Yazılı Soruları

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları E Grubu

7.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI E GRUBU 

Dünyadaki hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntılarımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz, kitaplara sarılmaktır. Hangi okur kitap okumaya can atmaz? Herhangi bir yolculuğa çıkarken hangi okuryazar yanına kitap almayı düşünmez? Yolculukta çoğu zaman yanımıza aldığımız kitapları okuyamasak bile onların gene de el altında olmasını isteriz. Çünkü onların can yoldaşı olduğunu biliriz. Düşünüyorum da şu dünyadan kitaplar yok oluverse yaşamak ne kadar güçleşir, çekilmez bir ağırlık olur. Romancı veya şair için yazmak nasıl dayanılmaz bir ihtiyaçsa okur için de yazılanları okumak öyledir. En kötümser zamanlarımızda yardıma onlar koşar.

Kitap bizi avuttuğu gibi yükseltir de. Kısa hayatında insanın edindiği tecrübeler ne kadar azdır! Oysaki şiirler ve romanlar, eseri yazanların türlü iç tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir, onlarla eksikliklerimizi gideririz; ancak bir şeyler öğrenmek için roman veya şiir okumayız. Sanatçı bir şeyler öğrenmek, bazı doğruları göstermek için yazmamıştır ki okuyucu öğrenmek için okusun! Fikir eserleri ile sanat eserinin ayrıldığı nokta işte burada.
                    1,2,3,4 ve 5.sorular yukarıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.
1. İnsanların yolculuklarda yanlarına kitap almasının sebebi aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Bilgilerini artırmak
B) Etrafına okumuş bir olduğu izlenimi vermek
C) Kitabı en iyi dost bilmek
D) Vaktini güzel değerlendirmek

2. Yazar, ikinci paragrafta aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
A) Düşünce eserleri ile sanat eserlerinin farklı gayelerle okunduğunu
B) İnsanların kitap okurken seçici davranması gerektiğini
C) İnsanların kendini geliştirmek için kitap okuması gerektiğini
D) İnsanların, ayrım yapmaksızın bütün kitapları okuması gerektiğini

3. Parçada geçen aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A) Tecrübe
B) Hayat
C) Fikir
D) Sanat

4. Aşağıdakilerden hangisi kitapların insana sağladığı yararlar arasında sayılmamıştır?
A) Problemleri çözmek
B) Yaşama canlılık katmak
C) Deneyim kazanmak
D) Yaşamı kolaylaştırmak

5. Parçada geçen aşağıdaki sözlerden hangisi deyimdir?
A) Sıkıntılarımızı unutmak
B) Can atmak
C) Kitaplara sarılmak
D) Eksikliklerimizi gidermek

6. Öğretmen öğrencilere: “Çocuklar! Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düzyazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılan yazı türüdür.” derken hangi yazı türü hakkında bilgi vermiş oluyor?
A) Anı
B) Sohbet
C) Hikâye
D) Deneme

7. Derste öğretmen öğrencilerinden kılış fiiline örnek vermelerini istemiştir. Öğrencilerden birinin verdiği örnek kılış fiiline örnek gösterilemez. Bu cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalemlerimin hepsini çok sevdiğim arkadaşıma verdim.
B) Uzun aramalar sonunda aranan kan bulundu.
C) Her hafta kendi gününde kendi saatinde bu diziyi izlerim.
D) Onun bu esprisine sınıfta bir ben gülmedim.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş, durum ve oluş fiilleri birlikte verilmiştir?
A) Kızmak, içmek, bilmek
B) Morarmak, onarmak, kesmek
C) Sevmek, gülmek, uzamak
D) Aramak, yükselmek, çizmek

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla verilmiştir?
A) Küçük çocuk, başından geçenleri ağlayarak anlattı.
B) Kimse arka çıkmadığı, koruyup kollamadığı için bir işe giremedi.
C) Kimi dostları bu dükkâna çene çalmak için gelirmiş.
D) Annesi ona el altından para gönderiyor, onun sıkıntı çekmesini istemiyordu.

10. Öğretmen öğrencilerden başarıyla ilgili birer cümle söylemesini istemiştir. Öğrencilerden hangisinin bu konuyla ilgili söylediği cümle aynı zamanda sebep-sonuç cümlesidir?
A) Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir.
B) Başarınızı ilk unutan, başarısızlığınızı ilk gören siz olun.
C) Gece gündüz demeden azimle, gayretle, sabırla çalıştığı için başardı.
D) Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.

11. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi oluş bildirmektedir?
A) Sulanmayınca bütün çiçekler solmuş.
B) Kardeşim yorulunca işi ben devraldım.
C) İş yerine yeni kablo çekmişler.
D) Teyzem eve sifon taktırmak için usta çağırdı.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır?
A) Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı
B) Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş
C) Aman karanlığı görmesin gözüm
D) Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş

13. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?
A) Alacaklılar, adamın mallarına el koydu.
B) Sanatçının son romanı yok satıyor.
C) Babamın sırt ağrıları yeniden başlamıştı.
D) Taksici, dediğimi yere gitmek istemeyince işi yokuşa sürdü.

14. Öğretmen öğrencilerin çantalarından atasözleri sözlüğünü çıkarmalarını istemiştir. Çantalarından sözlüklerini çıkaran öğrencilere “Saygın, kişilik sahibi bir kimse mevkisini yitirse bile değerinden bir şey kaybetmez.” anlamındaki atasözünü sözlükte  ilk önce kim bulursa ona elindeki kalemi hediye edeceğini söylemiştir. Öğretmen öğrencilere bir de ipucu vermiştir. Atasözünde “altın” kelimesi geçmektedir.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin bulduğu cümle doğrudur?
A) Belgin: Altının kıymetini sarraf bilir.
B) Selçuk: Altı eli bıçak kesmez.
C) Ahmet: Altın anahtar her kapıyı açar.
D) Tekin: Altın yere düşmekle pul olmaz.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirmeye örnek verilmemiştir?
A) Rüzgâr sevincinden haykırıp ağlıyor.
B) Yağmur yağınca topraktaki sevinç kokusundan bellidir.
C) Güneş nazlı nazlı batarken, koyu bir karanlık öptü denizi.
D) Sahnedeki performansıyla herkesi büyülemişti.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) Yaptığı konuşmadan daha çok konuşurken yaptığı el hareketleriyle dikkat çekti.
B)  Bu sene festivale, geçen senelere göre daha çok kişi katıldı.
C) Pazardan aldığım biberler zehir gibi acıymış.
D) Buranın kebaplarından çok künefeleri beğeniliyor.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin oluş zamanı ile söylenme zamanı aynıdır?
A) Her gün bizim evin önünden bir traktör geçer.
B) Hasta derin derin soluk alıp veriyor.
C) Siz de mutlaka katılmalısınız o  toplantıya.
D) Bahçeye ektiğimiz maydanoz tohumları kısa sürede bitti.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Şimdi evde olsam da yorganımın altında olsam.
B) Bütün dişlerini kaplama yaptırmalısın.
C) Çarşıya giderken bana haber verin.
D) Katlanır masa alsaymışım keşke.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A) Kitap yayına hazırlanırken yapıtın edebî niteliği göz önünde tutulmuştur.
B) Sonbaharın ilk sağanağı, ortaya yaş toprak kokusu bırakmıştır.
C) Yeni gelin buralara alışamamış, alışamadığını az buçuk belli ediyor.
D) Komşular gibi evini daracık, sokağın hizasına yapacağına bugünün geleceğini hesaplayarak geriye oturtmuş.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmıştır?
A) Geçenlerde onunla Tunalı Hilmi Caddesi’nde karşılaştık.
B) Ayaküstü sohbet ettik, sonra görüşmek üzere ayrıldık.
C) Bu kadar yiyeceğini bilseydim biraz daha getirtirdim.
D) Ellisinden sonra başka işler edindi kendine.

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.D, 4.A, 5.B, 6.C, 7.D, 8.C, 9.B, 10.C, 11.A, 12.A, 13.C, 14.D, 15.D, 16.C, 17.B, 18.C, 19.B, 20.B

7-sinif-turkce-1-donem-1-yazili-sorulari-e-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap