Yazılı Soruları

7.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI A grubu

7.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI A grubu
1.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin gerçek anlamıyla kullanıldığı kelimelerin altına gerçek, mecaz anlamıyla kullanıldığı kelimelerin altına mecaz yazınız.(10)
Genç, ihtiyar, çoçuk canlı bir girdap dalgası halinde, döne döne, Petersburg meydanında birikiyordu.
Kumandan, zırhlı göğsünü kabartan tatlı bir teessürle bir halka, bir askerine bakıyor; mahmuzlarıyla dokunarak atını şahlandırıyordu.
Atının siyah yelesine daldı gitti.
Sıkıya gelemeyen bir tabiatı var arkadaşınızın.

2. Üçüncü Selim devrinde, doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan âlim bir zatı hâkim yapmak isterler. Kendisini sevmeyenlerden birisi bu zatın giydiği eski ve yamalı ayakkabıları bahane ederek şöyle der:
-Ayağına giyecek ayakkabısı olmayan adam hâkim yapılır mı?
Bunu duyan âlim zat şu veciz cevabı gönderir:
-Kendisine söyleyiniz, biz hükümlerimizi ayağımızla değil, kafamızla veririz.
Yukarıdaki paragrafta asıl vurgulanmak istenen düşünce nedir? Yazınız.(10)

3. Dadaloğlu’m bir gün kavga kurulur,
    Öter tüfek davlumbazlar vurulur.
    Nice koç yiğitler yere serilir,
    Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.
Yukarıdaki şiir konusuna göre ne tür bir şiirdir? Yazınız.(10)

4. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
     Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
     Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
     Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.
Yukarıdaki dörtlükte bulunan kafiye ve redifleri bulunuz. Kafiyelerin ne tür kafiye olduğunu belirtiniz.(10)

5. Aşağıdaki cümlelerde buluna birleşik kelimelerden hangisinin yazımı yanlış karşısına Y, doğruysa D yazınız.(10)
Bu mevsimde bizim köyde kuşburnu toplama zamanıdır.
Ayşekadın fasulyesi pahalı olduğundan pazardan eli boş döndüm.
Hırdavatçıdan sadece kargaburnu aldım, tornavidayı haftaya alacağım.
Ton balığı yemekten bıktım artık.
Çörekotunun faydalarını anlatmakla bitiremem.
Kış mevsiminde yerelması olur mu?
Akşamleyin kuru fasulye yemeği yiyeceğim.
Ağustosböceği ile karıncanın hikayesini bir de benden dinleyin.
Bahçemizin her tarafını ayrıkotları bürümüştü.

6. “Kazabil-” fiilinin olumsuzunu geniş zamanda çekimleyiniz.(10)
7. “Başar-” fiilini şimdiki zamanda çekimleyerek şahıs eklerini belirtiniz.(10)
8. “Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir”. BaiIey
Bailey’in bu sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.(30)

7.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAPLARI A grubu
1.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin gerçek anlamıyla kullanıldığı kelimelerin altına gerçek, mecaz anlamıyla kullanıldığı kelimelerin altına mecaz yazınız.(10)

Genç, ihtiyar, çoçuk canlı bir girdap dalgası halinde, döne döne, Petersburg meydanında birikiyordu.
                                   mecaz
Kumandan, zırhlı göğsünü kabartan tatlı bir teessürle bir halka, bir askerine bakıyor; mahmuzlarıyla
                   gerçek

dokunarak atını şahlandırıyordu.
Atının siyah yelesine daldı gitti.
                       gerçek mecaz
Sıkıya gelemeyen bir tabiatı var arkadaşınızın.
mecaz
2. Üçüncü Selim devrinde, doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan âlim bir zatı hâkim yapmak isterler. Kendisini sevmeyenlerden birisi bu zatın giydiği eski ve yamalı ayakkabıları bahane ederek şöyle der:
-Ayağına giyecek ayakkabısı olmayan adam hâkim yapılır mı?
Bunu duyan âlim zat şu veciz cevabı gönderir:
-Kendisine söyleyiniz, biz hükümlerimizi ayağımızla değil, kafamızla veririz.
Yukarıdaki paragrafta asıl vurgulanmak istenen düşünce nedir? Yazınız.(10)
İnsanları dış görünüşleriyle değil, bilgisiyle değerlendirmeliyiz.

3.
Dadaloğlu’m bir gün kavga kurulur,

    Öter tüfek davlumbazlar vurulur.
    Nice koç yiğitler yere serilir,
    Ölen ölür, kalan Sağlar bizimdir.
Yukarıdaki şiir konusuna göre ne tür bir şiirdir? Yazınız.(10)
Epik şiir

4.
Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;

     Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
     Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
     Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.
Yukarıdaki dörtlükte bulunan kafiye ve redifleri bulunuz. Kafiyelerin ne tür kafiye olduğunu belirtiniz.(10)
Birinci ve üçüncü mısralardaki ortasında ve noktasında kelimelerindeki “ta”lar tam kafiye, “sında”lar rediftir.
İkinci ve dördüncü mısralardaki yürüyorum ve görüyorum kelimelerindeki “ü”ler yarım kafiye, “yorum”lar ise rediftir.

5. Aşağıdaki cümlelerde buluna birleşik kelimelerden hangisinin yazımı yanlış karşısına Y, doğruysa D yazınız.(10)
Bu mevsimde bizim köyde kuşburnu toplama zamanıdır. D
Ayşekadın fasulyesi pahalı olduğundan pazardan eli boş döndüm. D
Hırdavatçıdan sadece kargaburnu aldım, tornavidayı haftaya alacağım. D
Ton balığı yemekten bıktım artık. D
Çörekotunun faydalarını anlatmakla bitiremem. Y
Kış mevsiminde yerelması olur mu? Y
Akşamleyin kuru fasulye yemeği yiyeceğim. D
Ağustosböceği ile karıncanın hikayesini bir de benden dinleyin. Y
Bahçemizin her tarafını ayrıkotları bürümüştü. Y
6. “Kazabil-” fiilinin olumsuzunu geniş zamanda çekimleyiniz.(10)
Kazanamam
kazanamazsın
kazanamaz
kazanamayız
kazanamazsınız
kazanamazlar
7. “Başar-” fiilini şimdiki zamanda çekimleyerek şahıs eklerini belirtiniz.(10)
Başarıyor-um (1.tekil şahıs eki)
başarıyor-sun (2.tekil şahıs eki)
başarıyor (3.tekil şahıs eki yoktur.)
başarıyor-uz (1.çoğul şahıs eki)
başarıyor-sunuz (2.çoğul şahıs eki)
başarıyor-lar (3.çoğul şahıs eki)
8. “Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir”. BaiIey
Bailey’in bu sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.(30)

Yazılı soru ve cevaplarını indirmek için tıklayınız.

7.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 1.YAZILI A grubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap