Üniversite Ders Notları

Anlatıcı ve Bakış Açısı Ders Notları

Ahmet Mithat Efendi’nin Romancılığı

Cahit Sıtkı Tarancı ve Şiiri

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Sanatı Hakkında

Göstergebilim (Semiyoloji)

İzmir Basın Tarihi

Karahanlı Türkçesi Grameri

Namık Kemal’in Romancılığı

Roman Sanatı

Roman Tahlilleri Dersi Notları

Şiir Dili

Şiir ve Gerçek(çi)lik

Şiir Sanatı Üzerine

Türk Dilinin Tarihi Gelişmesi

Ziya Osman Saba ve Sanatı

14.Yüzyıl Türk Edebiyatı Edebiyatı Şahsiyetler Kısa Kısa