Testler

Cümlenin Ögeleri Test 10

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 10

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?
  A) Onunla Münih’e, bir konferansa gitmiştik.
  B) Bu güzel beldeyi, Vezirköprü’yü, çok özleyeceğim.
  C) Otobüslere, o hantal araçlara, binmek de sorun, ondan inmek de.
  D) Yanımdaki adamı, çok yaşlı biriydi , yolun karşısına geçirdim.
  E) Arabaların ve satıcıların seslerinden, inanın, nefret ettim iyice.
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz herhangi bir ögenin açıklayıcısı değildir?
  A) Yaptığın şu şeyleri, yediğin keklerden artakalanları, buzdolabına koyar mısınız?
  B) Başka ülkelere -Japonya, Kore ve Çin’e- gitmemiştim.
  C) Aslında o insanlardan, kavgalı komşularımızdan, bahsetmeliydim.
  D) Keşke Ahmet’i , o sevdiğim arkadaşımı, yıllardır görmüyorum.
  E) Her sanatçıyı, buna geçmiştekiler de dahildir, olduğu gibi kabul etmeliyiz.
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?
  A) Geleceğini bana bugün kardeşim söyledi.
  B) Bana, geleceğini kardeşim söyledi bugün.
  C) Kardeşim geleceğini bugün söyledi bana.
  D) Geleceğini bugün kardeşim söyledi bana.
  E) Bana söyledi kardeşim bugün geleceğini.
 4. Ağaçlar bize söyler baharın geleceğini.
  Bu cümlede özneyi vurgulayabilmek için aşağıdaki değişiklerden hangisi yapılmalıdır?
  A) “söyler” sözü cümlenin sonuna getirilmelidir.
  B) “bize” sözcüğü “söyler” sözcüğünden sonra getirilmelidir.
  C) “Ağaçlar” sözcüğü cümlenin sonuna getirilmelidir.
  D) “bize” den sonra mi soru eki getirilmelidir.
  E) “Ağaçlar” sözcüğü “söyler” sözünden sonra getirilmelidir.
 5. Aşağıdakilerden hangisinde ikinci cümleye geçilirken yapılan değişiklikle yer tamlayıcısı vurgulanmıştır?
  A) -Evde bekliyor beni.
       -Beni bekler evde.
  B) -Sen mi sınıftan atıldın?
       -Seni mi sınıftan attılar?
  C) -Onu yakından tanırdım.
       -Onu çok yakından tanırdım.
  D) -Benimle geziye gelir misin?
       -Benimle geziye gelmelisin.
  E) -O en çok bana inanır.
       -En çok o inanır bana.
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz yoktur?
  A) Tüm öğrenciler -İzzet, Melih ve Fuat-derse geç gelmezlerdi.
  B) Bu soruna, güven bana, çözüm bulacağım.
  C) Yeni çıkan kitabını, bir şiir kitabıydı, beğenerek okudum.
  D) Okulda, evin bahçesinde, yol kenarlarında hep top oynarken görürdüm onu.
  E) Yanındaki adam, babasıydı herhâlde, durmadan bir şeyler anlatıyordu ona.
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?
  A) Bahçedeki en büyük ağaca, dut ağacına, çıkmak istiyordu hep.
  B) Bu renk renk çiçekler, meyveler, çimenler bir başka güzeldi.
  C) Tadından çok kokusundan hoşlandığı o meyve, karadut, eskisi kadar bulunamıyordu.
  D) Penceresinin önündeki saksılarda, kırmızıydı hepsi, birçok çiçek yetiştirirdi.
  E) Bütün yaz, dallarından inmediği elma ağacını, babası, nedendir bilinmez, kestiriverdi.
 8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklıdır?
  A) Gemiler geçer rüyalarımda
  B) Yeryüzünde baharı bu içli kuş yayacak
  C) Kuşlar haber verdi bana kuşlar
  D) Akarsuda aksimizden eser yok
  E) Akacak bir damardan bir damara varlığım
 9. “Ara söz, cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı olabileceği gibi cümle dışı unsur da olabilir.”
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin bu iki özelliği de gösteren ara sözlere örnek gösterilebilir?
  A) Onun, bu yaşlı yazarın, yeni çıkan kitabını, inanın, diğerlerinden daha çok beğendim.
  B) Yılların verdiği tecrübeyle, yaklaşık elli yıllık, olayların ne zaman, nasıl biteceğini çok iyi biliyor.
  C) Kahramanları, bunlar genellikle kadındır, hep ideal tipler arasından seçilmiştir.
  D) Sözcük seçiminde gösterdiği titizlik onu, yeni romanını, daha akıcı ve anlaşılır hâle getirmiş.
  E) Sanırım bir roman daha yazsa, ömrü yeter mi bilmem, daha mükemmel yazacaktır.
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin ögesi olmayan bir ara söz vardır?
  A) Bu filmi, Cesur Yürek’i, belki dört kez izlemişimdir.
  B) Okulun en sevilen öğretmenini, Numanı’ı, ebedi yolculuğuna uğurladık bugün.
  C) Bu şairimizi, Mehmet Akif’i, ölümünün 84.yıl dönümünde şiir dinletisi ile andık.
  D) Bu şairimiz, sen de hatırlayacaksın, Kurtuluş Savaşı’nı mısralarına aktarmıştı.
  E) Sınavda başarılı olmanın şartlarından birini, düzenli uykuyu, ihmal etmemelisiniz.
 11. “Aramıza dağlar girmiş koskoca.”
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan öge bu cümledekiyle özdeştir?
  A) Seni ben unutmak için sevmedim.
  B) Gün gelir de beni unutsun demiştin.
  C) O ağacın altını şimdi anlıyor musun?
  D) Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde.
  E) Ayrılığın acısını ben bilirim, ben bilirim.
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ara söz bir ögenin açıklayıcısı değildir?
  A) Törende bayrağı bir ortaokul öğrencisi, küçük bir çocuk, taşıyordu.
  B) Esnaf kılıklı adam, uzun boylu olan, eliyle beni gösterdi.
  C) Taşralılar, köyden yeni gelenler, ne dediğimi anlamamışlardı.
  D) O kazayı, düşün, hiç kimse inceleme gereği duymadı.
  E) Donanmayı, denizcileri, bayrakları seyretmeye doyum olmuyordu.
 13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ara söz vardır?
  A) Anladım, boşunadır, beklediğim sabah.
  B) Senden başkasını, inan, sevemem.
  C) Her sevdiğin şeye sen, gülüm, derdin
  D) Düşün bir kere, büyümüşsün, gelişmişsin
  E) Sabret neşem, sabret şarkım, sabret sevdiğim
 14. Arkadaşım(I)  dün (II) beni (III) evlerine (IV) arabayla(V) götürdü. 
  Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinden sonra “mi” getirilirse özne vurgulanmış olur?
  A) I.        B) II.       C) III.         D) IV.        E) V.
 15. Aşağıdakilerden hangisinde cümlenin ögesi olmayan açıklayıcı bir arasöz vardır?
  A) O ana ne yapacağımı, nereye başvuracağımı kestiremedim.
  B) Sahnede, garip kıyafetli bir adam tuhaf hareketler yapıyor, seyirciler de ona kahkahalarla gülüyordu.
  C) Evden çıkmadan önce etrafı tekrar gözden geçirdi, valizleri teker teker kontrol etti.
  D) Hayri Bey, o zaman henüz müdür olmamıştı, yıllar sonra böyle bir göreve getirileceğini bilmiyordu.
  E) Annem hem kardeşimi hem beni sıkıca giydirdi.
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?
  A) Geçen gün şiir defterimi karıştırıyordum.
  B) İnsan, çevresini hareketleriyle rahatsız etmemelidir.
  C) Aşırı duyguların ortaya konması doğru değildir.
  D) Divan şairi yabancı kelimeleri çok kullanmıştır.
  E) Anılar, zaman içinde hiç fark etmeden unutulur.
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?
  A) O, yanına gelen herkese yakın davranırdı.
  B) Kapıyı çalmadan önce kravatını düzeltti.
  C) Bahçe kapısından içeriye bir gölge süzüldü.
  D) Kendisi gelmese de mutlaka birini gönderir.
  E) Evin dış kapısında ne zamandır bir yaşlı bekliyordu.

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.C, 4.B, 5.D, 6.D, 7.C, 8.E, 9.A, 10.D, 11.E, 12.D, 13.B, 14.A, 15.D, 16.A, 17.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap