Yazılı Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları E Grubu

1. Aşağıdaki eserlerden hangisinin yazarı yanlış verilmiştir?
A) Gündökümü – Tomris Uyar
B) Günler – Cemal Süreya
C) Yaşamak – Cahit Zarifoğlu
D) Seyahat Jurnali – Nurullah Ataç
E) Yüryüzü Korkusu – Oktay Akbal

2. Bu defteri bugün satın aldım. Artık Sevin olmadığına göre ve kimseyle konuşmak istemediğime göre bu defter kaydetsin beni. Kimse dinlemiyorsa beni-ya da istediğim gibi dinlemiyorsa- günlük tutmaktan başka çare kalmıyor. Canım insanlar! Sonunda bana bunu da yaptınız. Peki, bu adam ne yapsın? Yıllarca benim yaptığım gibi yaşamasın mı?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen yazının bir günlükten alındığını göstermek için kullanılamaz?
A) Açıklayıcı anlatım tercih edilmiştir.
B) Gözlemci bakış açısı kullanılmıştır.
C) Dil, konuşma diline yakın kullanılmıştır.
D) Anlatanın duygularına yer verilmiştir.
E) Olay, yaşayan kişi tarafından anlatılmıştır.

Ören, 6 Temmuz
Başkalarını tanımam ya bugün kendimi de tanımadığımı anladım. Ankara’da iken günlüğüme, yaşantım boyunca aynaya ilk kez baktığımı yazmıştım. Meğer doğru değilmiş bu. Ben de bir ayna çocuğu imişim. Kendi üzerimdeki bu gözleme şöyle vardım: Dün gece saat dokuzda Ören’e gelmiştim. İçeri girer girmez musluğa koşarak yüzümü yıkadım. İlkin hiçbir şeyin farkında değildim. Ama yüzümden sabunları akıttıktan sonra gözlerim benden habersiz musluğun üzerine kaydı. Ayna gibi bir şeyler aradı. Bulamayınca da bir hoş oldu.
3. Yukarıda verilen parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Günlük yazı türünden alındığı
B) Öznel ifadelere yer verildiği
C) Öğretici metinlerin özelliklerini taşıdığı
D) Olaya tanık olan kişi tarafından anlatıldığı
E) Fiillerin 1 .tekil kişi ile çekimlendiği

4. (I) İnsanlar gazetelerini okuyorlar. (II) Ben gazeteleri buruşturup bir yana koyuyorum. (III) Eski bir defter açıyorum. (IV) Yarım kalmış bir öykünün kişileri karşımda. (V) Tanıyamıyorum onları, aylar geçmiş tanışalı.
Oktay Akbal, Anılarda Görmek
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?
A) I         B) II           C) III           D) IV           E) V

5. Aşağıdakilerden hangisi edebî mektup ile özel mektup arasındaki benzerliklerden biri olamaz?
A) Gönderici ile alıcı arasındaki yakınlığa göre değişen bir hitapla başlaması
B) Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşması
C) Günlük konuşma dilinin kullanılması
D) Yazılı birer iletişim aracı olması
E) Sağ üst köşeye tarih, sağ alt köşeye de İsim yazılması

6. Aşağıdaki özelliklerden hangisi açık oturumla ilgili olamaz?
A) Bir salonda dinleyiciler önünde ya da stüdyoda yapılabilir.
B) Tüm konuşmacılara eşit süre tanınır.
C) Açık oturumun sonunda başkan konuyu özetler.
D) Katılımcıların İsteği doğrultusunda birkaç tur tartışılır.
E) Başkan, konuşmacılara sırasıyla söz verir.

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi mektup tarzında yazılmış bir romandır?
A) Oktay’a Mektuplar
B) Romanya Mektupları
C) Bahar ve Kelebekler
D) Lokantanın Esrarı
E) Handan

8. (I) Bizi de edebiyatsever sayan ve inanan bir zat hafta postasıyla Talim-i Edebiyat’tan bir tane göndermiş. (II) Nasılsa, hastalık yüzünden okuyamamıştım. (III) Dün gece yatağa girdiğim gibi, kitap gözüme ilişti. (IV) Okuyayım, dedim, ele aldım. (V) Dileğim, beş on sayfa okuduktan sonra uyku âlemine varmaktı.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
A) I B) II             C) III               D) IV                   E)V

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Yazarın “Turfanda mı, Turfa mı?” eserini okumaya henüz başladım.
B) Kurumun 29.Mayıs 2016’da düzenlediği toplantıya katılım çok oldu.
C) Binanın 4. katındaki boş daireyi gözüne kestirmiş, iş yeri için kiralamak istemişti.
D) Şimdi de size arkadaşımı takdim edeyim: Türkçe Öğretmeni Asım Bey.
E) “ Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” dizesini açıklayarak derse başladık.

10. Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini ve başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına ne ad verilir?
A) Biyografi
B) Hâl tercümesi
C) Monografi
D) Otobiyografi
E) Öz geçmiş

11. O cennete benzeyen yöreden, yani Kastamonu’dan, Hatipzâdelerden, alaka kaydından uzak, belâya düşmüş biriyim. Adım Abdüllatif olduğu için Latîfî mahlasını kullandım. Adımdaki nisbet yâsı Cenabı Allah’a yöneliktir. Çünkü Latîf adı Allah’ın isimlerinden, onun zâtî adlarındandır. “İsimler gökten iner.” sözü gereği, söz güzelliği bu fakir yazara Allah vergisidir. Ne bir ustanın öğretmesi ne de taklid iledir. Özellikle de Osmanlı ülkesi, güzel hava ve suyu ile tertemiz bir toprak olup bu güzel hava ve suyun tabii hâlinden tatlı sesli hafızlar, güzel ve hoş sesli şarkıcılar ile çok yetenekli şairler ve gösterişli güzeller yetişmektedir. İnsanlarının çoğu güzel sever, güzelleri âşıklara tutkun, sevgi ve vefâ ile el eledirler.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.

B) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
D) Öznel anlatım tutumu sergilenmiştir.
E) Belge niteliği taşımaktadır.

12. Aşağıdakilerden hangisi biyografinin özelliklerinden biri değildir?
A) Amaç, söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır.
B) Anlatılan kişinin bilhassa edebî özelliklerine değinilir.
C) Belgelere ve örneklere dayandırılarak hazırlanır.
D) Sanat ve meslek alanındaki tarihçiler için önemli kaynaktır.
E) Açık, anlaşılır, sade bir dil ve anlatım kullanılır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biyografi ile otobiyografi arasındaki farklardan biri olarak gösterilemez?
A) Biyografide nesnel, otobiyografide öznel anlatım vardır.
B) Biyografide belgeler, otobiyografide kişinin belleği önemlidir.
C) Biyografi yaşam öyküsü, otobiyografi ise öz yaşam öyküsüdür.
D) Biyografide kişi başkasını, otobiyografide ise kendisini anlatır.
E) Biyografide bilgi, otobiyografide ise tanıklara başvurulur.

Adı, soyadı
Açılır parantez 
Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti
Kapanır, parantez.

Behçet Necatigil
14. Yukarıda verilen şiirde sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyografi
B) Eleştiri
C) Günlük
D) Hikâye
E) Otobiyografi

15. Vezniyle, kafiyesiyle, kitaplardan öğrenilmiş çeşitli sanatlarıyla, bütün bir geleneğin, fakat dar görünüşlü bir geleneğin getirdiği kalıplardan, klişelerden kurtulmaya kalkar. Bunun için, ilkin ölçüyle uyağı atar. Geleneğin getirdiği kayıtlara baş kaldırır. Teşbih, istiare, mecaz, mübalağa gibi edebî sanatlara sırt çevirir. Şiiri müzikten, resimden ayırır. Şairaneliğe kapıyı kapar. Hayale ve tasvire boş verir. Süsten, karmaşıklıktan, zekâ oyunlarından vazgeçer. Sadeliği, basitliği ve yalınlığı benimser. Duygudan çok akla dayanır. Şiiri bütün hususiyeti edasında olan ve insanın beş duygusuna değil, kafasına hitap eden bir söz sanatı hâline getirmek ister.

Yukarıdaki parça aşağıda belirtilen türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Biyografi
B) Günlük
C) Hikâye
D) Mektup
E) Otobiyografi

16. (I) Türkçede Husrev ile Şirin hikâyesini ondan güzel söyleyen yoktur. (II) Her ne kadar o eşsiz mesneviye nazire söylemiş olan çoksa da bu dereceye ulaşmış kimse yoktur. (III) Mesnevi tarzı son derece başarılı olup gazelinden yüz kat daha güzeldir. (IV) Ama mesnevisi, eski devirlerde söylendiği için, fesahati bozan garip sözlerden bazı ibareler, zerafet ve belagat dairesinden uzak Türkçe tabirler kullanmıştır. (V) Kültürlü kişilerce bilindiği gibi, Türkçede o dönemde pek o kadar zerafet ve o çağ şairlerinin dil ve üsluplarında hemen hiç fesahat yoktu.
Lâtifî Tezkiresi
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiil kullanılmıştır?

A) I       B) II       C) III       D) IV      E) V

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Eve doğru giderken onunla karşılaşmasın mı?
B) Yarın getirmek üzere kitabı alabilirsin, dedi.
C) Sabahleyin trafik sıkışdığı için işe geç kaldı.
D) Hava dünküne göre daha bir bunaltıcıydı.
E) Durakta yarım saat kadar bekledi ama gelen olmadı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?
A) Ne kendi eyledi rahat; ne halka verdi huzur.
B) Ne şiş yansın ne kebap…
C) Günlerce ne gördüm, ne de bir kimseye sordum.
D) Gitti, ne bir tel çekti ne de mektup yazdı.
E) Yeni komşumuz ne uzun ne kısaydı!

19. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak yönlerinden biridir?
A) Kahramanlar soylular arasından seçilir.
B) İzleyiciyi güldürerek eğlendirmeyi amaçlar.
C) Anlatmaya bağlı edebî metinler grubundandır.
D) Acı veren olaylar sahnede gösterilmez.
E) Üç birlik kuralına uygun olarak yazılır.

20. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?
A) Üç birlik kuralına uyulur.
B) Acıklı ve komik olaylar bir arada verilir.
C) Konular günlük olaylardan alınır.
D) Dilde ve üslupta soyluluk aranmaz.
E) İşlediği konuya göre isimler alır.

21. • Oyunda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.
• Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyaları.
• Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümü.
• Oyuncunun rolüne uygun olarak yüze şekil verme, yüzü boyama işlemi.
• Sahne gerisinde oyuncuların oyuna hazırlandıkları ve sahneye çıkış sırasını bekledikleri yer.
Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?
A) Aksesuar
B) Dekor
C) Kostüm
D) Makyaj
E) Sahne

22. Tiyatrolarda rol gereği, duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtmaya……………; oyunda tek
kişinin kendi kendine konuşmasına……………; oyuncunun, sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği
son söze……………; kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözlere de
……………denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) jest
B) mimik
C) monolog
D) replik
E) tirat

23.Yönetmenin belli bir oyun içinde oyuncuları düzene sokmak ve onları oyuna uygun bir duruma getirmek için yaptığı hazırlık ve çalışmaya ne ad verilir?
A) Aksiyon
B) Dramatize etmek
C) Epizot
D) Mizansen
E) Monolog

MUNİSE: Söyle elmasım?
SEHER : (Hırçın) Elmasım deme bana!
MUNİSE : Niye demeyim a yavrum?
SEHER: Hiç elmas gördün mü ki?
MUNİSE: Görmesem de olur, a benim kehribar yavrum…
SEHER: Ya kehribar? Hiç kehribar gördün mü sen? (Munise bir elini acele boynuna götürür.) Bilip görmediğin şeyleri ad takıp durma bana! (Yine yarı beline dek pencereden sarkıp ileri geri konuşmaya başlar.)
24. Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden kaçı zarf olarak kullanılmıştır?
A) 2     B) 3     C) 4      D) 5       E) 6

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Dışarda, köyün içinde benden hiç mi hiç söz etmeyeceksin.
B) İşte bunun üstüne Taşbaş’ın eski öfkeli hâli üstüne geldi, küplere bindi.
C) Sevdiği insana istediği bir temiz havayı bile aldıramamak ne acı şey.
D) Onu memnun etmek, rahat yaşatmak için hiçbir fedakârlıktan çekinmiyorum.
E) Taşın üstüne eğildi, yukarıdan iki eliyle sıkıca kavrayıp olanca gücüyle dayanarak bir yana

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.D, 4.D, 5.C, 6.D, 7.E, 8.E, 9.B, 10.C, 11.D, 12.B, 13.E, 14.A, 15.A, 16.D, 17.C, 18.D, 19.E, 20.B, 21.C, 22.A, 23.D, 24.B, 25.A

9.sinif-turk-dili-ve-edebiyatı-2.donem-2.yazili-sorulari-e-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap