Testler

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 8

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 8

1. Aşağıdakilerden hangisinde ara sözün görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Motorla köye gittiğim saatlerde, sabahın altısında, kuş cıvıltıları bana bir başka huzur verirdi.
B) Çocuğu doğduğu gün, salı günü, toprağa verildi amcam.
C) Sen de büyüyünce, kocaman adam olunca, beni anlarsın.
D) Doktorun tavsiyelerini, doktorun yapman ve yapmaman gereken konusundaki uyarılarını, dikkate almalısın.
E) 1950’li yıllarda, babamında çocukluğun geçtiği yıllarda, büyük bir deprem olmuş burada.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Hastabakıcı duvarın önündeki dolaptan bir battaniye çıkarıyor.
B) Kibir denizinde boğulmuşuz da haberimiz yok.
C) Değirmenimiz susmuş,unumuz bitmiş, fırınlarımız da kararmış, kalplerimiz gibi.
D) Gerçek sessizlikle ilişkisi olmayan uçsuz bucaksız bir sessizlik vardı.
E)Gerçekten insan kirli bir nehirdir, kirli bir nehri kirlenmeden içine alabilmek için insanın deniz olması gerekir.

3. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını zorlar
Ve ruh, atılan oklarla delik deşik;
İşte, doğduğun eski evdesin birden
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
Ve cümle yitikler, mağlûplar, mahzunlar…
Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zarf görevinde bir ikileme kullanılmıştır.
B) İyelik eki almış olan sıfat fiil kullanılmıştır.
C) Adlaşmış sıfatlar kullanılmamıştır.
D) Kelimeleri bağlama göreviyle kullanılmış bir bağlaç vardır.
E) İsim fiil olan kelime bir isim tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır.

4.  (I) Bu iğrenç olay, sevgili anayurdumuzun öylesine güçlü, öylesine içten duygulu bir coşkunlukla yeniden doğmaya başladığı; gözüpek evlatlarının hep birden yeni ufuklara, yeni umutlara
doğru koştuğu günlere rastlar. (II) Kış aylarının soğuk, ayaz bir akşamında -saat on biri geçiyordu- Petersburg Yakası’nda iki katlı çok güzel bir evin zengin, dayalı döşeli bir odasında, son derece saygıdeğer üç bay oturmuş, oldukça ilgi çekici bir konuyu ağırbaşlı tavırlarla güzel güzel konuşuyorlardı. (III) Bu üç bay da general rütbesindeydi. (IV)Küçük, yuvarlak bir masanın çevresinde yumuşak, rahat koltuklarda oturmuş, konuşurken arada da en iyi cins şaraplarını yudumluyorlardı. (V) Şarap şişesi hemen yanı başlarında, masanın üzerindeki gümüş buz kovasındaydı. (VI) Ev sahibi, devlet danışmanı Stepan Nikiforoviç Nikiforov yeni aldığı eviyle, o güne dek hiç kutlamadığı doğum gününü birlikte kutluyordu.
Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I.cümlede yazım yanlışı yapılmıştır.
B) II. cümlede ara cümle herhangi bir ögenin açıklayıcısı değildir.

C) III. cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır.
D) IV. cümle öznesi ortak sıralı cümledir.
E) V. ve VI. cümlede birden fazla isim tamlaması vardır.

5. (I) Elbette hoş şeylerdi bütün bu hayaller. (II) Gelgelelim bu pembe umutlar arasında birden  beklenmedik bir şey dikkatini çekti İvan İlyiç’in: (III) Konuşurken tükürük saçıyordu her yana.(IV)Daha doğrusu, salyalar birden boşalmaya başlamıştı ağzından. (V) Akim Petroviç’in yanağında duruyordu tükürüğü. (VI) Adamcağız saygısından silemiyordu onu. (VII) İvan İlyiç peçeteyi alıp kendi sildi.
Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede İsim, sıfat, zamir ve zarf türünde sözcük vardır.
B) II. cümlede bağlaç kullanılmamıştır.

C) III. ve VII. cümlede zarf fiil kullanılmıştır.
D) IV. ve V. cümlede iyelik eki ve hal eki alan kelimeler vardır.
E) VI. cümlede birleşik zamanlı birleşik eylem kullanılmıştır.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi cümlenin öge sayısı bakımından diğerlerinden fazladır?
A) 
Çocukluğumun ve gençliğimin ilk senelerini geniş bahçeler, yüksek
duvarlarla sokaktan tamamyla ayrılmış evlerde geçirdim.
B) 1950’lerde bu evlerin sokakla, mahallelerle hiç münasebeti yoktur.
C) Dışarıdaki sesler buraya bazen gelir.
D) Sokağın hayatını, ehemmiyetini bu kadar yakından görmemiştim.
E) Her memlekette sokaklar milletlerin ruh durumunun geçididir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A) O günün sabahı erken kalkarak bu evin kapısını çaldım.
B) 
Vefat eden kadından kalan kedi ile köpeğe talip olduğumu
söyledim.
C) Kedi evi terk edip gitmiş, çobanın biri ona kırlarda tesadüf etmiş.
D) Siyah köpeği de birkaç hane ötede ikamet eden bir Almanyalı almış.
E) Doğru, 
haber verdiği eve giderek kapıyı açan hizmetçiye köpeği tarif ile bana
vermelerini rica ettim. 

8. (I) Sonra düşündüm, bazı yazılarını yeniden okudum. (II) Haklıydı Refik Halit. (III) Bir yazarın özünü tanımlaması, özünü yorumlaması kendi sorumluluğunda. (IV) Ne var ki bizim de bir okur olarak kendi sorumluluğumuza giren değerlendirmeler yapmamızı önlemez bu. (V) İlle de tanımsal bir yerleşim gerekliyse, bence, fıkra ile deneme arasında bir yerlerde Refik Halit’in öykü, roman yapıtları dışında kalan yapıtları; tıpkı günümüzün az sayıdaki iyi köşe yazarlarının bazı yapıtları gibi.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle öznesi ortak sıralı cümledir.
B) II. cümle devrik cümle ve isim cümlesidir.
C) III. cümlede yüklem isim tamlamasından oluşmuştur.
D) IV. cümlede özne bir kelime grubundan oluşmamıştır.
E) V. cümlede bağlama grubu yoktur. 

9. * Yaşamımın en pahalı, en imrenilir üç kitabını 20-22 yaşlarım arasında
yaşadım .
* Pahalıydı, ama bana göre; değeri, imrenilirliği ise, benim için, geniş ölçüde metindeydi.
* Bugün, gene de çok güzel kitaplar sayarım onları.
* Aradan geçen 35 yıl onları bir parçacık tarihte kıldı.
* Diyeceğim, öylesinin elime geçmesi, bu metinlerin daha ucuz baskılarının bulunmayışındandı.
* Yaşamımın tek yatırımı kitap oldu ya, pazarlık değerliye önem vermediğim için paramı havaya yatırsaymışım durum pek değişik olmazmış.
Yukarıdaki cümlelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıralı cümleler olmaları
B) Sıfat tamlamaları bulundurmaları
C) Ünsüz yumuşamasına uğramış kelimelerin olması
D) Edat grubu bulundurmaları
E) Bağlaç bulundurmaları

10. Bir iki kitabın ardından koştum koşmasına. O anda okunması, görülmesi gereken kitaplar hiç olmadı değil yaşamımda. “Kitaplık hizmetleri” sağ olsun! Azrak kitabı, gerektiğinde buldum; ama edineceğim diye hiç çırpınmadım.
Yukarıdaki paragrafta aşağıda belirtilen ses olaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece dört kelimede yumuşama vardır.
B) Ünlü daralmasına uğrayan kelime vardır.
C) Ünsüz türemesine uğrayan kelime yoktur.
D) Sadece iki kelimede ünsüz benzeşmesi vardır.
E) Hece düşmesine uğramış kelime yoktur.

11. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
      Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
      Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!
      Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi vardır?
A) 1     B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

12. Dünyanın en uzun hüznü yağıyor,
Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne.
Kar yağıyor ve sen gidiyorsun,
Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun,
Belki bulmaya gidiyorsun kaybettiğimizi
O insan ve tabiat çağını.
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  Bir miktar zarfı sıfat tamlamasının tamlayanının miktarını belirtmektedir.
B)  Bağlaç olan kelime kelime ve cümleleri bağlamak amacıyla kullanılmıştır.
C)  İsim fiil grubunun isim unsuru bir eylemsiden oluşmaktadır.
D) Edat grubu zarf göreviyle kullanılmıştır.
E) Zincirleme isim tamlaması vardır.

13Hani bir gün bir çobana rastlamıştık
Adı Ferhat mıydı neydi
Koyunların, kuşların, böceklerin ve çiçeklerin
Sadakatten mest oldukları
Her birinin gözlerinde
Kaybolur gibi kayar gibi
Dalıp gittiğimiz o saadet evreni
Kayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç
Bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan
Yukarıdaki şiirde aşağıdaki ses olaylarıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Ünsüz benzeşmesi olan dört kelime vardır.
B) Ünsüz yumuşaması olan dört kelime vardır.
C) Birden fazla ses olayının olduğu birden fazla kelime vardır.
D) Ulama örnek olabilecek bir kullanım vardır.
E) Beşten fazla kaynaştırma ünsüzü vardır.

14. 
(I) Montaigne’den öyle alıştığımız için olacak, her denemede bir dertleşme havası bekliyoruz. (II) İngiliz yazarlarından biri, yanılmıyorsam Robert Louis Stevenson, her yazının bir mektup olduğunu söyler: (III) Uzaklardan, belki yüzyıllar arasından bir dosta, biz tanımasak da bizi seçmiş olan bir dosta yolladığımız bir mektup… (IV) Deneme mektuptan da yakındır. (V) Yalnız kaldığımız bir saatte yanımıza sokulan, elini omzumuza koyup “Kardeşim, yaşamak denen macerayı deneyen kardeşim! Senin gibi ben de yaşadım, ben de güldüm, ben de ağladım. Dinle benim geçirdiklerimi!” diyen bir kimsenin sesidir.

Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede bir isim tamlamasının tamlayanı eylemsiden oluşmuştur.
B) II. cümlede bir ara söz vardır.
C) III. cümle eksiltili cümledir.
D) IV. cümle kurallı, basit, isim ve olumlu cümledir.
E) V. cümle zarf tümleci ve yüklemden oluşmaktadır.

15.  (I) Deneme işte o efsanenin parça parça anlatılışıdır. (II) Denemeci çırçıplak ortaya uğrasın demiyorum. (III) Dostlarımıza her şeyimizi söylemenin ne lüzumu var? (III) Bizim her diyeceğimizi dinlemek ister mi bakalım? (IV) Ama deneme ben’in ülkesidir, ben demekten çekinen, her görgüsüne ister istemez benliğinden bir parça kattığını kabul etmeyen kişi denemeciliğe özenmesin. (V) Denemeci büyüklenmeyecektir, ama bir insanoğlu olduğu için, insanoğullarından biri olduğu için kendinin de bir değeri olduğuna inanacak, en geçici, en kaçıcı düşüncelerini, duygularını bildirmekten korkmayacaktır. (VI) Denemeci, Montaigne gibi, Hazlitt, Lamb gibi asıl denemeci, okurlarına açılabilen kişidir.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
B) II. cümlede pekiştirme sıfatı kullanılmıştır.
C) III ve IV. cümlede eylemsi grubu vardır.
D) V. ve VI. cümle birden fazla yüklemli cümlelerdir.
E) VII. cümlede yüklem bir kelime grubudur.

 

16. (I) Nasıl ki küçük bir akarsu herhangi bir engelle karşılaşmadığı sürece bir birikinti yapmazsa, insan tabiatı, keza hayvan tabiatı da, öyle bir yapıya sahiptir ki irademizle uyum içinde cereyan eden hiçbir şey dikkatimizi çekmez ve algımızın konusunu teşkil etmez. (II) Eğer ona dikkat kesilecek olsaydık o zaman kaçınılmaz olarak, onun irademizle uyum içinde olmadığı , bir engelle karşılaşmış olması ihtimali altta yatan neden olarak saptanırdı. (III) Buna karşılık irademizi engelleyen, onun önüne çıkan, yolunu kesen her şey, dolayısıyla nahoş ve acı verici ne varsa bizim tarafımızdan derhal, doğrudan doğruya ve gayet açık olarak hissedilir. (IV) Nasıl ki bütün bedenimizin sağlığını değil, fakat sadece ayakkabının vurduğu küçük noktayı hissederse, tıpkı bunun gibi mükemmelen yolunda giden bütün işlerimizi değil, fakat sadece bizi üzüp rahatsız eden önemsiz, anlamsız, küçük bir işi düşünürüz. (V) Her vesileyle vurguladığım gibi, acının ıstırabın müspet tabiatına karşılık olarak, iyiliğin ve mutluluğun menfi tabiatı işte buna dayanır.
Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede ikiden fazla bitişik yazılan birleşik sıfat vardır.
B) II. cümlede eylemsi grupları vardır.
C) III. cümlede bir eylemsi grubu sıfat tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır.
D) IV. cümlede edat grubu ve birleşik fiil kullanılmıştır.
E) V. cümlede bir şey gösterilirken veya işaret edilirken kullanılan bir edat vardır.

17. “Her vesileyle vurguladığım gibi, acının ıstırabın müspet tabiatına karşılık olarak, iyiliğin ve mutluluğun menfi tabiatı işte buna dayanır.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne yüklem uyumsuzluğu
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Tümleç yanlışlığı
D) Nesne eksikliği
E) Düşünce ve mantık hatası

18. Bu sebepten ötürüdür ki, sahip olduğumuz sürece hayatın en büyük üç saadetini, yani sağlık, gençlik ve özgürlüğü fark etmeyiz, ne zaman ki kaybederiz ancak o zaman ayırdına varırız onların.
Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamlama yanlışlığı
B) Özne eksikliği
C) Gereksiz kelime kullanımı
D) Çatı uyuşmazlığı
E) Nesne eksikliği

19. Aşağıdaki cümlelerde bulunan şıklardan hangisinde  altı çizili kelimeler hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Hayatımızın belli günlerinin mutlu olduğu, dikkatimizi ancak bunların yerini mutsuz günler aldığında çeker.
B) Zevkler ve hazlar arttıkça bunlara karşı duyarlılığımız azalır; alıştığımız şeyleri artık bir zevk olarak hissetmeyiz.
C) Fakat acıya duyarlılığımız tam da bu şekilde artar; çünkü alıştığımız şeyin (kökünün) kesilmesini acı biçimde hissederiz.
D) Dolayısıyla zaruri olanın  ölçüsü sahip olmayla artar ve böylelikle acıyı hissetme kapasitesi de.
E) Saatler ne kadar hoşça geçirilirse o kadar çabuk tükenir, ne kadar acıyla geçirilirse o ölçüde uzadıkça uzar, geçmek bilmez, çünkü müspet mahiyete sahip olan şey zevk değil acıdır, onun bizzat mevcudiyeti kendisini hissettirir.

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde basit, türemiş ve birleşik kelimelerden üçüne de örnek olabilecek kelime yoktur?
A) Benzer şekilde eğlendiğimizde değil, sıkıldığımızda zamanın farkına varırız.
B) Her iki durum da hayatımızın en mutlu anının onun ( varlığımızın ) en az farkına vardığımız an olduğunu kanıtlar; demek ki ona hiç sahip olmasaydık, (onun hiç farkına varmasaydık) daha da iyi olacaktı.
C) Büyük ve canlı zevk ancak onu önceleyen büyük felaketin neticesi olarak keskin biçimde hissedilebilir;
D) Çünkü sürekli bir hoşnutluk durumuna bir eğlence veya hatta boş bir tatmin haricinde hiçbir şey eklenemez.
E) Bu yüzdendir ki bütün şairler kahramanlarını, buradan tekrar kurtarmak için tasa, kaygı ve ıstırap dolu durumlara sokmak zorundadırlar.

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.C, 4.C, 5.B, 6.C,7.C, 8.E, 9.B, 10.A, 11.D, 12.E, 13.E, 14.E, 15.B, 16.A, 17.B, 18.C, 19.D, 20.E

Dil-Bilgisi-Tarama-Testi-8i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap