Testler

Cümlenin Ögeleri Test 2

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 2

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yüklemdir?
A) Yeni aldığım keman sizindir.
B) Gazetenin eski neredeydi acaba?
C) Aşk öyle elde olan bir duygu mudur?
D) Annelik makamı böyledir işte su perisi.
E) Hem halciyim, hem balık toptancısıyım.

2. Az önce sen mi girmiştin içeri?
Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem
B) Zarf tümleci – özne – yüklem – zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç – özne – yüklem – zarf tümleci
D) Belirtili nesne – özne – yüklem – zarf tümleci
E) Belirtisiz nesne – özne – yüklem – zarf tümleci

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Niye/ çalıyorsun /elalemin portakallarını/ sen?
B) Hırsız/ değilim/ en azından/ senin gibi.
C) Ne/ durduruyorsun/ o saat/, bin/ hadi.
D) Saatlerdir /bunlarla /uğraşıyorum /ben.
E) Sizler de/ bir şeyler/ takın /ellerinize.

4. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?
A) Sen bu çocukla nasıl tanıştın?
B) Aslı’nın kemanı ne zaman kırıldı?
C) Sence burada daha kadar kalacağız?
D) O eski arabayı kimden aldınız?
E) Sen köstek olacaksan niye geldin ki?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi yoktur?
A) O köye aşağı yoldan gidilir.
B) Senden böyle hareketler beklenmez.
C) Bana mı taşıtacaksın bunları ?
D) Evren Bey, en azından orayı elinde tutmayı başarabilmiş.
E) Birbirinizin emeğine saygılı olun oğlum.

6. Allah kimseyi attan indirip eşeğe bindirmesin.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A)Özne
B) Belirtili nesne
C) Belirtisiz nesne
D) Dolaylı tümleç
E) Zarf tümleci

7. “İkiniz de güç ve hız testine girdikten sonra başarılı oldunuz.” cümlesi, ögeleri ve ögelerin sıralanışı yönünden aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?
A) Onunla yan yana olmaktan gurur duyuyorum.
B) Bu sınavı geçmek gerçekten zor.
C) Hâlâ ne olduğunu anlayamadı.
D) Başka seçeneklerin ve zamanın var.
E) Krediniz onaylanınca anında kullanabilirsiniz.

8. “Sen de benim gibi unutma.” cümlesindeki altı çizili bölümün oluşturduğu öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne
B) Belirtisiz nesne
C) Zarf tümleci
D) Belirtili nesne
E) Dolaylı tümleç

9. Aşağıdakilerden hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin ögelerinde değişiklik meydana gelir?
A)Çiçekler, boyunlarını yine bükmüş.
B) Antalya, yaz mevsiminde çok sıcak oluyor.
C) Eskici, oğlanla sokakta tartışmış.
D) İyilikten hiç anlamıyorsun, sen.
E) Ağzını kapa oğlum, ağzını.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması özne görevinde değildir?
A) Ben bunu saha gezisine dönüştürdüm.
B) Bu videoda deniz bilimi anlatılıyor.
C) Saatin pili ne çabuk bitmiş.
D) Tavuğun iyisi bu markette satılıyor.
E) Cumartesi akşamı hangi kanalda yayınlanacak?

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne kullanılmamıştır?
A) Bunun dillere destan tadını biliyor musun?
B) Onunla konuşurken kontrolü kaybediyordu.
C) Paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz Sevgi Hanım?
D) Yeni aldığım pantolon bir yıkamada soldu.
E) Çocuğum, ben sizin ne istediğinizi anlamadım.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Demin / üzerinden / inek sürüsü / geçti.
B) Müzik öğretmenini / ne zaman / görebilirim?
C) Eve giderken / alırsın / telefonunu.
D) Senin / boş vakitlerde / ne yaptığını / biliyoruz
E) Güle güle oturun demek için / aramıştık.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
A) Şu kapının önüne nazar boncuğu mu taksak?
B) Şu evin fotoğraflarını çekseydik az önce.
C) Ben dün sizin su tesisatınızı değiştirmiştim.
D) Tesisatçı, lavabonun nasıl çalıştığını sormak için gelmiş.
E) Oğlum bak, işler iyice inceliyor.

14. Yarın ustanın parasını kim ödeyecek?
Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sırasıyla verilmiştir?
A)Özne-dolaylı tümleç-yüklem-belirtili nesne
B)Zarf tümleci-belirtili nesne-özne-yüklem
C)Dolaylı tümleç-zarf tümleci-özne-yüklem
D)Zarf tümleci-belirtisiz nesne-özne-yüklem
E)Nesne-özne-belirtisiz nesne-yüklem

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kimi, ne zaman, kime” sorularının cevabı vardır?
A) Okuldan sonra yarım gün çalışmayı düşünüyorum.
B) Onu uzun zamandır size soramadım.
C) Kimse yokken gizlice havuza girer.
D) Biz seninle hafta sonu okul çıkışı gidelim.
E) Bu otelin üzerinde kimin hesabı var?

16. “Sen beni çok mu merak ettin dün?” cümlesinin yüklemine sorulacak sorulardan hangisine cevap alınamaz?
A)Kim
B)Kimi
C)Ne kadar
D)Ne zaman
E) Ne

edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar: 1-C, 2-B, 3-A, 4-D, 5-A, 6-C, 7-B, 8-C, 9-C, 10-A, 11-D, 12-D, 13-A, 14-B, 15-B, 16-E

Bu testi word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Cümlenin Ögeleri Test 2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap