Çalışma Kitapçıkları

Cümlenin Ögeleri Etkinlikler 5

CÜMLENİN ÖGELERİ ETKİNLİKLERİ 5
1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan ögelerle ilgili yargılar doğru ise cümlenin karşısına D, yanlış ise Y yazınız.

1“Ben yüreğini yitirmiş bu zamandan korkuyorum.” cümlesinde altı çizili bölüm yer tamlayıcısıdır.
2“Kardeşim dedim, acılarıma da kardeş olur musun?” cümlesinde altı çizili sözcük zarf tümlecidir.
3En tatlı emellerinin tahakkukunu gördüğü bir rüyadan acı hakikate uyanan bir insan gibi içim çekiliyordu.” cümlesinde altı çizili bölüm zarf tümleci değildir.
4“Beni anneme götürsün bindiğim bütün taksiler.” cümlesinde altı çizili söz öbeği nesnedir.
5“Bütün teessürlerimiz, inkisarlarımız, hiddetlerimiz karşımıza çıkan hadiselerin anlaşılmadık, beklenmedik taraflarınadır.” cümlesinde altı çizili söz öbeği cümlenin yüklemidir.
6“Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz.” cümlesinde altı çizili sözcük zarf tümlecidir.
7“Bir zamanlar senin çirkinliklerin de güzeldi, şimdi güzelliklerin bile çirkin.” cümlesinde altı çizili söz öbeği belirtisiz nesnedir.
8“Düşünüyorum da biz, büyüyerek çocukluk etmişiz.” cümlesinde altı çizili sözcük zarf tümlecidir.
9“Yaralı doğar bütün insanlar; anlaşılmak, sevilmek, sevecenlik dilenir ömrünce.” cümlesinde altı çizili bölüm belirtisiz nesnedir.
10“Etrafımız o kadar çirkefle dolu ki, temiz kalmak için tek çare, kendi dünyamıza çekilmek.” cümlesinde altı çizili bölüm öznedir.
11“Gülerdin, içimize aylar doğardı
Görünmez dağların arkasından.”
mısralarında altı çizili sözcük yer tamlayıcısıdır.

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1“İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor.” cümlesinin yüklemi …………………………………………………..
2“Küçüklüğümden beri mutluluğu israf etmekten korkar, bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim.” cümlesinin yer tamlayıcısı …………………..………………
3“Acı diyorum efendim, o da evrensel olmalı; bir çocuğun eline diken batsa, insanoğlu yanmalı.”cümlesinin zarf tamlayıcısı ……………….. ……..
4“Bir felakete sükûn ve itidalle tahammül edenlerin manzarası, o felaket için ağlayıp çırpınanların manzarasından çok daha korkunç ve ezicidir.” cümlesinin öznesi …………..………………
5“Sağlam bir halatla çekiyorum acıyı kendime doğru.” cümlesinin belirtili nesnesi ………. ……….
6“Dünyada en korkunç şey, ümidini kaybetmektir.” cümlesinin yüklemi ……………..
7“Ama ben yine de kalabalığın uyumuna inat, hayalin gerçeğe değdiği yeri seviyorum.” Cümlesinin belirtili nesnesi ……………………
8“Bu harikulade güzel rüya ne kadar çok devam ederse o kadar iyiydi.” cümlesinin yüklemi ………….
9“Bazı insanlar aynı şeyi istemelerine rağmen anlaşamazlar.” cümlesinin öznesi ……………………….……….
10“Bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu.” cümlesinin öznesi ……..
11“Bir sokağın misafirliğe çıkıp gelmesi gibi bir şeydir şiir.” cümlesinin yüklemi ………… 

 3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerin öge dizilişini boşluğa yazınız.

1“Dikkat et amalarla beni kaybettin, keşkelerle kendini mahvedeceksin.”
………………………………………………………………………………
2“Her şeye hazır bulunan ve kimden ne gelebileceğini bilen bir insanı sarsmak mümkün müdür?”
……………………………………………………………………………..
3“Mevcut olmayan bir şeye malik olalım derken mevcut olanları kaybettik.”
…………………………………………………………………………..
4“Ben sizin bende görmek istediğiniz biçimlerin arasına koyduğunuz mesafeyim.”
……………………………………………………………………………………………
5“İnsanları suçlayıcı ifadelerden uzak durmak gerekir.”
…………………………………………………………………………………..
6“Üzülme kelebeğim, bugünü atlatırsak yarın diye bir şey yok.”
………………………………………………………………………
7“Birini bir zamanlar sevmiş olmak insanın içinde iz bırakıyordu; insan o kişiyi artık sevmese bile, iz kalan yer acıyordu.”
…………………………………….
8“Kendi yolunu bulamayan, Bütün yolları boşuna yürür.”
……………………………………………………………………………………..
9“Hayatı güçleştiren şeylerden hoşlanacak yaşta değilim.”
……………………………………………………………………..
10“Güzel hayat isteyen, güzel insanlar biriktirsin.”
…………………………………………………
11“Oysa diyordu birisi, sabah yaşamayı yeniden hatırlamadır.”
………………………………………………………………

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise cümlenin karşısına D, yanlışsa Y yazınız.

1“Gerekirse dünyadan vazgeç, ama asla kendinden vazgeçme!” cümlesinden “kendinden” sözcüğü yer tamlayıcısıdır.
2“Bu sabah mutluluğa aç pencereni, bir güzel arın dünkü kederinden.” cümlesinde “bir güzel” söz öbeği zarf tamlayıcısıdır.
3“İçimde insanlara karşı öyle itimatsızlık, öyle bir acılık peyda olmuştu ki, bundan zaman zaman kendim de korkuyordum.” cümlesinde “zaman zaman” söz öbeği belirtisiz nesnedir.
4“Ama niçin beni kabahatli zannettiler?” cümlesinde “niçin” sözcüğü cümlenin herhangi bir ögesi değildir.
5“Ruhum, bir ağaç kurdu gibi beni kemirmekten başka ne yapıyordu?” cümlesinde “ne” sözcüğü belirtisiz nesnedir.
6“Çocukluğun kendini saf bir biçimde akışa bırakması ne güzeldi.” cümlesinde “ne” sözcüğü zarf tümlecidir.
7“Sevgisiz yaşam, bütün çiçeklerinin ölmüş olduğu güneş olmayan bir bahçe gibidir.” cümlesinde gizli özne kullanılmamıştır.
8“Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır.” cümlesinde yer tamlayıcısı sıfat tamlamasından oluşmuştur.
9“İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.” cümlesinin öznesi isim fiil grubudur.
10“Ah! Kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya.” cümlesinde öznesi sıfat tamlamasından oluşmuştur.
11“İnsanların ne kadar kötü olduklarını görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce çok şaşırıyorum.” cümlesinde zarf fiil grubundan oluşan bir zarf tamlayıcısı vardır.
 Edebiyatsultani.com başarılar diler.😊

CEVAPLAR:
1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan ögelerle ilgili yargılar doğru ise cümlenin karşısına D, yanlış ise Y yazınız.

1“Ben yüreğini yitirmiş bu zamandan korkuyorum.” cümlesinde altı çizili bölüm yer tamlayıcısıdır.D
2“Kardeşim dedim, acılarıma da kardeş olur musun?” cümlesinde altı çizili sözcük zarf tümlecidir.Y
3En tatlı emellerinin tahakkukunu gördüğü bir rüyadan acı hakikate uyanan bir insan gibi içim çekiliyordu.” cümlesinde altı çizili bölüm zarf tümleci değildir.Y
4“Beni anneme götürsün bindiğim bütün taksiler.” cümlesinde altı çizili söz öbeği nesnedir.Y
5“Bütün teessürlerimiz, inkisarlarımız, hiddetlerimiz karşımıza çıkan hadiselerin anlaşılmadık, beklenmedik taraflarınadır.” cümlesinde altı çizili söz öbeği cümlenin yüklemidir.D
6“Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz.” cümlesinde altı çizili sözcük zarf tümlecidir.D
7“Bir zamanlar senin çirkinliklerin de güzeldi, şimdi güzelliklerin bile çirkin.” cümlesinde altı çizili söz öbeği belirtisiz nesnedir.Y
8“Düşünüyorum da biz, büyüyerek çocukluk etmişiz.” cümlesinde altı çizili sözcük zarf tümlecidir.D
9“Yaralı doğar bütün insanlar; anlaşılmak, sevilmek, sevecenlik dilenir ömrünce.” cümlesinde altı çizili bölüm belirtisiz nesnedir.D
10“Etrafımız o kadar çirkefle dolu ki, temiz kalmak için tek çare, kendi dünyamıza çekilmek.” cümlesinde altı çizili bölüm öznedir.Y
11“Gülerdin, içimize aylar doğardı
Görünmez dağların arkasından.”
mısralarında altı çizili sözcük yer tamlayıcısıdır.
D

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1“İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor.” cümlesinin yüklemi …………………alışıyor ve katlanıyor………………………………..
2“Küçüklüğümden beri mutluluğu israf etmekten korkar, bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim.” cümlesinin yer tamlayıcısı …………………..mutluluğu israf etmekten………………
3“Acı diyorum efendim, o da evrensel olmalı; bir çocuğun eline diken batsa, insanoğlu yanmalı.”cümlesinin zarf tamlayıcısı ……………….. bir çocuğun eline diken batsa……..
4“Bir felakete sükûn ve itidalle tahammül edenlerin manzarası, o felaket için ağlayıp çırpınanların manzarasından çok daha korkunç ve ezicidir.” cümlesinin öznesi ………….. Bir felakete sükûn ve itidalle tahammül edenlerin manzarası………………
5“Sağlam bir halatla çekiyorum acıyı kendime doğru.” cümlesinin belirtili nesnesi ………. Acıyı……….
6“Dünyada en korkunç şey, ümidini kaybetmektir.” cümlesinin yüklemi …………ümidini kaybetmektir…..
7“Ama ben yine de kalabalığın uyumuna inat, hayalin gerçeğe değdiği yeri seviyorum.” Cümlesinin belirtili nesnesi ………… hayalin gerçeğe değdiği yeri…………
8“Bu harikulade güzel rüya ne kadar çok devam ederse o kadar iyiydi.” cümlesinin yüklemi ………….
9“Bazı insanlar aynı şeyi istemelerine rağmen anlaşamazlar.” cümlesinin öznesi ……………………bazı insanlar….……….
10“Bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu.” cümlesinin öznesi ……..
11“Bir sokağın misafirliğe çıkıp gelmesi gibi bir şeydir şiir.” cümlesinin yüklemi ………… 

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerin öge dizilişini boşluğa yazınız.

1“Dikkat et amalarla beni kaybettin, keşkelerle kendini mahvedeceksin.”
…………yüklem/zarf tümleci/belirtili nesne/yüklem/zarf tümleci/belirtili nesne/ yüklem……
2“Her şeye hazır bulunan ve kimden ne gelebileceğini bilen bir insanı sarsmak mümkün müdür?”
………özne/ yüklem……………………………………………………………………..
3“Mevcut olmayan bir şeye malik olalım derken mevcut olanları kaybettik.”
………………zarf tümleci/belirtili nesne/yüklem……………..
4“Ben sizin bende görmek istediğiniz biçimlerin arasına koyduğunuz mesafeyim.”
………özne/yüklem……………
5“İnsanları suçlayıcı ifadelerden uzak durmak gerekir.”
………özne/yüklem…………………………………………………………………………..
6“Üzülme kelebeğim, bugünü atlatırsak yarın diye bir şey yok.”
……………yüklem/cümle dışı unsur/zarf tümleci/özne/ yüklem………………………………
7“Birini bir zamanlar sevmiş olmak insanın içinde iz bırakıyordu; insan o kişiyi artık sevmese bile, iz kalan yer acıyordu.”
………özne/yer tamlayıcısı/belirtisiz nesne/yüklem/zarf tümleci/özne/yüklem………….
8“Kendi yolunu bulamayan, bütün yolları boşuna yürür.”
…………özne/belirtili nesne/zarf tümleci/yüklem…………………..
9“Hayatı güçleştiren şeylerden hoşlanacak yaşta değilim.”
…………yüklem……………..
10“Güzel hayat isteyen, güzel insanlar biriktirsin.”
…………özne/belirtisiz nesne/yüklem…………
11“Oysa diyordu birisi, sabah yaşamayı yeniden hatırlamadır.”
…………cümle dışı unsur/yüklem/özne/belirtisiz nesne………………

4.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise cümlenin karşısına D, yanlışsa Y yazınız.

1“Gerekirse dünyadan vazgeç, ama asla kendinden vazgeçme!” cümlesinden “kendinden” sözcüğü yer tamlayıcısıdır.D
2“Bu sabah mutluluğa aç pencereni, bir güzel arın dünkü kederinden.” cümlesinde “bir güzel” söz öbeği zarf tamlayıcısıdır.D
3“İçimde insanlara karşı öyle itimatsızlık, öyle bir acılık peyda olmuştu ki, bundan zaman zaman kendim de korkuyordum.” cümlesinde “zaman zaman” söz öbeği belirtisiz nesnedir.Y
4“Ama niçin beni kabahatli zannettiler?” cümlesinde “niçin” sözcüğü cümlenin herhangi bir ögesi değildir.Y
5“Ruhum, bir ağaç kurdu gibi beni kemirmekten başka ne yapıyordu?” cümlesinde “ne” sözcüğü belirtisiz nesnedir.D
6“Çocukluğun kendini saf bir biçimde akışa bırakması ne güzeldi.” cümlesinde “ne” sözcüğü zarf tümlecidir.D
7“Sevgisiz yaşam, bütün çiçeklerinin ölmüş olduğu güneş olmayan bir bahçe gibidir.” cümlesinde gizli özne kullanılmamıştır.D
8“Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır.” cümlesinde yer tamlayıcısı sıfat tamlamasından oluşmuştur.Y
9“İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.” cümlesinin öznesi isim fiil grubudur.D
10“Ah! Kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya.” cümlesinde öznesi sıfat tamlamasından oluşmuştur.Y
11“İnsanların ne kadar kötü olduklarını görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce çok şaşırıyorum.” cümlesinde zarf fiil grubundan oluşan bir zarf tamlayıcısı vardır.D
 Edebiyatsultani.com başarılar diler.😊

cumlenin ogeleri etkinlikler 5 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap