Testler

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 13

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 13

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Zavallı kedicik yolun ortasında can vermişti.
B) Yeni aldığımız makinenin civatası yalama olmuş.
C) Askerler cephanelerini yüklenip yola çıktılar.
D) Fenerbahçe’nin maçına cümbür cemaat gittik.
E) Gece cırcır böceklerinin sesini dinlemek ruhumu dinlendiriyor.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) İki yaşındaki çocuk tırnak makasını prize sokunca sokunca cereyana kapılmış.
B) İlçeye ilk defa gelen sirke ilginin büyük olduğu cambazın gösterisini izleyen insanların gözlerini bir an bile ondan ayırmamasından anlayabilirdiniz.
C)  Annemden aldığım bozuk paralarla bakkaldan alışveriş yapar, para üstü almak yerine cebimi çikletlerle doldururdum.
D) Bana düşmancasına bakmasına bir anlam veremedim.
E) Şehit olan askerlerimizin cenazeleri yarın öğle namazından sonra defnedilecek.

3. Çukorova Deltası’nın içlerine doğru ilerliyoruz, hepsi bir anda çıkıyor karşımıza. İşte flamingolar (  ) O da ne ( ) Küçük karabataklar, kırlangıçlar (  ) küçük ve büyük akbalıkçıllar (  )
Bu parçadaki boş yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) (.)(?)(,)(.)
B) (…)(…)(,)(…)
C) (!)(?)(,)(…)
D) (!)(…)(.)(…)
E) (…)(?)(,)(.)

4. * Acılarım katlanılmaz değil ama, bir de tuz basanı var.
* Yıkıldığı zaman altından kalkabileceğin hayaller kur, insanların seni yarı yolda bırakma ihtimalini unutma.
* Yüreğimiz, kıymet bilene emanet.
* Amacınız zarar vermekse, güce ihtiyacınız vardır; diğer her şey için sadece sevgi yeterlidir. 
* Bilgi size güç verir; ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız. 
Yukarıdaki cümlelerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıralı cümleler olmaları
B) Fiilden türeyen ekler almamaları
C) Sıfat fiil grubu bulundurmaları
D) Ek fiille çekimle çekimlenmiş yüklem almış olmaları
E) İyelik alan kelime bulundurmaları

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden fazladır?
A) Ayakta kalmasını bilen insanlar için kaybetmek büyük bir mesele değildir.
B) Bozulduğu zaman insandan daha korkunç bir yaratık yoktur. 
C) Yolunu değiştirmeden devam ettiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur. 
D) Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı.
E) Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne de haya. 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemsi grubu yoktur?
A) Kalbini kırıyor diye üzülme, belki de hak etmediği yerden çıkmak istiyordur.

B) Güven bitmişse virgül koyup düşünmeye gerek yok, nokta koymanın zamanı gelmiştir.
C) Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır.
D) Aşk mesafe yüzünden ölmez, şüphe yüzünden ölür.
E) Senin için değildi yaptığım onca şey, sen zannettiğim kişi içindi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; bu ne hatır gönül bilmezlik, diyemedim.
B) Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa en namussuzu odur.
C) Eğer bilmediğin bir oyun oynuyorsan ilk hamleyi daima rakibine bırak.
D) İnsanlar, bir gün sonra unutulacak şeylerin hafifliğiyle meşguller.
E) İçine atmak diye bir şey varken, anlatmaya ne gerek vardı?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tür bakımından diğerlerinden farklı bir ikileme kullanılmıştır?
A) Eften püften meselelerle benim canımı daha fazla sıkma.
B) Üç kat elbisemden, birkaç takım çamaşırımdan ve ufak tefeğimden başka hiçbir şeyim ve hiçbir kimsem yok.
C) Eğri büğrü sokaklarda kaybolduğumu sandığım bir dakikada birdenbire güzel bir meydana çıkıverdim.
D) Yarım yamalak bir şeyler duydum kapı arkalarından.
E) Eski püskü paketin içinde ne olduğunu anladınız, değil mi?

9. (I) Olay, bir gün, bir köşe başında, gelip giden kalabalığın ortasında oldu. (II) Durdum, gözlerimi kırpıştırdım, hiçbir şey anlamıyordum. (III) Hiçbir şey hakkında hiçbir şey… (IV) İnsanlar, nesneler hangi nedenle böyleydiler, anlamıyordum, her şey son derece anlamsız ve absürttü. (V) Gülmeye basladım.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede hem isim tamlaması hem sıfat tamlaması vardır.
B) II. cümlede geçişli ve geçişsiz fiil vardır.
C) III. cümlede belgisiz zamir kullanılmıştır.
D) IV. cümle bağımlı sıralı cümledir.
E) Beşinci cümlede isimden fiil ve fiilden isim yapım eki kullanılmıştır.

10. Etrafta insanlar durdu, merakla beni süzdüler. Orada, ortalarında durdum, kollarımı sallaya sallaya, ümitsizce anlatmaya, bir anda aydınlanmamı sağlayan ilhamımı açıklamaya çalıştım ve hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim, çünkü kollarımı kaldırıp ağzımı açtığım anda aydınlanmam geri gitti, ağzımdan bildik, eski kelimeler çıktı.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dört tane zamir kullanılmıştır.
B) Zarf görevinde bir ikileme kullanılmıştır.
C) Birden fazla sıfat tarafından nitelenmiş bir isim varıdır.
D) Cümleleri birbirine bağlayan bir bağlaç kullanılmıştır.
E) Dört tane geçişli fiil kullanılmıştır.

11. Medeniyet kelimesinin beraberinde getirdiği değer hükümlerinden sıyrılmanın başka çaresi yoktur.
Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Üçten fazla fiilden isim yapım eki almış sözcük vardır.
B) Birden fazla isim tamlaması vardır.
C) Arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması vardır.
D) Cümle, özne ve yüklemden oluşmuştur.
E) Beş tane iyelik eki almış sözcük vardır.

12. (I) Bir düşünceden bir düşünceye gider, geliriz. (II) Hiçbir şeyi kendiliğimizden kesin ve sürekli olarak istediğimiz yoktur. (III) Rastlantıların rüzgarı insanı keyfinin istediği yere götürdüğü gibi, kendi durumumuzdaki kararsızlık da öteye beriye çekip değiştirebiliyor. (IV)İçinize dikkatle bakarsanız kendinizi iki kez aynı durumda bulamazsınız. (V) Ruhumu, baktığım tarafına göre kimi şöyle, kimi böyle bir durumda görüyorum. (VI) Kendimi bir şöyle bir böyle anlatışım, içime bir şöyle bir böyle bakışımdan geliyor.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle içinde sıfat cümlesi bulunan bağımlı sıralı cümledir.
B) II. cümlede zamir olan bir sözcük aldığı eklerle zarf olmuştur.
C) III. cümlede yer yön bildiren kelimeler çekim eki alarak isimleşmiştir.
D) IV. ve V. cümle yapısına göre birleşik cümledir.
E) VI. cümle dört ögeden oluşmuştur.

13. Kendimde, türlü durumlar içinde, bulamadığım karşıtlık yok; utangaç ve yüzsüz, çekingen ve atılgan, sessiz ve geveze, kaba ve ince, ahmak ve zeki, babacan ve aksi, yalancı ve doğru sözlü, bilgili ve cahil, cömert ve cimri; yerine göre bütün bu durumları az çok kendimde görüyorum.
Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bağlama grupları vardır.
B) Bir isim birden fazla sıfat tarafından belirtilmiştir.
C) Sıfat görevinde kullanılmış ikileme vardır.
D) Birleşik sözcük kullanılmıştır.
E) Bir tane edat grubu kullanılmıştır.

14. Dünyayı güzelleştirmek için bazen birkaç dokunuş bile çok gelebilir, yeter ki ruhlar eğitimli ve zarif olsun!
 Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin sözcük türü bakımından sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) isim-edat-sıfat-zarf-zarf
B) isim-edat-sıfat-bağlaç-zarf
C) isim-zarf-zamir-isim-isim
D) isim-zarf-zamir-zarf-zarf
E) zamir-sıfat-bağlaç-edat-isim

15. I.   Şu gördüğün tarlaların hepsi bizim.
      II. Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.
      III.Gördüklerim karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum.
      IV. Verimli bir yıl geçirdik bu sene.
      V. Bunun birim değerini hesaplayalım.
Yukarıdaki cümlelerde “-ım/-im/-um/-üm” eki kaç farklı görevde kullanılmıştır?
A)1       B) 2        C) 3       D) 4       E) 5

16. * Şımardıysan, artık başka bir düşmana ihtiyacın kalmamış demektir.
* Sen biraz gezin buralarda, ben geleceğim.
*Bu mevsimde ekinler biçilir.
*Yazın buralar çok sıcak oluyor.
*İsterseniz siz de çalışmaya gelin.
*Nalan’ın iyi bir aşçı olduğunu öğrendik.
Yukarıdaki cümlelerde “-ın/-in” eki kaç farklı görevde kullanılmıştır?
A) 2     B)3    C) 4     D) 5     E) 6

17. * İnsan tereddüt ederse serçe parmağını bile kıpırdatamaz.
* Dünyanın gösterişli halleri, yapmacık çıkarcı insanları çekmiyor dikkatimi. Bana bir parça, yüreği güzel, samimi insan lazım.
*İz bırakmadan silinmek, bütün acılarımızla yok olmak… İnsan zekâsı bu kadar trajik bir sonu zor kabul ediyor.
*Duyduğum acıyı göstermemek yetmiyordu. Acı duymamak gerekiyordu.
*En çok da üç şey yorar insanı. Affetmek, içi yanarken susmak ve olmayacağını bildiği halde hayal kurmak.
*Vicdanı insana ne düşünmesi gerektiğini söylemez, ne yapması gerektiğini söyler.
Yukarıdaki cümlelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ünsüz benzeşmesine örnek sözcük bulundurmaları
B) Ünsüz yumuşamasına örnek sözcük bulundurmaları
C) Kaynaştırma harfi bulundurmamaları
D) Hece düşmesine uğraya kelime bulundurmaları
E) Ünsüz türemesine örnek sözcük bulundurmaları

18. Umutsuzluk, insanoğlunun kendine karşı hazırlayabileceği suikastlerin en korkuncudur; umutsuzluk manevi bir intihardır.
Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazımı yanlış olan bir sözcük yoktur.
B) İyelik eki alan birden fazla birleşik sözcük vardır.
C) Miktar zarfı kullanılmıştır.
D) Yüklemi sıfat tamlamasından oluşmuştur.
E) Ünsüz yumuşaması olan birden fazla sözcük vardır.

19. *Doğrudur kendi içimizde daraldığımız.
* Artık gözleri çok uzaklaştı, okunmuyor.
* Zannetme sana dargınım, ben gene sana vurgunum.
* Giderek seninle konuşabilmek olanaksız hale geliyor. Korkarım ki yakında yalnızca bir sayıklamaya döneceksin.
* Hiçbir şey göründüğü, hatta yaşandığı gibi değil. Her şey hatırlandığı gibi.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır?
A) daraldığımız
B) artık
C) vurgunum
D) olanaksız
E) yaşandığı

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögelerine ayrılışında yanlışlık yapılmıştır?
A) 
Zarar /  yok, / hayal kırıklığı / en dizginleyici tedavi / benim için.
B) Halbuki / ben / ne kadar saçma olursa olsun / yan yana bulunduğumuz zamanın durup kalmasını, asla bitmemesini / temenni ediyordum.
C) Müthiş bir can sıkıntısına ve melankoliye düşmemek için / ne kadar gayret ettiğimi / görüyorsun.
D) Birden doğrulup çevreme baktığımda / kimsenin yanımda olmadığını, bana eşlik eden tek şeyin zaman olduğunu / görüyorum.
E) Artık / herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar / yorgunum.

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.C, 4.E, 5.D, 6.D, 7.A, 8.B, 9.D, 10.E, 11.A, 12.E, 13.D, 14.B, 15.E, 16.E, 17.B, 18. A, 19.C, 20.C

Dil Bilgisi Tarama Testi 13‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap