Testler

Cümlenin Ögeleri Test 3 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem söz öbeğinden oluşmaktadır?
A)Ahmet Bey şimdi çayını yudumluyor.
B)O insanlarla görüşme diye seni daha kaç kere uyaracağım?
C) Selçuk yıllardır bizim arazinin at bakıcısıdır.
D) Bize ne haliniz varsa görün diyorlar.

2. Sadece özne ve yüklemden oluşan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Size yapılan zulme ve haksızlığa asla boyun eğmemelisiniz.
B) Çocukların üstünde giyecek hiçbir şey yoktu.
C) Köyümüzdeki samanlık alevler içindeydi.
D) Kır atıma binmeyeli üç yıl olmuştu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne/nesne/yüklem şeklinde sıralanmıştır?
A) Biraz sonra eşyalarını alıp burada gitti.
B) Dünya onun gibi bir evlat görmedi.
C) Onunla son kez görüş de gel.
D) Bir ses onu ormanın derinliklerine sürüklüyordu.

4. “Doyamadım ben oğluma.” cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Gideceğiz buralardan eşkıyalar gelmeden.
B) Dokunmayın siz onun kitaplarına.
C) Bırakmam ben bu toprakları.
D) Ayrıldık köyümüzden bir gece vakti.

5. “Yaşanan zorluklar yazar hikayeni.” cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)nesne-özne-yüklem
B)dolaylı tümleç-özne-yüklem
C)özne-yüklem-nesne
D)zarf tümleci-yüklem-özne

6. “Sizin için ne kadar kıymetli olduklarını bilmez miyim?” cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
A) Bunu yaşamadan sırrımı anlayamayacaksınız.
B) Yarın ne olacağını biliyor musunuz?
C) Bundan sonra elimden gelen her şeyi yapacağım.
D) İbrahim Efendi Konağı yıllardır kullanılmıyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?
A) Otelde boş yer olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
B) Paçavralar içindeki yoksul beni yaralar.
C) Kışın atkı kullanmayı ihmal etmedi.
D) Son yılların en soğuk havaları geliyormuş.

8. “İçiniz rahat olsun küçük hanım!” cümlesindeki ögelerin dizilişi aşağıdakilerin hangisinde aynıdır?
A) Ne gece ne de toprak o bir çift göz kadar kara değil.
B) Düşünce kırılacakmış gibi duruyordu.
C) O yılan bulanacak Kudret!
D) Cavit Bey de gelecek misafirliğe.

9. “Sizi buraya kadar yorduğumuz için üzgünüz.” cümlesindeki vurgulu öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) özne
B) nesne
C) dolaylı tümleç
D) zarf tümleci

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece nesne ve yüklemden oluşmaktadır?
A) Sizin iddialarınızın hiçbirini kabul etmiyorum.
B) Bölgedeki gelişmeler de ele alındı.
C) Yanınızda bulunan herkese selam söyleyin.
D) Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?
A) Bilim dünyası için önemli bir makaleydi.
B) Yolların ancak yüzde elli biri ulaşıma açıldı.
C) Yollardaki buzlanma ihtimaline karşı trafik ağır ilerliyor.
D) Yeri geldiği zaman biz de eleştiriyoruz.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
A) Tuzlama çalışmaları/son sürat/devam ediyor.
B)Gece yollara çıkanları/nasıl bir İstanbul/karşıladı?
C) Gece/sokaklarda/araçlar değil yayalar/vardı.
D) Yer altı kaynaklarını/en iyi besleyen/kardır.

13. “İş arkadaşım Çıldır’a gitmiş” cümlesinin ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ankara’ya daha etkili bir kar yağışı bekleniyor.
B) Kara saplanan ambulansı köylüler traktörle kurtardı.
C) Zorlu mücadele havadan görüntülendi.
D) Yirmi yolcu havalandırma boşluğundan dışarı çıkarak kurtuldu.

14. “Kedi ve köpekler bu havada ne yapıyorlar?” cümlesinde “ne” kelimesi aşağıdaki ögelerden hangisidir?
A) özne
B) nesne
C) dolaylı tümleç
D) zarf tümleci

15. “Pencereden bakarken belki gelirsin sen.” cümlesindeki altı çizili kelime grubu aşağıdaki ögelerden hangisidir?
A) özne
B) zarf tümleci
C) nesne
D) dolaylı tümleç

16. “Dün akşamki çaya niçin gelmediniz?” cümlesindeki altı çizili kelime aşağıdaki ögelerden hangisidir?
A) zarf tümleci
B) nesne
C) dolaylı tümleç
D) özne

17. “Pencerenden bir gül at bana.” cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) nesne-özne-yüklem-dolaylı tümleç
B)özne-nesne-yüklem-zarf tümleci
C)dolaylı tümleç-nesne-yüklem-dolaylı tümleç
D) dolaylı tümleç-özne-yüklem-dolaylı tümleç

18. “Bu havalarda, toplu ulaşım araçlarını kullanmayı ihmal etmemeliyiz.” cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)zarf tümleci-nesne-yüklem
B)dolaylı tümleç-özne-yüklem
C)zarf tümleci-nesne-özne-yüklem
D)dolaylı tümleç-nesne-özne-yüklem

19. “Sokakta böyle beş dakika durabilir misiniz?” cümlesindeki vurgulu öge aşağıdakilerden hangisidir?
A)özne
B)nesne
C)dolaylı tümleç
D)zarf tümleci

20. “Sarp böyle bir şeyi niye yapsın ki?” cümlesindeki altı çizili kelime cümlenin hangi ögesidir?
A) zarf tümleci
B) özne
C)dolaylı tümleç
D) nesne

Cevaplar: 1-C, 2-C, 3-B, 4-B, 5-C, 6-B, 7-A, 8-C, 9-D, 10-A, 11-D, 12-D, 13-D, 14-B, 15-B, 16-A, 17-C, 18-A, 19-D, 20-A

Cümlenin Ögeleri Test 3 (8.Sınıf Türkçe)’ü indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Cümlenin Ögeleri Test 3 (8.Sınıf Türkçe)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

Yorum yap