Testler

Ekler Test 3

EKLER TEST 3

1.—Ev sahibesiyle konuştum. Hiç korkma, geceleri oda kapısını kapa sıkıca, uyu. O sabah namaza kalktığında seni, kapıyı vurup uyandıracak. “Çocuktur,” dedim. “Çocuk uykusu doyumsuz olur, kalkamaz kendi kendine.” Her sabah helvayla ekmek yersin. Çay zaten sevmiyorsun. Elim yanıyor, diyorsun. Okuldan gelince mangalımızı yakar sıcacık oturursun. Gece kapağı ört ateşe. Ha benim kızım, sakın unutma. Benim aklımı evde bırakma. Sen akıllı kızsın. Geceleri hiç korkma. Dedim ya ev yalnız değil. 
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır?
A) kapısını

B) uykusu
C) kendine
D) mangalımızı
E) kızım

2. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi herhangi bir hâl eki almamıştır?
A) Ders arası aşağıdaki markete gittiler.

B) Ağır hastalara özel yemek çıkarmış, onlardan kalan tavuklar falan olurmuş, haşlanmış.
C) Ben o yemekleri istemem anne.
D) Onun gibi katılmayanlarla, koridorlarda, hep açık kalmış alt kat musluklarının sesini dinleyerek, gölgeli ışıksız camlardan kışı, kentin yapılarını seyrederlerdi. 
E)  Kulaklarda sarı topak kirler görürsem ağrıdı, akıntı yaptı anlamam, yersiniz cetveli

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iyelik eki hem de hâl eki almış bir sözcük vardır?
A)Alt kat muslukları hiç kapanmazdı nedense?

B) Annesinin sırtına sarılmıştı. 
C) Okul önlüğü, kalın iplik çorapları, yün hırkası düzenli iskemledeydi. 
D) Dışarıdan vurulan kapının sesiyle uyanıp kalkmıştı.
E)  Konukları ağırlamak için, eğer unutmadımsa, anasonlu galeta yaparım.

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almamıştır?
A) Hasta pisliği dökmekten, koridorlarda koşuşturmaktan kurtulurum.

B) Hele o lizol kokusu yok mu, içini üşütüyor insanın.
C) Sınavların yapıldığı okul karşı yöne düşüyordu. 
D) Yağmur taş duvarların arasından çıkan aykırı yeşillikleri parlatmıştı
E) Dış kapıda annesi yağmurun altında gülümseyerek duruyordu.

5.

Belki haziran da mavi benekli çocuksun 
Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor 
Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden 
Belki Yeşilköy’de uçağa biniyorsun 
Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor 
Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin 
Kötü rüzgar saçlarını götürüyor

Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
A) benekli                   B) sızıyor                           C) uçağa

D) kırılmışsın              E) saçlarını

edebiyatsultani.com

6.

Yaşasaydın, hayatının ortasına
Güller yığan bir adam olsun isterdim babam.
Sen bir çocuk romanı annesi ol isterdim.
Ölü mısır tarlaları hışırdıyordu
Ve kalbimde çıngıraklı yılan sürüleri
diye başlayan bir çocuk romanında…
Şalına sarınırdın, toprağa sarınır gibi
Erken öleceğini biliyordum bana bırakmak için,
bu acımasız ölü anne sesini.
Yukarıdaki dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “hayatının” sözcüğünde 2.tekil iyelik eki ve tamlayan eki vardır.

B) “tarlaları” sözcüğü çoğul eki ve iyelik eki vardır.
C) “başlayan” sözcüğünde isimden fiil yapım eki ve fiilden isim yapım eki vardır.
D) “sarınır” sözcüğünde sadece çekim eki vardır.
E) “acımasız” sözcüğünde fiilden isim yapım eki ve isimden isim yapım eki vardır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
A) Bozulmuş, çürümüş ve mayalanmış yemekler bağırsağa inince bunların meydana getirdiği zehir kana karışır, organlar alarma geçer.

B) Vücudu korumak için bademcikler şişer, o zaman bademcikle mücadele ve onu aldırmak yanlışlık ve haksızlıktır.
C) Zaten yemekleri düzeltince bademcik şişmesi olmaz.
D) Çürümüş yemekler bağırsağa inince, bağırsağın içindeki artıkları, zehirleri kana karıştırmadan çıkarma görevi yapan kılları çürütür.
E) Bağırsakta kısım kısım kelleşme olmaya başlar.

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi isimden isim yapım eki almıştır?
A) Kılların dökülmesiyle kelleşen yerlerdeki yaralar koruma görevi yapamayıp faydalılarla birlikte zararlı bütün zehirleri kana karıştırmaya başlar.

B) Bağırsaktan zehirleri toplayan kan direk karaciğere geçer.
C) Görevi kanı temizlemek, oradan kalbe, akciğere ve bütün hücrelere yaymak olan karaciğer kandaki pisliği, yağları ve zehirleri kendinde toplar ve büyümeye başlar.
D) Kanı temizleyemez hale gelir.
E) Hayat boyu vücut zehirli kanla çalışır ve dolaşan pis kan hücreleri kirletir. 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?A)İstasyona iki erkekle bir kadın indi.
B) Genç bir hamal, bu üç kişilik grubun eşyalarını yüklendi.
C) Kadının sesi, yağmurlu havanın içine daha madeni bir yağmur gibi düşmüştü.
D) Erkekler, sessiz sedasız, ceketlerinin yakalarını kaldırmış, istasyon binasının içine doğru kaçıyorlardı.
E) Genç kadınsa, hamalın sorgusuna başıyla müspet bir cevap verdikten sonra,kırmızı muşambasını uçuran rüzgâra doğru seğirtmekte idi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte diğerlerinden daha fazla ek vardır?
A) Kadın müteessir, arabacının sırtındaki rüzgâra bakıyordu.

B) Birkaç defa ona seslenmek istedi.
C) Bu sırtın ötesinde, göreceği iki haydut gözüyle karşılaşmak mümkündü.
D) Bütün bu sırt ve arka manzarasından, gözünün önüne bir kürek mahkûmunun kül rengi kafası, gözleri, katil hayatiyeti geleceğine emindi.
E) Fakat birden kafasını ve kalbini dolduran bir cesaret ve tecessüs hamlesiyle bir şeyler söyledi.

11. Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisinde fiil çekim eklerinden biri vardır?
A) Bir kafa homurdanır gibi döndüğü zaman, kadın, hayalde yaratılan şeylerin hakikatteki aykırılığıyla karşılaşmaların ahmaklığıyla mı susmuştu?

B) Burada bir şey mi unuttuğunuzu sanıyorum.
C) Ziyanı yok abla, ben dönüşte kendisine veririm.
D) Ve kadın, hayaline, tekrar bir haydut çehresi mıhlayarak, kasabanın çamurlu, ıslak, ölü çarşılarını seyre daldı.
E) Erkekler, acemiliklerini boyun bağlarını çıkarır gibi çıkarmışlar, otelciye isimlerini yazdırıyorlardı.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapım eki almış bir kelime kullanılmamıştır?
A) Kadın,küçük salonu gözden geçirmekteydi.

B) İsviçre’de bir aile pansiyonunun şirin köşkünde, iki kış geçirmişti.
C) Basit, kullanılmaya elverişli, çıplak denilecek kadar boş, fakat her şeyi tamam bir salondu.
D) Hepsi,tekrar gözlerini portreye çevirmişlerdi.
E) Kadın, sorduğu sualin cevabını almış kadar müsterih bekliyordu.


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çokluk, hâl ve iyelik eki alan bir kelime kullanılmamıştır?
A)
Otellerin odalarını bir bir kontrol kontrol ettiler.

B) Garson size odalarınızı gösterir.
C) Otelci, ikinci defa çıktıktan sonra, kadın yol arkadaşlarına İsviçre’de tanıdığı bu ressam kızın macerasını anlatmak istedi.
D) O, aynayı tutarken söylediklerini şimdi birer birer ses, ışık, rüzgâr ve yağmur arası bir sükûtla yeniden işitiyordu.
E) Kasabanın ölü çarşılarını seyre dalacaksın.

14. Durum (kesit) hikâyesi, yaşamın veya insan davranışlarının bir kesitini veren hikâyelerdir.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün aldığı ekler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) isimden isim yapım eki-hal eki-iyelik eki

B) isimden fiil yapım eki-fiilden isim yapım eki-tamlayan eki
C) fiilden isim yapım eki-iyelik eki-hal eki
D) isimden isim yapım eki-hal eki-iyelik eki
E) isimden fiil yapım eki-fiilden fiil yapım eki-fiilden isim yapım eki-hal eki

15. Olay basitleştirilir veya olaya çok önceden olmuş izlenimi verilir.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükte bulunan ekler aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Hikâyenin merkezi olay değil olayın çevresindeki durum ve duygulardır.

B) Olaydan çok psikolojik tahlillere yer verilir.
C) Bunu ona defalarca anlattım.
D) Bir girişe ihtiyaç duyulmadan doğrudan durum anlatılır, sonuç bölümüne de genellikle yer verilmez.
E)  Bu elbise acaba neyle sarartılmış?

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem isimden fiil yapım eki hem de fiilden isim yapım eki almış bir sözcük vardır?
A) Sait Faik Abasıyanık; hikâye sayısının çokluğu, konu çeşitliliği, hikâye yazma yöntemi ile dikkati çekmiştir.

B) Sayısı yüz elliyi aşan hikâyelerinin konusu çoğunlukla kısa bir süre içinde gördüğü kişiler ve olaylar olduğundan, hikâyelerinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunmaz.
C) Bu yönlerden bir durum hikâyesi niteliği taşıyan hikâyeleriyle klasik yöntemden ayrılmıştır.
D) İnsan ve toplum, insan ve doğa, psikolojik konular üzerinde durmuştur.
E) Gündelik yaşamda rastladığı insanları hikâyelerinde ele almıştır. Kendisindeki insan sevgisini bu kişilerin aracılığıyla okura aktarmıştır.


17.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükler fiilden isim ve hal eklerini almıştır?
A) Tarık Buğra hikâye, roman, tiyatro, deneme, gezi yazısı ve fıkra gibi farklı türlerdeki eserleriyle Türk edebiyatının eskimeyen yazarlarından birisidir.

B) Fikir ve duygu dünyasını aktarırken tercih ettiği edebî türler zaman zaman farklılık gösterse de Tarık Buğra’yı meselesi olan bir yazar olarak nitelememizi gerektirecek hâkim düşünce, insanın eşref-i mahlukat olduğu inancından kaynağını alır.
C) Tarık Buğra eserlerinin, yazıldığı devrin ruhunu yansıtmasının yanı sıra her dönemde okuyucuyu bulması, muhtevasındaki fikrî dinamizmle alakalıdır.
D) Tanpınar’ın “Bitmeyen Çıraklık” başlıklı yazısında ifade ettiği, “kim olursak olalım, nasıl yetişirsek yetişelim, hayat tecrübemizin mahiyeti ve genişliği ne olursa olsun, bizim ağzımızdan hâlâ okuduğumuz Frenk romanları konuşmaktadır.
E) Tıpkı bizden evvelkiler gibi öz eleştirisi karşısında, Tarık Buğra’nın Türk edebiyatının bir kimlik kazanmasında oynadığı rol daha iyi anlaşılacaktır.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Onun yerlilik vasfını pekiştiren en önemli unsurlardan biri olan dil işçiliği ve Türkçenin kullanımı konusunda gösterdiği titizlik de ayrıca takdire şayandır.

B) Fikrî içeriğinin zenginliği kadar, okuruna dil terbiyesi kazandırması açısından Tarık Buğra metinleri Türkçe’nin nadide çiçeklerinin açtığı münbit bir alan olarak okunmalıdır.
C) Mücadelelerle geçen ve türlü zorluklara rağmen hayatının her dönemine tanıklık eden kalemini elinden bırakmayan hatta ona daha sıkı sarılan Buğra’nın, edebî şahsiyetinin yanı sıra ibretlik olaylarla dolu biyografisi de okurun dikkatini çekecek bilgileri muhtevidir.
D) Denemelerinin yer aldığı esere de ad olan “Düşman Kazanmak Sanatı”, Tarık Buğra’nın şahsiyetinden ödün vermeyen haysiyetli duruşunun bir sonucu olarak kendisine uygun gördüğü bir maharettir aynı zamanda.
E) Senin anlayacağın, on yedi yaşında, insan kaderini anlatmaya değer bulduğu andan itibaren yazar olmaya karar verdiğini söyleyen Tarık Buğra, hikâyelerinde genellikle ferdî duyarlılıkları konu edinirken roman ve tiyatrolarında toplumsal meselelere yönelir.

19. Hamal,
 — Meserret Oteli’ne mi? diye sordu.
       Bu soruşta, işitmemekten değil, bu güzel sözü bir daha tekrarlatmak isteyen, acemi bir haletiruhiye var gibiydi. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükte bulunan ekler sırasıyla aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır?
A) Arabaya, birbirine sıkışarak yerleştiler.

B) Hamal da eşyaları arabacının yanına birer birer koymuş; arabanın içine ve genç kadının, bir erkek çocuk yüzü taşıyan kafasına dönmüş.
C) Erkekler ilk defa seyahate çıkan kişilere mahsus acemilik ve sersemlik dolu idiler.
D) Ah, dedi, ne eşeğim! Hamalın parasını vermeyi unuttum.
E) Erkekler, kadın “ne berbat bir hava” demiş gibi, kafalarını salladılar ve sersemliklerine daldılar.

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.B, 4.B, 5.A, 6.D, 7.E, 8.A, 9.A, 10.D, 11.E,12.D, 13.A, 14.B, 15.E, 16.E, 17.C, 18.E, 19.D

ekler-test-3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap