Testler

Cümlenin Ögeleri Test 13 (8.Sınıf Türkçe)

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 13 (8.SINIF TÜRKÇE)

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması, yer tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır?
  A) Bu şiir kitabını genç bir şair yazmış.
  B) İşçiler sıcak havalarda gölgede biraz dinlenir.
  C) Misafirlerimizi büyük salonda ağırladık.
  D) Fuardan aldığım kitapları yaz tatilinde okuyacağım.
 2. Ressamlar en seçkin tablolarını bu salonda sergileyecekler.
  Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, yüklem
  B) Özne, zarf tamlayıcısı, nesne, yüklem
  C) Özne, nesne, yer tamlayıcısı, yüklem
  D) Özne, nesne, zarf tamlayıcısı, yüklem
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kullanılmıştır?
  A) Dün, caddeler güzelce temizlendi.
  B) Bu haberi gazeteden okuduk.
  C) Törende müdür de bir şiir okudu.
  D) İlkbahar en güzel mevsimdir.
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi gizli değildir?
  A) Bu yolu, sonuna kadar takip et.
  B) İçimde ona karşı bir acıma duygusu vardı.
  C) Ağaçların dallarını ne zaman budayacaksınız?
  D) Yaralanan çocuğu hemen bir hastaneye götürmeliyiz.
 5. Susuzluktan ağzını açamayacak kadar yorgun düşmüş bir karga, daldan dala uçarken yerde bir su testisi gördü.
  Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisine cevap yoktur?
  A) Nasıl
  B) Ne
  C) Ne zaman
  D) Nerede
 6. Dokuz at / bir kazığa / bağlanmaz.
  II. Başını / acemi berbere teslim eden / pamuğunu / cebinden / eksik etmez.
  III. Yılanın / sevmediği ot / deliğinin ağzında / biter.
  IV. El / elin eşeğini / türkü çağırarak / arar.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangileri ögelerine doğru ayrılmıştır?
  A) 1 ve 2
  B) 1 ve 4
  C) 2 ve 3
  D) 3 ve 4
 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öge dizilişi bakımından “Resim sanatı insanı derinden etkiler.” cümlesindekiyle özdeştir?
  A) Yazar, gerçekleri açıkça anlatmış.
  B) Sanatın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz.
  C) Sanat eserleri toplumu aydınlatan bir araçtır.
  D) Sanatçının görevi gerçekleri dile getirmektir.
 8. “Maçı izlemek için gelen rakip takımın seyircileri, daha önce belirlenmiş olan açık ve güvenli bir alanda toplandı.” cümlesinin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özne-belirtili nesne-yüklem
  B) Özne-yer tamlayıcısı-yüklem
  C) Özne-zarf tamlayıcısı-nesne-yüklem
  D) Özne-zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-yüklem
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır?
  A) Öğrenciler zil çalınca dışarı çıktılar.
  B) Fuara gelenler resim sergisini beğenmedi.
  C) Arkadaşlarına heyecanla yeni kitabını gösterdi.
  D) Yolun kenarına sudan çıkardıkları kocaman kütükleri yığmışlar.
 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yer tamlayıcısı isim tamlamasıdır?
  A) Dayımlar aşağı mahallede oturuyor.
  B) Hafta sonunda Mersin’e gideceğiz.
  C) Yaz tatilinde bol bol kitap okuyacağım.
  D) Çocuk, evin penceresinden bahçeyi seyrediyordu.
 11. Avcıların birbirinden ilginç av hikâyeleri bize günün tüm yorgunluğunu unutturdu.
  Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
  A) Belirtili nesne
  B) Özne
  C) Zarf tümleci
  D) Yer tamlayıcısı
 12. “Demir tekerler arasından giren rüzgâr, tozlaşmış karları maviliklere savuruyordu.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) rüzgâr
  B) demir tekerler
  C) tozlanmış karları
  D) demir tekerler arasından giren rüzgâr
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır?
  A) Ayla kitabı bugün evde unutmuş.
  B) Ayla kitabı evde bugün unutmuş.
  C) Ayla bugün evde kitabı unutmuş.
  D) Bugün evde kitabı Ayla unutmuş.
 14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin öznesi isim tamlamasıdır?
  A) Her ağaç kökünden çürür.
  B) İki cambaz bir ipte oynamaz.
  C) Görünen köy, kılavuz istemez.
  D) Herkesin tenceresi kapalı kaynar.
 15. “İlk bakışta çok sıkıcı görünen bir kitap da sizi bambaşka yerlere götürebilir.” cümlesinin ögeleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
  B) Özne, nesne, yer tamlayıcısı, yüklem
  C) Zarf tümleci, özne, yer tamlayıcısı, yüklem
  D) Özne, zarf tümleci, yer tamlayıcısı, yüklem
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vardır?
  A) Hafta sonunda onu ziyaret etmeyi düşünüyoruz.
  B) Bahçemize diktiğimiz fidanlar birkaç yıl içinde büyür.
  C) Evimizin karşısındaki fırından ekmek aldım.
  D) Öğretmenimiz bu konuyu uzun uzun anlattı.

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.A, 4.B, 5.A, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A, 10.D, 11.C, 12.D, 13.C, 14.D, 15.B, 16.C

cumleninogeleritest13-8.sinifturkce

cumleninogeleritest13-8.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap