Testler

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 15

1.Vakti olsaydı eminim şehri gezmenizde size yardım ederdi sanırım.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Çatı uyuşmazlığı
C) Gereksiz sözcük kullanımı
D) Anlamca çelişen sözcüklere yer verilmesi
E) Zarf tümleci eksikliği

2. (I) Mahallemizde “Çekirdek” adında bir kedi vardı. (II) Küçük çocuklar bu kediyi çok severdi. (III) Çekirdek’in iki yavrusu oldu ama ikisi de yaşamadılar. (IV) Çocuklar bu duruma çok üzüldüler. (V) Çekirdek’le daha çok ilgilenmeye söz verdiler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3.Torunlarını sever, ama bir kez olsun masal anlatmazdı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “ama” bağlacı atılarak
B) “ama” bağlacından sonra “onlara” sözcüğü getirilerek
C) “olsun” sözcüğü atılarak
D) “sever” sözcüğünden önce “çok” sözcüğü getirilerek
E) “ama” bağlacı yerine “buna rağmen” getirilerek

4. Değer ölçülerini teknik, ekonomik ve sanat alanlarında aynı şekilde düşünmemiz mümkün değildir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) “ölçülerini” yerine “ölçütlerini” sözcüğü getirilerek
B) “ve” bağlacından önce “alanlarda” sözcüğü getirilerek
C) “alanlarında” yerine “alanlarda” sözcüğü getirilerek
D) “düşünmemiz” yerine “düşünmek” getirilerek
E) “sanat” yerine “sanatın” getirilerek

5. Anne ve babaları bu konuda uyarıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kardeşimi çağırın, bir şey söylemek istiyorum.
B) Hiç kimse beni dinlemiyor, benimle alay ediyor.
C) Sınavı kazanamamanın nedeni derslerimin ağır oluşundandır.
D) Dizlerim yine sızlıyorlar, galiba yağmur yağacak.
E) Kendini kandırmamak için kılık değiştirmiş.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Babam yarın bu hastanede ameliyat olacak.
B) Bu işleri bitirmek için en az üç güne ihtiyacımız var.
C) Başkalarına hiç güvenmez, hesaba katmazdı.
D) Düşüncelerini açıkça söyler, sonuna kadar savunurdu.
E) İşini büyük bir gizlilikle yapar, bir an önce bitirmeye çalışırdı.

7.
Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı

Ben babamı, sen ustanı unutma
Bu dizelerdeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır?
A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Tamlama yanlışlığı
C) Çatı uyumsuzluğu
D) Nesne eksikliği
E) Gereksiz sözcük kullanımı

8. Sınavı kazanamayan çocuğun sinirleri bir hayli bozulmuş ve fazlasıyla üzülmüştü.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne eksikliği
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Özne eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanılması
E) Sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanılması

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yazar bu eserinde sıradan konuları ele alıyor.
B) Dili başarıyla kullanabilmek için bol bol kitap okumak gerekir.
C) Derslerine her gün düzenli çalışan, önemseyen öğrenciler başarılı olur.
D) Kapıdan içeriye, heyecandan eli ayağı titreyen bir genç girdi.
E) Bana kimseyle görüşmek istemediğini söyledi.

10. Okuyucularına evrensel mesajlar veriyor, yepyeni dünyalara götürüyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) “okuyucularına” sözcüğü yerine “okuyucusuna” getirilerek
B) “veriyor” yerine “iletiyor” sözcüğü getirilerek
C) “götürüyor” yerine “getiriyor” sözcüğü getirilerek
D) “veriyor” sözcüğünden sonra “onları” sözcüğü getirilerek
E) “okuyucularına” yerine “okuyucularını” sözcüğü getirilerek

11. Aşağıdakilerin hangisinde aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Gece gündüz çalışarak işi vaktinde bitirdik.
B) Çok samimi ve içten bir dille bu işten vazgeçmesini söyledim.
C) Durmadan kitap okumaktan sıkıldığımı kim söyledi?
D) Ara sıra buraya gelir, burada birkaç gün kalırdı.
E) Çoğu zaman sessizce, bir köşede oturur, bizi dinlerdi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Birçokları kendi öz dillerine hakim olamayıp ihmal ederler.
B) Son zamanlarda toplumsal konular üzerinde fazla tartışma yapılıyor.
C) Tiyatro, dilin sadeleşmesinde önemli rol oynamıştır.
D) İyi yazmak, aynı zamanda iyi düşünmek demektir.
E) Edebiyat öğretiminde, öğretmen-öğrenci diyaloğu çok önemlidir.

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.B, 4.B, 5.A, 6.C, 7.A, 8.C, 9.C, 10.D, 11.C, 12.A

anlatimbozukluklaritest15 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap