Yazılı Soruları

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soruları A grubu

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………….9. SINIF   DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI A GRUBU

 1.Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevlerde kullanıldığını karşılarına yazınız. (10)

Hey gidi günler hey!                                                   ……………………………..

Halıcı buraya gel…                                                      ……………………………..

Kaplanlar memeli hayvanlardır.                             ………………………………….

Özne cümlede işi yapan ögedir.                                ………………………………………

Beni anlıyorsun değil  mi?                                         ………………………………

2.“kapalı” ve “açık” kelimelerini faklı bağlamlarda ikişer cümlede kullanınız.(12)

3.Konuşma diliyle yazı dilinin arasındaki farklardan ikisini yazınız.(8)

4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?(10)

Köken bakımından:

Yapı bakımından:

5.Aşağıdaki eserler, Türkçenin hangi dönemlerine aittir? Karşılarına yazınız?(10)

 

Kutadgu Bilig 
Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) 
Fuzuli Divanı  
Yunus Emre Divanı 
Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin) 

 6.Kültür ile dil arasındaki ilişkiyi açıklayınız.(10)

 7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz.(10)  

(   )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır

(   )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.

(   )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir

(   )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.

(   )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.

8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(12)

Türkçenin ……………………..ile ………………………olmak üzere iki lehçesi vardır.

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile………………………..denir.

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına……………………………denir.

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir.

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel  dile………………….denir.

Sınıfta ders anlatan öğretmen:

– Arkadaşlar konuyu anladınız mı?

Öğrenciler:

– Evet , anladık.

9.Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.(12)

10.Aşağıdaki göstergelere birer örnek veriniz.(6)

Sosyal gösterge:

Dil göstergesi:

Doğal gösterge:

 Not: İmla kurallarına ve noktalama işaretlerine titizlikle uyulacaktır.

[spoiler title=’Cevaplar’ style=’default’ collapse_link=’false’]2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………..9. SINIF   DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV CEVAPLARI A GRUBU   1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız? Eyvah,babam geldi!                                                                                                 HEYECANA BAĞLI İŞLEV Lütfen sessiz olur musunuz?                                                                           ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ Su yüz derecede kaynamaz.                                                                               GÖNDERGESEL İŞLEV Zamirler ,ismin yerini tutan kelimelerdir.                                                                      DİL ÖTESİ İŞLEV Sesim geliyor mu?                                                                                                   KANALI KONTROL İŞLEVİ 2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini faklı bağlamlarda ikişer cümlede  kullanınız. Bu kapalı ne zamandır kapalıymış. Kapalı sözleri şüphe çekti. KAPI AÇIK KALMIŞ. AÇIK SÖZLÜ BİR ARKADAŞTI.   Konuşma diliyle yazı dilinin arasındaki farklardan ikisini yazınız. *Konuşma dili yöreden yöreye değişir. Yazı dili değişmez. *Konuşma diliyle ortaya konanlar zaman içinde unutulabilirken, yazı dilindekiler unutulmaz. 4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz? KÖKEN BAKIMINDAN: URAL ALTAY DİL AİLESİNİN ALTAY KOLUNDADIR. YAPI BAKIMINDAN: SONDAN EKLEMELİ BİR DİLDİR.   5.Aşağıdaki eserler, Türkçenin hangi dönemlerine aittir? Karşılarına yazınız?   Kutadgu Bilig ESKİ TÜRKÇE Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) TÜRKİYE TÜRKÇESİ Fuzuli Divanı OSMANLI TÜRKÇESİ Yunus Emre Divanı ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin) TÜRKİYE TÜRKÇESİ   6.Kültür ile dil ilişkiyi açıklayınız?   Dil, millî kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. Maddî-manevî kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin inkar kabul etmez bir rolü vardır. Edipler, kendi dönemlerindeki olayların, anlayışların, geleneklerin… izlerini ister istemez, yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansıtırlar. Bu eserleri okuyan yeni nesil, kendi kültürünü, kendi değerlerini öğrenir ve sosyal bir miras olarak kendinden sonra gelenlere aktarır. Bütün bunlar dil sayesinde gerçekleştiği için dil ve kültür birbirini tamamlayan birbirinden ayrılmayan unsurlardır. Dil olmaksızın kültür aktarımı sınırlı kalır. Dil, geçmişi bugüne, bugünü yarına bağlar. 7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?                   ( D  )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır ( Y  )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir. ( D )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir ( Y  )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir. ( Y )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.   8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? Türkçenin ÇUVAŞÇA ile  YAKUTÇA olmak üzere iki lehçesi vardır. Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile KONUŞMA DİLİ denir. Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına  AĞIZ denir. Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ŞİVE denir. Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile ARGO denir. 9.Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz. GÖNDERİCİ ÖĞRETMEN: İLETİ:”ÇOCUKLAR KONUYU ANLADINIZ MI?” KANAL: ”SES” ALICI: ÇOCUKLAR DÖNÜT:”EVET ANLADIK” BAĞLAM: SINIF   Aşağıdaki göstergelere birer örnek veriniz. Sosyal gösterge: büyüklerin elini öpmek Dil göstergesi: kelimeler Doğal gösterge: duman  [/spoiler]
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap