Çalışma Kitapçıkları

DESTANLAR ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1

DESTANLAR ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1

1.Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise boşluğa D, yanlış ise Y yazınız.
a. (     ) Türeyiş, Uygur devri Türk destanlarındandır.
b. (     ) Destanlar ağızdan ağza dolaşarak oluşmuştur.
c.  (     ) Destanlardaki kahramanlar lider ve kurtarıcı rolundedir.
d. (      ) Destanların oluşabilmesi için o ulusun hayal gücüne ve tarihi zenginliğe sahip olması gerekir.
e. (      ) Oğuz Kağan Destanı Saka Türklerine aittir.
f. (       ) Göç destanı İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanlarından değildir.
g. (      ) Şu Destanı, Makedonyalı Büyük İskender ile Türk hükümdarı Şu’nun karşılaşmasını anlatmaktadır.
h. (      ) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala doğal destanlardandır.
ı.  (      ) Genç Osman Destanı, yapay destanlardandır.
i.  (      ) Destan dönemine mitolojik ögeler hakim değildir.

2. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri getiriniz.
a.Türk destanlarında yer alan ak saçlı ihtiyar, at, ışık, ağaç, kadın, bozkurt, gibi kavramlar …………….. adını alır.

b.Destanlar ………. dönem ürünleridir.
c. ………..’dan çıkış her yıl Nevruz Bayramı olarak 21 Mart’ta kutlanır.Bu dönemlerde sembolik olarak demir dövme temsil edilir. Yakılan ateşin üzerinden atlanır.
d. Mitlerin çıktığı dönem ……………. dönemidir.
e. Doğal destanların birinci aşaması………. evresini oluşturur.
f.Türk destanlarında ……………….. ölçüsü kullanılır.
g. Destanlarda …..……. ve olağan üstü özelliklere sahip olan ……… vardır.

h. En eski Türk destanı Altay-Yakut Türklerinden derlenen ne zaman oluştuğu belirlenemeyen ….….. Destanı’dır.
ı. Destan Dönemi’inde insan topluluklarının hayatlarına hakim olan en önemli ögeler, ait oldukları ……… özgü nitelikler etrafında şekillenmiştir.
i. ……….., Yunan tarihini ve mitolojisini manzum biçimde dile getirerek İlyada ve Odessa destanlarını oluşturmuştur.
j. Destanlar tema ve anlatım özellikleri bakımından şiir türlerinden ………… şiir içinde değerlendirilir.
k.Köktürk Dönemi’nde oluştuğu kabul edilen ……… destanında, bir savaş sonrasında hayatta kalan dört Türk’ün, etrafı dağlarla çevrili bir ovada gizlendikleri, burada çoğaldıkları, yaşadıkları yerin kendilerine dar gelmesinden sonra da dağın demir kısmını eriterek dışarı çıktıkları anlatılır.
l…………………… destanının, MÖ 209-174 tarihleri arasında kağanlık yapmış Mete’nin hayatı etrafında şekillendiği tahmin edilmektedir.
m…..………… destanında Türklerin, bir katliamdan sağ kur­tulan bir bebekle, onu büyüten dişi bir kurttan türemeleri anlatılmaktadır.
n. …….……. destanında iki ağacın gökten gelen bir ışığın etkisiyle hamile kalmaları, ardından beş çocuk doğurmaları, son­ra da bu çocuklardan birinin Uygurların hükümdarı olması anlatıl­maktadır.
o. ……..…… destanında Uygur ülkesine refah, sağlık, başarı ve bereket getiren Kutlu Dağ adındaki kayanın Çin’e götürülmesinden sonra ülkenin türlü felaketlerle karşılaşması, bunun sonucunda da Uygurların yurtlarını bı­rakarak başka bölgelere göç etmek zorunda kalmaları anlatılmaktadır.
ö.İtalyan Şair Tasso (1544-1595) Kurtarılmış Kudüs adlı destanında ……………………….. ve …………….dan Kudüs’ün kurtarılışını anlattığı destandır.
p.İlahi Komedya, İtalyan şair ……… tarafından yazılmıştır. Şairin ahirete yaptığı yedi günlük bir gezi anlatılır.
r. Doğal destanların yazarı …………..
s.Türk destanlarıyla ilgili bilgileri genellikle …… …… ve …..……. kaynaklarından öğreniyoruz.
ş.Türeyiş  ve Bozkurt destanlarına Türklerin bir ………….. türedikleri anlatılır.
t.Doğal destanlar; ………….., ….……………., …………….. evresi olarak üç evreden oluşur.

3.Aşağıdaki eser ve kavramları ilgili oldukları kavramlarla eşleştiriniz.
1.Alp Er Tunga Destanı        a.Kırgız
2.Göç Destanı                        b.Milton
3.Şehname                             c.Rus
4.Çanakkale Şehitlerine      d.Mehmet Akif Ersoy
5.Manas Destanı                  e.İran
6.Kaybolmuş Cennet          f.Uygur
7. İgor                                    g.Saka
 

DESTANLAR ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1 CEVAPLAR
1.Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise boşluğa D, yanlış ise Y yazınız.
a. ( D  ) Türeyiş, Uygur devri Türk destanlarındandır.
b. ( D  ) Destanlar ağızdan ağza dolaşarak oluşmuştur.
c.  ( D  ) Destanlardaki kahramanlar lider ve kurtarıcı rolundedir.
d. (  D  ) Destanların oluşabilmesi için o ulusun hayal gücüne ve tarihi zenginliğe sahip olması gerekir.
e. (  Y  ) Oğuz Kağan Destanı Saka Türklerine aittir.
f. (   Y  ) Göç destanı İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanlarından değildir.
g. (  D  ) Şu Destanı, Makedonyalı Büyük İskender ile Türk hükümdarı Şu’nun karşılaşmasını anlatmaktadır.
h. (  Y  ) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala doğal destanlardandır.
ı.  (  D  ) Genç Osman Destanı, yapay destanlardandır.
i.  (  Y  ) Destan dönemine mitolojik ögeler hakim değildir.

 2. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri getiriniz.
a.Türk destanlarında yer alan ak saçlı ihtiyar, at, ışık, ağaç, kadın, bozkurt, gibi kavramlar ……mitolojik unsur… adını alır.
b.Destanlar ……sözlü…. dönem ürünleridir.
c. ……Ergenekon……..’dan çıkış her yıl Nevruz Bayramı olarak 21 Mart’ta kutlanır.Bu dönemlerde sembolik olarak demir dövme temsil edilir. Yakılan ateşin üzerinden atlanır.
d. Mitlerin çıktığı dönem ………Destan…….. dönemidir.
e. Doğal destanların birinci aşaması……doğuş…. evresini oluşturur.
f.Türk destanlarında ……………….. ölçüsü kullanılır.
g. Destanlarda …..olağanüstü olaylar……. ve olağan üstü özelliklere sahip olan …kahramanlar.. vardır.
h. En eski Türk destanı Altay-Yakut Türklerinden derlenen ne zaman oluştuğu belirlenemeyen ….Yaratılış….. Destanı’dır.
ı. Destan Dönemi’inde insan topluluklarının hayatlarına hakim olan en önemli ögeler, ait oldukları ……ırka… özgü nitelikler etrafında şekillenmiştir.
i. ……Homeros….., Yunan tarihini ve mitolojisini manzum biçimde dile getirerek İlyada ve Odessa destanlarını oluşturmuştur.
j. Destanlar tema ve anlatım özellikleri bakımından şiir türlerinden ……epik…… şiir içinde değerlendirilir.
k.Köktürk Dönemi’nde oluştuğu kabul edilen …Ergenekon…… destanında, bir savaş sonrasında hayatta kalan dört Türk’ün, etrafı dağlarla çevrili bir ovada gizlendikleri, burada çoğaldıkları, yaşadıkları yerin kendilerine dar gelmesinden sonra da dağın demir kısmını eriterek dışarı çıktıkları anlatılır.
l………Oğuz Kağan…………… destanının, MÖ 209-174 tarihleri arasında kağanlık yapmış Mete’nin hayatı etrafında şekillendiği tahmin edilmektedir.
m…..Bozkurt ………… destanında Türklerin, bir katliamdan sağ kur­tulan bir bebekle, onu büyüten dişi bir kurttan türemeleri anlatılmaktadır.
n. …….Türeyiş ……. destanında iki ağacın gökten gelen bir ışığın etkisiyle hamile kalmaları, ardından beş çocuk doğurmaları, son­ra da bu çocuklardan birinin Uygurların hükümdarı olması anlatıl­maktadır.
o. ……..Göç…… destanında Uygur ülkesine refah, sağlık, başarı ve bereket getiren Kutlu Dağ adındaki kayanın Çin’e götürülmesinden sonra ülkenin türlü felaketlerle karşılaşması, bunun sonucunda da Uygurların yurtlarını bı­rakarak başka bölgelere göç etmek zorunda kalmaları anlatılmaktadır.
ö.İtalyan Şair Tasso (1544-1595) Kurtarılmış Kudüs adlı destanında ………Haçlı Savaşlarını….. ve …Müslümanlar……….dan Kudüs’ün kurtarılışını anlattığı destandır.
p.İlahi Komedya, İtalyan şair …Dante…… tarafından yazılmıştır. Şairin ahirete yaptığı yedi günlük bir gezi anlatılır.
r. Doğal destanların yazarı ……yoktur……..
s.Türk destanlarıyla ilgili bilgileri genellikle …….Arap …… ve …..Çin……. kaynaklarından öğreniyoruz.
ş.Türeyiş  ve Bozkurt destanlarına Türklerin bir ……kurttan…….. türedikleri anlatılır.
t.Doğal destanlar; ……doğuş…….., ….yayılma…….,…… yazıya geçirilme….. evresi olarak üç evreden oluşur.

3.Aşağıdaki eser ve kavramları ilgili oldukları kavramlarla eşleştiriniz.
1.Alp Er Tunga Destanı         a.Kırgız    5
2.Göç Destanı                          b.Milton  6
3.Şehname                               c.Rus   7
4.Çanakkale Şehitlerine       d.Mehmet Akif Ersoy  4
5.Manas Destanı                    e.İran  3
6.Kaybolmuş Cennet             f.Uygur  2 
7. İgor                                       g.Saka   1
 

Yukarıdaki çalışma kitapçığını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

DESTANLAR ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap