EKPSS DENEME SINAVLARI

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 44

1.Kendinin ne olduğunu bilen bir insan için kendini bilmeyenlerin onun hakkında söylediklerinin bir değeri var mıdır?
Bu cümledeki “kendinin ne olduğunu bilmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın tanıma eğitimi alması
B) Neler yapabileceğinin farkında olması
C) İyi ve kötü yönleriyle kendini tanıması
D) Sözüyle işlerinin birbirine uyması
E) Başkalarının yardımıyla kendisi hakkında bilgi edinmesi

2. Yıllarını sanata adamış bu emektar yazar, kültür ve sanatın toplum için sudan ekmekten farksız olduğuna inanırdı.
Bu cümledeki altı çizili sözle yazar, sanatın hangi yönünü vurgulamaktadır?
A) İnsanların hayal dünyasını zenginleştirdiğini
B) Gerçek yaşamdan beslenmesi gerektiğini
C) İnsanların sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini
D) Yaşamsal bir unsur olduğunu
E) Olayları gerçekçi bir bakış açısıyla sunması gerektiğini

3. Eğitim, insanı nereye yönlendirirse insanın geleceği o yönde olur.
Bu cümlede eğitimle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Herkesin yeteneğine uygun bir eğitim alması gerektiği
B) Eğitime erken yaşlarda başlamak gerektiği
C) İnsanın geleceğinin aldığı eğitime göre biçimlendiği
D) Kişinin zihinsel gelişiminde eğitimin oldukça etkili olduğu
E) Eğitime değer vermeyenlerin, geleceği görebilme yeteneklerinin zayıf olduğu

4. Dilin doğal gelişme, değişme yoluna yasal yollarla müdahale etmenin bir sonuç vermediğini Türk dili tarihinden örneklerle ispatlayabilirim.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarma mücadelesi asırlar öncesine dayanır.
B) Dili yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için yasal yolların kullanılması da göz ardı edilmemelidir.
C) Dilini yitiren ulusların kendilerinin de tarih sahnesinden silindiği bilinmelidir.
D) Türk dili tarihi, Türkçeyi bozmaya çalışmanın bir sonuç vermediğinin örnekleriyle doludur.
E) Dili yasal yollarla yönlendirmeye çalışmak, hiçbir zaman bir sonuç vermemiştir.

5. (I) Yaprakları sararmış çınar ağacının altındaki yuvarlak masalardan birine oturduk. (II) Karşımızdaki diğer masada biri saçlı diğeri esmer, uzun boylu iki genç oturuyordu. (III) Biz daha oturur oturmaz garson, üzerinden buğular yükseler kıpkırmızı iki çay getirdi. (IV) Çaylarımızı yudumlarken arkadaşımın siyah çantasından çıkardığı çocukluk fotoğraflarına baktık hüzünlü gözlerle. (V) Sonra geçmişten, çocukluk yıllarımızdan, o yıllarda yaşadıklarımızdan söz ettik uzun uzun.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gözlemle algılanan ayrıntılara yer verilmemiştir?
A) I.      B) II.       C) III.      D) IV.       E) V.

6. (I) Bütün plastik sanatlar gibi fotoğraf sanatı da içerik ve biçimin uyumlu bir bütünlüğüdür. (II) Zaman zaman dengeler değişse de her içerik, bir biçim altında var olur. (III) Kuşkusuz her sanat biçimi, tekniğiyle beraber vardır. (IV) Ya da tersinden söylenirse içerik, biçimi var eden özdür. (V) Bu diyalektik ilişki, fotoğraf sanatının doğası gereği hep vardır. (VI) Buradan fotoğrafçının seçimi ve düzenlemesi olduğu kadar kullanılan malzemenin de önemli olduğu sonucuna gidilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II.     B) III.     C) IV.     D) V.     E) VI.

7. (I) Kedilere duyulan sevgi ve yakınlık onların sadece evlerde farelere göz açtırmamalarıyla ölçülemez elbette. (II) Kedilerle yaşayan yaşlı ve yalnız kadınları duymuş ya da görmüşsünüzdür. (III) Çünkü kedilerin diğer hayvanlara göre çok farklı bir yeri vardır bu topraklarda. (IV) Bir yazarımızın derlediği Kediler Kitabı’nda edebiyatımızdaki kedi hikayeleri bir araya getirilmiş. (V) Kitapta aynı zamanda Osmanlı’dan bugüne “evlerimizin sultanı” olan kedilerden de söz edilmiş. (VI) Ayrıca kedi düşkünü, ünlü isimlerin yaşamlarından ilginç notlar da yer alıyor. (VII) Kitap “kedisever bir toplum” olarak herkesin ilgisini çekecek cinsten.
Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) III.      B) IV.     C) V.      D) VI.      E) VII.

8.Yönetici, yarını bugünden gören, gerekli reformları yapan ve gündemin peşinden koşmak yerine önünden giden liderdir. İdareci, değişime karşı önlem alır. Yönetici, değişimi reform yaparak karşılar. İdareci, değişimin peşinden koşar. Yönetici, değişime yön verir. İdareci için geçmiş, yönetici için ise gelecek önemlidir. İdareci devraldığı işi, eksiksiz ve aksaksız biçimde yeni gelenlere teslim ettiği zaman başarılıdır. Yönetici ise devraldığı işi büyüttüğü, geliştirdiği, yenilediği zaman başarılı sayılır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Bir toplumun kaderine etki eden kişilerden
B) İyi bir idarecide olması gereken niteliklerden
C) İyi bir yöneticinin aynı zamanda iyi bir idareci olduğundan
D) Lider olacak kişinin vazgeçilmez özelliklerinden
E) İdareciyle yönetici arasındaki farklılıklardan

9. Ben bugüne kadar, Türkiye’de medyadan, gerektiği kadar ilgi görmedim. Benim “Amerikan Sanatında Kim Kimdir”e girmiş olmam veya Amerika’da birçok televizyonda, günlük gazetelerin birinci sayfalarında hakkımda röportajlar yayımlanmış olması Türkiye’de hiç mi hiç önemli değil. Hatta bu konuda laf etmem bile bazı çevrelerde “Kendini övüyor.” şeklinde yorumlanarak önemsiz bir şeymiş gibi gösteriliyor. Ülkemizde sanatınızla değil, belli köşeleri tutmuş adamını varsa ilgi görüyorsunuz.
Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
A) Ülkemizde Batı dünyasında isim yapmış kişilere iyi gözle bakılmamasından
B) Sanatçının eserleriyle değil kişiliğiyle gündemde olmasından
C) Medyanın sanatı değil ticari kârlılığı ön planda tutmasından
D) Adam kayırmacılığın, sanat dünyasında da etkili olmasından
E) Türk medyasının kendisine gereken ilgiyi göstermemesinden

10. Bana kalırsa bir alışkanlık işi bu. Daha doğrusu kişinin kendince oluşturduğu bir yazı yazma ahlakı. Mesela bir yazar: “Müziksiz tek satır yazamam ve okuyamam.” diyor. Bir başkası ise müzik dinleyerek yazdığını, bu mümkün olmadığında odasının kapısını açarak gazetenin bütün gürültüsünü odasına aldığını söylüyor. Başka bir yazar ise müzik ile yazı rekabet ettiği için yazarken müzik dinleyemezmiş.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?
A) Kitap okurken müzik dinlemek dikkati dağıtır mı?
B) Müzik eğitiminin yazmayı olumlu etkilediğine katılıyor musunuz?
C) Klasik müziğin yazma gücünü artırdığına inanıyor musunuz?
D) Yazılar mutlaka müzik eşliğinde mi yazılmalıdır?
E) Dinlenen müziğin türüyle eğitim düzeyi arasında bir ilgi kurulabilir mi?

11.Yazar, edebiyat dünyasına; romanına sahip çıkmadığı için kırıldığını söylüyor. Ne hakla böyle bir sahip çıkma bekliyor? Daha okura ulaşmadan, romanını kendi elleriyle edebiyat düzleminin dışına çıkardı. Bütün planını “çok satma” üzerine kurdu. Edebiyat dünyasının dışından gelen bütün yüceltmelere, şişirmelere kapı açtı. Edebiyat dünyası niçin bu düzlemdeki bir romana sahip çıksın, onun üzerine niçin incelemeler, eleştiriler yazsın?
Bu parçada yazarın, sözünü ettiği sanatçıyı eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerin hangisidir?
A) Edebiyat dünyasının değerlendirmelerinden çok, yayıncıların ve reklamcıların eser hakkındaki görüşlerine önem vermesi
B) Eseri edebiyat niteliği taşımadığı hâlde, edebiyatçılardan eser hakkında övgü dolu yazılar beklemesi
C) Edebiyat dünyasını dikkate almadan eserini piyasaya sunduğu hâlde edebiyatçılardan eserine ilgi göstermesini beklemesi
D) Eserin sanatsal değeriyle değil piyasadaki satış rakamlarıyla ilgilenmesi
E) Eserinin çok satması için yayıncılarla bire bir irtibata geçip, eserle okur arasına girmesi

12. Belki bu kadar çok kişi tanımıyordu ama o Amerika’ya gitmeden önce de başarılı bir tasarımcıydı. Uykusuz geçen bir gecede verdiği kararla, tıkır tıkır işleyen düzenini bozup hayata yeniden, başka bir yerde başlamaya karar verdi. Başarı hikâyesinin bir Hollywood rüyası gibi anlatılmasından rahatsız. Çünkü o, on yıllık zorlu bir hayat maratonundan sonra ulaşmış başarıya. Şimdi Hollywood’un en gözde tasarımcısı olsa da koşmaya devam ediyor. Bildiğimiz, gördüğümüz, sevdiğimiz pek çok filmin afişinde onun imzası olduğunu göreceksiniz. Sadece afiş değil elbet. Web siteleri, kitap kapakları, kurumsal kimlik çalışmalarıyla dolu zengin bir portföyü var. Yaptığı tasarımlarla iki yıl üst üste Key Art ödülünün sahibi oldu.
Bu parçada sözü edilen tasarımcı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Tasarımlarıyla ödüller aldığına
B) Tasarım işine yurt dışında başladığına
C) Birçok filmin afişini tasarladığına
D) Çalışmalarının film afişleriyle sınırlı kalmadığına
E) Başarıyı kolay yakaladığının düşünülmesinden rahatsız olduğuna

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?
A) Günümüz edebiyatında, bazıları kabul etmiyor ya, roman türünde çok başarılı eserler veriliyor.
B) Cumhuriyet döneminde, romancılığımız, şiirimiz, hatta tiyatromuz büyük gelişme kaydetti.
C) Tanzimat sanatçılarını, edebiyatı yenileştirmeyi amaçlayan bu aydınları iyi anlamalıyız.
D) Olumlu eleştiriler alan kitaplar, er geç, okur kitlesinin de beğenisini kazanır.
E) Namık Kemal, o ünlü vatan ve hürriyet şairi, ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Dostluk ilişkilerinde en önemli unsur güven duygusudur.
B) Çalışmalarını bitirir bitirmez yurda döneceğini söyledi.
C) O günden sonra ne mektup yazdı, ayrıca ne de telefon etti.
D) Kaç gündür ne okula gidiyor ne evde ders çalışıyor.
E) Son günlerde yabancı yazarların yaşam öykülerini anlatan kitaplar okuyor.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Rüzgâr kuzeydoğudan hafif şiddette esecek.
B) Yarın Doğu Karadeniz yağışlı olacak.
C) Anadolu’nun Doğusu daha engebelidir.
D) Polonya bir Doğu Avrupa ülkesidir.
E) Ülkenin güneydoğusunda karasal iklim egemendir.

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.C, 4.E, 5.E, 6.B, 7.B, 8.E, 9.D, 10.D, 11.C, 12.B, 13.E, 14.C, 15.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

1 yorum

Yorum yap