Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 14

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 14

 1. Öykü, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi ve şiir türünde eserler veren sanatçının en önemli yönü şairliğidir. Şiirlerinde temel unsur musiki, his ve hayaldir. Sanatçının şiirlerinde dış öge olarak “ahenk”, iç öge olarak “zaman” kavramıyla “bilinçaltı” ağır basar. Sanatçı tüm şiirlerini “Şiirler” adlı kitapta toplamıştır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yahya Kemal Beyatlı
  B) Ahmet Hamdi Tanpınar
  C) Ahmet Haşim
  D) Cahit Sıtkı Tarancı
  E) Orhan Veli Kanık
 2. Şairimiz, şiirlerinde kapalı bir ev ve aile dünyasının dar sınırları içinde sıkışıp kalmış gibi görünür. Onun dünyaya açılması ile toplum sorunlarına eğilişi, bu kapalılığın ezikliğini taşır. Yeni bir şiir dili kurma çabasıyla, ilk eserlerinden sonuncuya değin bir arayış içinde olan şair, son dönem Türk edebiyatının yenilikçi şairlerindendir. Kendine özgü, tek başına bir yol açmıştır şiire. Başlıca eserleri Kapalı Çarşı, Yaz Dönemi, Divançe, Eski Toprak, Yıldızlara Bakmak, Dar Çağ, Evler, İki Başına Yürümek, Beyler’dir.
  Bu parçada sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Haşim
  B) Halit Fahri Ozansoy
  C) Orhan Veli Kanık
  D) Ahmet Muhip Dıranas
  E) Behçet Necatigil
 3. Sanat hayatına şiir ve öykü ile başlayan sanatçı, daha çok romanlarıyla tanındı. Romanlarında Kurtuluş Savaşı’nı, Anadolu’yu, köylüleri ve sorunlarını ustalıkla anlattı. En önemli romanları Devlet Ana, Yorgun Savaşçı’dır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Kemalettin Kamu
  B) Orhan Kemal
  C) Kemal Tahir
  D) Yaşar Kemal
  E) Samim Kocagöz
 4. İkinci kitabı “Çocuk Allah”ın çıkmasıyla dikkatleri üzerine çeken şair, Tanzimat’tan bu yana edebiyatımızın en verimli şairlerinden sayılmaktadır. Şiirlerinde çeşitli insan tiplerini, kişilerin iç durumlarını benzetmeler, hayaller ve sembollerle ifade etmiştir. Çakırın Destanı, Toprak Ana önemli eserlerindendir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  B) Kemal Tahir
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel
  D) Kemalettin Kamu
  E) Behçet Necatigil
 5. Cemel Süreya İkinci Yeni (I) şiirinin önemli temsilcisidir, üslubundaki mizah ve ironi (II) ona ayrı bir özellik kazandırır. Mensur yazılarında Osman Mazlum (III) imzasını kullanır. Dirlik-Düzenlik, Yerçekimli Karanfil (IV) önemli eseridir. Ayrıca Papirüs dergisini (V) çıkarmıştır.
  Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.
 6. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir türde yazılmıştır?
  A) Göçebe
  B) Üvercinka
  C) Beş Şehir
  D) Kendi Gök Kubbemiz
  E) Bingöl Çobanları
 7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi öykü ve roman yazarlarından biri değildir?
  A) Peyami Safa
  B) Sabahattin Ali
  C) Tarık Buğra
  D) Ömer Seyfettin
  E) Sait Faik Abasıyanık
 8. Aşağıdakilerden hangilerinin roman türünde eseri yoktur?
  A) Necati Cumali-Melih Cevdet Anday
  B) Peyami Safa-Kemal Tahir
  C) Ziya Osman Saba-Eflatun Cem Güney
  D) Tarık Buğra-Kemal Tahir
  E) Halikarnas Balıkçısı-Sait Faik Abasıyanık
 9. Şiire I. Dünya Savaşı yıllarında aruzla başlayan sanatçı, daha sonra heceyle devam etti. Her iki vezni de ustalıkla kullanan şairin realist konu ve hayatları işleyen şiirleri ünlüdür. En ünlü eserleri arasında Şarkın Sultanları, Bir Ömür Böyle Geçti, Zindan Duvarları sayılabilir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Necip Fazıl Kısakürek
  B) Faruk Nafiz Çamlıbel
  C) Mehmet Emin Yurdakul
  D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  E) Ahmet Hamdi Tanpınar
 10. Şiire Kurtuluş Savaşı yıllarında başlayan şair, sırasıyla Dergah, Varlık, Oluş dergilerinde şiirler yayımladı. Savaş, yurt, gurbet ve aşk konularında yazdığı lirik-epik şiirleriyle tanındı. En ünlü şiiri Bingöl Çobanları’dır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Kemal Tahir
  B) Necati Cumalı
  C) Bedri Rahmi Eyüboğlu
  D) Kemalettin Kamu
  E) Behçet Necatigil
 11. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra bir dönem de milletvekilliği yapan şair, düzyazılarından çok şiirleri ile bilinir. Edebiyatımızda  “bayrak şairi” olarak da ün yapmış olan sanatçının en önemli eserleri arasında Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Dualar ve Aminler, Kökler ve Dallar sayılabilir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Ziya Gökalp
  B) Mehmet Emin Yurdakul
  C) Arif Nihat Asya
  D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  E) Mehmet Akif Ersoy
 12. Türk tiyatrosunun özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Bir Adam Yaratmak’la . . . Koçyiğit Köroğlu’yla . . . Boş Beşik’le . . . Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Necip Fazıl, Ahmet Kutsi Tecer, Haldun Taner
  B) Ahmet Kutsi Tecer, Necati Cumalı, Necip Fazıl
  C) Neci Fazıl, Ahmet Kutsi Tecer, Necati Cumalı
  D) Haldun Taner, Necip Fazıl, Necati Cumalı
  E) Necati Cumalı, Necip Fazıl, Haldun Taner
 13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde varlığını sürdüren edebî topluluklardan değildir?
  A) Beş Hececiler
  B) Yedi Meşaleciler
  C) Maviciler
  D) Garip Akımı
  E) İkinci Yeni

CEVAPLAR: 1.B, 2.E, 3.C, 4.A, 5.D, 6.C, 7.D, 8.C, 9.B, 10.D, 11.C, 12.C, 13.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap