Testler

EDEBİYAT AKIMLARI TEST 7

EDEBİYAT AKIMLARI TEST 7

1.Bu akım, 19.yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Hem kendinden önceki akımın aşırı duygusallığına hem de daha önceki akımın katı kuralcılığına başkaldırıdır. Amaç, sanatı daha önceki akımların yapaylığından kurtarmak, çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmektir. Bu akımda günlük yaşam ön yargısız, nesnel bir bakış açısıyla ortaya konur. Gustave Flaubert, bu akımın ilkelerini belirlemiştir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Sürrealizm

2. Gerçekçiliğin sıradanlaştığı ve etkisini yitirdiği bir dönemde, Fransa’da romanı bilimselleştirmeyi amaçlamış, natüralizm akımının öncülüğünü yapmıştır. En tanınmış romanlarından biri Meyhane’dir. Sanatçı, Meyhane’de kenar semtlerin kokuşmuş ortamında yaşayan bir işçi ailesinin dramını bütün çıplaklığıyla anlatmıştır. Nana ve Germinal diğer romanlarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alphonse Daudet
B) Emile Zola
C) Henrik İbsen
D) John Steinbeck
E) Guy de Maupassant

3. 19.yüzyıl Fransa’sında ortaya çıkan bu akımda günlük yaşamı ön yargısız, bilimsel bir tutumla incelemek, gözlemlerden yararlanmak ve edebi eserleri nesnel bir bakış açısıyla ortaya koymak amaçlanmıştır. Toplumun her kesiminden kişilerin eserlere taşındığı bu akımın önemli temsilcileri arasında Balzac, Tolstoy gibi sanatçılar sayılabilir. Bu akım aynı zamanda 20.yüzyıl romanının gelişimini de önemli ölçüde etkilemiştir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm
B) Fütürizm
C) Realizm
D) Parnasizm
E) Egzistansiyalizm

4. 18.yüzyıl sonunda başlayan, duygu ve coşkulara yer veren sanat akımıdır. Kendisinden önceki akımın katı kuralcılığına bir tepki olarak doğmuştur. Bu akım bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe önem vermiştir. Victor Hugo, Goethe, Schiller bu akımın en önemli temsilcilerindendir.
Bu parçada tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm
B) Klasisizm
C) Romantizm
D) Fütürizm
E) Natüralizm

5. Sanatçıların eserlerinde kişiler, tek yönlüdür; ya hep iyi ya da kötüdür. Eser sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Bu yönüyle insan yine tam olarak ele alınmamıştır. Eserlerde her tür kişiye rastlanır. Sıradan insanlar, soylular tıplı hayattaki gibi iç içedir.
Bu parçada sözü edilen sanatçılar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?
A) Realizm
B) Klasisizm
C) Natüralizm
D) Romantizm
E) Egzistansiyalizm

6. “Benim romanlarım, büyük bir yolun üstünde gezdirilen birer aynadır. Bu ayna, bazen göklerin maviliğini yansıtır, bazen de yolun çukurlarında biriken çamuru. Bana düşense hayale kapılmadan olayların olduğu gibi aynaya yansıtılmasını sağlamaktır.” diyen bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Sürrealizm

7. Realizmin katı toplumculuğu ve gerçekçiliğine karşı çıkan bir sanat akımıdır. Daha çok şiirde kendini gösterir. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Bu akımın etkisindeki edebi eserlerde kusursuz biçimcilik ön plandadır. Bu yüzden teknik kusursuzluk ve ayrıntılı betimlemeler tercih edilir.
Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Natüralizm
B) Sembolizm
C) Empresyonizm
D) Parnasizm
E) Sürrealizm

8. Çocuklar, sıradan insanlar ve eğitim görmemiş kişilere eserlere konu edilmez. İnsanda en önemli özellik olarak akıl görünür. Sanatın akıl, tabiat ve sağduyu gibi üç temel ilkesi vardır. İnsanın dış görüntüsünden çok psikolojik dünyası ile ilgilenir. Bu psikolojinin gerçeğe uymasına çok büyük titizlik gösterilir. Her ülke ve çağda değişmez yönleriyle insan ele alınır.
Bu paragrafta sözü edilen özellikler aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?
A) Romantizm
B) Realizm
C) Natüralizm
D) Sembolizm
E) Klasisizm

9. Kuralcı bir akımdır. En önemli özelliği akılcı olmasıdır. Eserlerde değişmez tipleri ele alır. Şahsi özellikler dile getirilmez. Bütün insanlarda ortak olan yönler anlatılır. Kullanılan kelimeler özenle seçilir. Konular eski Yunan’dan ve Latin’den alınır.
Yukarıda tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Klasisizm
E) Natüralizm

10. Bu akımın etkisinde kalmış sanatçılar bireyin doğasına kadar inmeyi kendilerine görev saymış, gözlem yerine deneye başvurmuştur. Aynen bir doktor ya da tabiat bilgini gibi çalışmak amacını gütmüşlerdir.
Bu parçada özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm
B) Parnasizm
C) Sürrealizm
D) Natüralizm
E) Romantizm

11. Bu akıma bağlı sanatçılar determinizmi topluma ve insana uyguladılar. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deneme ve inceleme konusu, sanatçı da bilgin sayıldı. Sanatçının amacı, konusu olan insanın bütün özelliklerini bilim çıplaklığı ile ortaya çıkarıp göstermek oldu. Ayıp, çirkin, bayağı sayılagelmekte olan özellikler de doğal sayıldı.
Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm
B) Sembolizm
C) Romantizm
D) Klasisizm
E) Natüralizm

12. Balzac . . . adlı romanında bir babanın kızları için yapabileceği fedakarlıkların en büyüğünü anlatır. Gustave Flaubert ise . . . adlı eserinde hayalperest bir kadının maceralarını, kocasına yaptığı ihanetleri serer gözlerimizin önüne.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Goriot Baba-Madam Bovary
B) Goriot Baba-Anna Karenina
C) Sefiller-Kızıl ile Kara
D) Nana-Anna Karenina
E) Karmen-Nana

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.C, 4.C, 5.D, 6.C, 7.D, 8.E, 9.D, 10.D, 11.E, 12.A

edebiyatakimlaritest6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap