EKPSS DENEME SINAVLARI

EKPSS ÖN LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 19

1.”Yaz geldi, artık herkes açık renkli giyer.” cümlesindeki “açık renkli” sözcüğü, “açık renkli elbise” anlamında kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A) Sağlamları sepete koyalım, ezilmişleri poşete yerleştirelim.
B) Kış aylarında ilçemiz cıvıl cıvıl oluyor.
C) İstanbul’dan gelen misafirlere önce güzel bir mekânda yemek yedirdik, sonra onlarla şehrin tarihi mekanlarını gezdik.
D) Akşama doğru hava yavaş yavaş serinlemeye başladı.
E) Bahçe duvarının üstüne konan kuşlar durmadan cıvıldaşıyordu.

2. Hangi taşı kaldırsan altından o çıkar, kırk tarakta bezi olan birisidir o.
Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Her işe karışan kişilerle bir arada bulunmak çok güçtür.
B) Şartlara göre kendini ayarlayan, her telden çalan bir insandı.
C) Gençlik yıllarımdan beri birbirinden ayrı birçok işle uğraştım.
D) Gecemi gündüzüne katarak çalışan, her türlü özveride bulunan biriydi.
E) Kendi çıkarlarını gözeten, bal alacağı çiçeği iyi bilen biridir o.

3. (I) Son dönem şiirimizle ilgili olarak epey kitap yayımlandı. (II) Bunlar içinde şiirimizin geldiği noktayı evrensel ölçütlerle ele alan bir kitaba rastlamadım henüz. (III) Sizin kitabınız doğrusunu söylemem gerekirse bu alanda yazılmış en yetkin eser bana göre. (IV) Sanıyorum, edebiyat tarihçisi olmanızın çok önemli bir payı var bunda. (V) Kitabınızda şiirimizin geldiği nokta yetkin bir bakış açısıyla, doyurucu açıklamalarla ele alınıyor çünkü.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde eseri beğenme söz konusudur?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

4. (I) Günümüzde birçok genç ozan şiire ilgi duyuyor, karınca kararınca şiir yazıyor.  (II) Bu şiirler çeşitli yayınevlerince piyasaya çıkarılıyor. (III) Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. (IV) Eski ozanlar arasında imgeyi bunlar kadar öne çıkarana rastlamadım ben. (V) Ne Tanzimat döneminde ne de Cumhuriyet’in ilk yıllarında imge, genç ozanlar arasında bu denli yer almıştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

5. . . . Doğrusunu söylemem gerekirse bu son şiir kitabım, biraz geç doğanlardan. Onun yayımlanışını, ellinci yaşıma denk getirmeye çalıştım ama olmadı. Elimde olmayan sebeplerle yayımlanması gecikti. Şiirde yola çıktığım günden bugüne dek şiir serüvenimin bir haritasını içeriyor bu kitap. Yani başladığım, geliştiğim ve hâlâ yürüdüğüm şiir yolculuğum görülüyor bu kitapta. Zaten ben onu, elli yaşıma kadar yazdıklarımın bir dökümü olsun istediğim için bu kadar bekletmiştim. Sanıyorum böyle yapmakla amacıma ulaştım.
Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Kimi kitaplar ya biraz geç doğar ya da biraz erken.
B) Bu kitabımdaki şiirlerimi yayımlamaya bir anda karar verdim.
C) Şairin, şiirlerini yazarken doğum sancıları çektiği unutulmamalıdır.
D) Bu kitabımdaki şiirler benim iç dünyamın yansımalarıdır.
E) Kısa sürede yazılan şiirler erken doğan bebekler gibidir.

6. (I) Tükürük, çiğneme, yutma ve tat almada önemli görev yapar. (II) Dil ve dişlerle ortak çalışarak besinin çiğnenmesi esnasında devamlı salgılanır. (III) Bu sayede yutma da kolaylaşır. (IV) Tükürük salgıları olmasaydı yiyecekleri çiğnemek son derece zorlaşacak ve yutarken de lokmalar muhtemelen damağımıza yapışacaktı. (V) Tükürük, yiyeceklerdeki kimyasal maddeleri dildeki tat hücreciklerine taşıyarak tat almayı da kolaylaştırır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede eş görevli sözcükleri birbirine bağlayan bir bağlaç vardır.
B) II. cümlede zarf fiil grubu ve isim fiil grubu kullanılmıştır.
C) III. cümle yapısına göre birleşik, yüklemine göre fiil cümlesidir.
D) IV. cümlede zarf görevli birden fazla sözcük yoktur.
E) V. cümle özne, zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Tomografi, röntgen, ultrason gibi radyolojik tetkikler ile tanı konulabilen kemik erimesi tıp dünyası tarafından ilk kez 1963 yılında Dr. Frost’un kemiklerdeki bu olayın mekanizmasını ortaya çıkarması ile daha iyi anlaşılabilmiştir.
B)Reflekslerin gayesi, vücudu belirli bir iç dengede tutmak ve dıştan gelen etkilere karşı bedenimizin zarar görmesini engellemektir.
C)Teknolojinin gelişmesiyle beraber evlerimizdeki ve ofislerimizdeki elektromanyetik dalgalar yayan modemler, bilgisayarlar, cep telefonları, şarz cihazları gibi cihazlar da bulunduğumuz ortamın havasını manyetik olarak kirletmektedir.
D)Merkezî sinir sistemi; kararların verildiği, çevreden gelen verilerin yorumlandığı, algılamanın ve diğer bütün zihinsel fonksiyonların yerine getirildiği bölgeleri içeren karmaşık bir sistemdir.
E) Vücudumuza baktığımızda istem dışı çalışan organlara ait, otomatik olarak kendini koruyan, iyileştiren ve hiç şaşmadan işleyen kusursuz bir tasarımın en güzel örnekleriyle karşılaşırız.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime çıkarılırsa cümlenin anlamtve anlatımında bir değişme olmaz?
A) Havadaki uçak alçalmaya başladı.
B) Kentteki gelişmelerden söz etti bize.
C) Arabasındaki kitapları almaya gitti.
D) Çantasındaki belgeleri önümüze koydu.
E) Sokaktaki satıcıya bir şeyler soruyordu.

9. Üç yüz metrelik bir kanyonun kıyısındayım. Kavisler çizerek, homurdanıp köpürerek çağlıyor karşımdaki ırmak. Kanyonun duvarlarında inatla tutunmuş çam ağaçlarına, çıkıntılara basa basa iniyorum ırmak kıyısına. Kanyon tabanındaki kayalıklardan sanki püskürerek, öfkelenerek akan kaynak sularından içiyorum kana kana. O gece ırmağın kıyısında kuruyorum çadırımı.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İkilemelere yer verilmiştir.
B) Gözlemlerden yararlanılmıştır.
C) İnsana özgü nitelikler doğaya aktarılmıştır.
D) Karşılaştırmalı bir yol izlenmiştir.
E) İşitsel ögelere yer verilmiştir.

10. (I) İyi bir kitap yazısı, ister eleştiri ister tanıtma olsun, bende o kitabı okuma isteği uyandırmalı. (II) Öylesine bir üslupla yazılmalı ki bana okuyayım mı sorusunu bile sordurtmasın, endişeye düşürmesin beni. (III) Bunu başardığı zaman o yazı tam anlamıyla işlevini yerine getirmiş olur.(IV) Bir kitap hakkında yazılan tanıtma yazıları çok önemlidir. (V) Çünkü bazı okurlar, o kitap hakkında salt bu yazıya bakarak karar verirler. (VI) Bu bakımdan tanıtma yazıları, okurda, bir kitabı alıp okuma arzusu uyandırabileceği gibi o kitap hakkında olumsuz bir düşünceye de yol açabilir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II.    B) III.      C) IV.     D) V.     E) VI. 

11.  Giysi, insanoğlunun yaşam sürecinde beslenme ve üreme gereksinimi kadar eskiye dayanan bir olgudur. . . . Ancak zaman içinde bu korunma işlevinin ötesinde önemli kültürel fonksiyonlar da yüklenmiştir giysiye. Ekolojik koşullar, toplumsal ve kişisel değer yargıları, yöre ve ekonomik koşullar, onu kültürel bir öge olduğu kadar önemli bir kültür taşıyıcısı da yapmıştır. Bu yüzden giysiler toplumları tanımada önemli bilgiler veren bir kültür motifidir.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) İlk çağlarda giysiler ağaç yapraklarından yapılmıştır.
B) Giysinin ne zaman ortaya çıktığı konusunda kesin bir bilgi yoktur.
C) İnsanoğlu giysi konusunda belli ikilemler yaşamıştır.
D) Çok eski çağlarda korunma amaçlı olarak ortaya çıkmıştır.
E) Giysi konusunda beğeni ölçütleri öteden beri hep aynı kalmıştır.

12. Geçen gün üniversiteden on kişilik bir grupla çevre kentlerdeki önemli çiftliklere bir ziyaret gerçekleştirdik. . . . Doğrusunu söylemek gerekirse bu amacımıza fazlasıyla ulaştık. Çiftçilere projemizi anlattık. Onlar da çok memnun kaldılar ve hepsi bize ilginç sorular sordular. Çiftlik sahiplerinin olaya yaklaşımı çok olumluydu. Biz projelerimizi anlatınca onlarda da az zamanda çok ürün değil, sürekli ve sağlıklı ürün elde etme fikri oluştu.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziyaretimizin amacı bölgemizde uygulamak istediğimiz organik tarımın nasıl yapıldığını çiftçilere yerinde göstermek ve onları buna özendirmekti.
B) Ne var ki beklentilerimizin yarısının bile gerçekleşmediği gereksiz bir gezi olmaktan öte gidemedi bu ziyaret.
C) Bu gezi bize, ülkemizin tarım sektörünün ne kadar geri kaldığını bütün açıklığıyla gösterdi.
D) Bu ziyarette bizi fazlaca yoran konuların başında, insanların inanılmaz bir vurdumduymazlık içinde olmaları geliyor.
E) Bu ziyarette, köylülerin organik tarıma karşı duyarsızlık içinde olması bizi çok şaşırttı doğrusu.

13. Hiçbir edebiyat araştırmacısının gücü, edebiyatın geçmişini bütünüyle kavramaya yetmez. Belli bir dönemi ayrıntılı yansıtsa, değişik kaynaklara başvurmuş olsa bile tek kişinin görüş açısıyla oluşturulan bir edebiyat tarihi hep güdük kalır. Sadece bir kişinin yaptığı bir çalışma, kimi yerlerde derinlik kazanmış olsa bile genel olarak yüzeysel, hatta eksik kalır, istenen verimi sağlayamaz. Edebiyatın geçmişini ortaya çıkarmak, geniş bir bakışla değerlendirmek, çok yönlü görüşlerle zenginleştirmek için birkaç kişinin oluşturduğu bir grup çalışmasıdır asıl yapılması gereken.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyat tarihi ile ilgili çalışmaları tek kişinin yapmaması gerekir.
B) Edebiyat tarihine yönelen kişiler, hep birbirinin birikimini kullanırlar.
C) Edebiyatın geçmişini tam olarak aydınlatma olanağı hiçbir zaman yoktur.
D) Edebiyat tarihini, alanında derinleşen,ayrıntıları görmesini bilen birisi yazmalıdır.
E) Edebiyat tarihçileri kimi zaman ayrıntılar üzerine yoğunlaşmaktan, genel akışın ayrımına varmayabilir.

14. Onlarca da değil, belki yüzlerce genç öykücünün adını sıralayabilirim alt alta. Genç öykücü olarak bugün kendini anlatan, birey gerçekliğinin peşine takılmış görünen ya da bireysel merkezli anlatı anlayışına bağlı yığınla öykücü sayabilirim. Bunların pek çoğunu yakından tanıyorum, en azından üçer beşer öykü okumuşumdur her birinden… Hepsi Batı’nın da Doğu’nun da klasiklerinden haberliler ama iş, bugünkü yazınımızın yüz akı sayabileceğimiz öykücülerine geldiğinde ne yazık ki onların tek öyküsünden bile haberdar olmadıkları onların öyküleriyle uzaktan yakından hiçbir bağ kurmadıkları görülüyor.
Bu parçada yazar, genç öykücülerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
A) Öykülerinde kişisel sorunlarını anlatmalarından
B) Öykülerinde belli bir anlatım düzeyini yakalayamamalarından
C) Birkaç öykü yazmakla öykücü olduklarını düşünmelerinden
D) Günümüzün başarılı öykücülerini okumamalarından
E) Öykücülüğümüzün geçmişi hakkında yeterli donanıma sahip olmamalarından

15. Bu eleştirmenimizin, yazdığım her yazıyı daha yayımlanmadan okuduğunu söylesem abartmış olmam. Beni başlangıç yazılarımdan bugünkülere kadar olgunlaştırarak getiren uzun yolun bir yolcusudur o. Yazı yoldaşım olması bana çok şey kazandırmıştır. Yazımı ona verince nelerin üzerinde duracağını aşağı yukarı kestirmeme karşın ne diyeceğini yine de merakla beklerim. Yazılarımı överken de yererken de önümde hep bir ışık yakmış, açımlayıcı yorumlarda bulunmuştur.
Bu parçada yazar, sözünü ettiği eleştirmenle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinmemiştir?
A) Yazılarını ilk kez onun okuduğuna
B) Yazılarını eleştirirken yol gösterici davrandığına
C) Eleştirilerinde dostluk ilişkilerinin etkili olduğuna
D) Daha nitelikli yazılar yazmasına katkıda bulunduğuna
E) Yazılarıyla ilgili olarak yapacağı değerlendirmeleri tahmin ettiğine

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.D, 4.E, 5.A, 6.D, 7.C, 8.A, 9.D, 10.C, 11.D, 12.A, 13.A, 14.D, 15.C

ekpssonlisansturkcedenemesinavi19 İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

1 yorum

  • Hocam 14 doğru 1 yanlış yani 13.75 netim var.Yanlış olan 2.soru ama 2.soruda bence cevabın A olması gerekir çünkü B şıkkının alti çizili kısımla hiçbir alakası yoktur.

Yorum yap