu an.(saygı)
Akşamları eve geç gelmeyin.(her)
6. Beş parasız kaldım. (para: isim kökü, sız: isimden isim yapım eki)
Bilgiçlik taslamayı bırak.(bil: fiil kökü, -giç: fiilden isim yapım eki, -lik : isimden isim yapım eki)
Çocuk yolunu gözlüyor senin.(göz: isim kökü, -le: isimden fiil yapım eki, -yor: zaman eki)
Kurumuş gülleri kopar. (kuru:fiil kökü, -muş: fiilden isim yapım eki)
7. İnsanlar seni çözemedikleri zaman önyargılarını kullanır. ( seni: şahıs zamiri)
Öyle zamanlar olur ki; nereye gittiğin önemini yitirir; çünkü asıl önemli olan, yanında kiminle gittiğindir.(nereye: soru zamiri, kim: soru zamiri)

Nasıl oluyor da insan, yaşamına onca güzellik katmış birini anlamsız bulabiliyor?(birini: belgisiz zamir)
Çiçekler solmak üzere. Onları sulamalısın.  (onları: işaret zamiri)

6.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI A GRUBU‘nu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap