Çalışma Kitapçıkları

Fiil Çatısı Etkinlikleri 1 (8.Sınıf Türkçe)

FİİL ÇATISI ETKİNLİKLERİ 1 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelere cümlenin solunda belirtilen çatıda fiil getiriniz.
1 Etken Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok . . .
2 Edilgen Corona virüsünden şimdiye kadar kaç kişi öldüğü …
3 Etken Zor günlerini yalnız atlatan, kimsenin yokluğunu . . .
4 Edilgen Bazı gerçekler bilmem ki ona nasıl …
5 Etken Yol sizi nereye götürüyorsa oraya gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ki ; ardınızda bir iz . . .

 

2.ETKİNLİK: Aşağıdaki etken çatılı fiilleri edilgen çatılı olarak cümlede kullanınız.
1 Bil-
2 Kullan-
3 Otur-
4 Düzelt-
5 Yaz-
6 Sakla-
7 İç-
8 Çıkar-
9 Yap-
10 Tart-
11 Bin-
12 Çalış-
13 Temizle-
14 Ye-
15 Bak-

 

 

3.ETKİNLİK: Aşağıdaki fiilleri etken çatılı ve edilgen çatılı olacak şekilde cümle içinde kullanınız.

1
 
Anlat  

Etken

Edilgen

 

 

2

Unut Etken

 

Edilgen

 

 

3

 

 

Kork-

Etken

 

Edilgen

 

 

4

 

 

 

Hisset-

 

Etken

Edilgen
 

5

 

 

 

Vazgeç-

 

Etken

Edilgen

 

 

4.ETKİNLİK: Bu parçada yer alan fiilleri aşağıdaki tabloya yerleştiriniz.

Ali de ortada yok! İçeride kim olduğu anlaşılamadı; Hayri Efendi bir lahza tereddüt etti sonra kapıya büsbütün yaklaşıp iki üç, işitilmez darbecik vurdu ve cevap beklemeyerek dik­katle, yavaşça tokmağı çevirdi. Odada iki misafir ile bir de levazım müdürü varmış, mi­safirler bir köşede yavaş sesle sohbet ediyorlar, levazım mü­dürü de müsteşarın önünde ayakta duruyor, bir kâğıt okut­turuyordu.

Nesnesine göre Geçişsiz
Geçişli
Öznesine göre Etken
Edilgen


5.ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilleri nesne-yüklem ilişkisi yönünden inceleyiniz.

1 Hayri Efendi ayakta bekledi.
2 Hayri Efendi’nin uzattığı kâğıtlar birer birer okundu.
3 Kitapçının parası gönderilmedi mi?
4 Ve o esnada müsteşar konu­şan misafirlerin sözlerine kulak misafiri olup, lakırdılarına karıştığı için sözünü bitiremedi.
5 Hayri Efendi, müsteşarın emrini müdüre söyledi.
6 Yanlışlıkla acaba sol taraftan mı kalktım?
7 Müsteşara kendi cevabının doğru olmadığını nasıl anlat­malı.
8 Fakat odaya nasıl girmeli? 
9 Dalgın dalgın kapıya doğru yürüdü
10 Belki bu dalgınlık ile yu­karı da çıkacaktı. 
11 “Teveccühlerini kay­betmek istemem.” diyecekti, fakat sözünü bitirmedi.


6.ETKİNLİK: Aşağıdaki metinde yer alan  fiillerin çatısına göre ne tür fiiller olduğunu yazınız.

Fakat müsteşar yanında böyle kalmak onu üzüyordu. Kendinden bezgin, dünyadan, insanlar­dan her şeyden bezgin, eve döndü. “Acaba bunu düzeltmeye imkân yok mu?” diye düşünüyordu. Müsteşarın yanına çıkıp meseleyi açıklamaya ne mani var? Bir memur için amiri yanında böyle lekeli kalmaktan ise büsbütün kovulmak el­bette hayırlıdır. Sabah daireye erken gidecekti; müsteşarı odasında yalnız bulacak ve ona kendi sualini hatırlatacak, verdiği cevabın noksan olduğunu itiraf ile beraber yanlış olmadığını da söyleyecek. Bunları düşünürken yerinden kal­kıyor, ceketini kavuşturur gibi gecelik entarisini iki taraftan çekiyor, kapıyı vuruyor, topu çevirip içeri giriyor. Ve mırıl­danarak “bir şey arz etmek için yüksek müsaadelerinizi rica ede­rim, geçen gün evrak imza ettirmek için yanınıza gel­diğim vakit kitapçının parası için sual buyrulmuştu.” diye başlayıp işi açıkılyor, fakat ifadenin pek uzun olacağını görüp tamamlamıyor, tekrar yerine oturup düşünmeye baş­lıyordu.

 1 üzüyordu Nesnesine göre 9 Nesnesine göre çekiyor
Öznesine göre Öznesine göre
2 döndü Nesnesine göre 10 Nesnesine göre vuruyor
Öznesine göre Öznesine göre
3 düşünüyordu Nesnesine göre 11 Nesnesine göre giriyor
Öznesine göre Öznesine göre
4 gidecekti Nesnesine göre 12 Nesnesine göre rica ederim
Öznesine göre Öznesine göre
5 bulacak Nesnesine göre 13 Nesnesine göre buyrulmuştu
Öznesine göre Öznesine göre
6 hatırlatacak Nesnesine göre 14 Nesnesine göre açıklıyor
Öznesine göre Öznesine göre
7 söyleyecek Nesnesine göre 15 Nesnesine göre tamamlamıyor
Öznesine göre Öznesine göre
8 kalkıyor Nesnesine göre 16 Nesnesine göre başlıyordu
Öznesine göre Öznesine göre

FİİL ÇATISI ETKİNLİKLERİ 1 (8.SINIF TÜRKÇE) CEVAPLAR

1.ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelere cümlenin solunda belirtilen çatıda fiil getiriniz.
1 Etken Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok . . . sevdim
2 Edilgen Corona virüsünden şimdiye kadar kaç kişi öldüğü … tahmin ediliyor
3 Etken Zor günlerini yalnız atlatan, kimsenin yokluğunu . . . hissetmez
4 Edilgen Bazı gerçekler bilmem ki ona nasıl … anlatılmalı
5 Etken Yol sizi nereye götürüyorsa oraya gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ki ; ardınızda bir iz . . . bırakın

 

2.ETKİNLİK: Aşağıdaki etken çatılı fiilleri edilgen çatılı olarak cümlede kullanınız.
1 Bil- Onun kaç yılında bunu icat ettiği bilinmiyor.
2 Kullan- Bu alet nasıl kullanılır?
3 Otur- Sınıfta kahvedeki gibi oturulmaz.
4 Düzelt- Yaptığı yanlışlar uzmanlar tarafından düzeltildi.
5 Yaz- Bu deftere on sayfa yazı yazıldı.
6 Sakla- Paralar nereye saklanmış?
7 İç- Su üç yudumda ve oturularak içilir.
8 Çıkar- Depremden sonra yıkılan binadan beş kişi sağ olarak çıkarıldı.
9 Yap- Islak kek nasıl yapılır?
10 Tart- Kesilen kurbanlıkların etleri kasapta tartıldı.
11 Bin- Üç gün uğraştan sonra ata binildi.
12 Çalış- Matematik dersine hangi saatlerde çalışılır?
13 Temizle- Apartmanın önü akşama doğru temizlendi.
14 Ye- Yemek bence yavaş yenmeli.
15 Bak- Acile gelen hastalara bakıldı.

 

 

3.ETKİNLİK: Aşağıdaki fiilleri etken çatılı ve edilgen çatılı olacak şekilde cümle içinde kullanınız.

1
 
Anlat  

Etken

Bana bir masal anlat baba.
Edilgen

 

Bu konu ancak üç derste anlatılır.
 

2

Unut Etken

 

Sen bu işi unut.
Edilgen

 

Gün gelir bir gün sen de unutulursun.
 

3

 

 

Kork-

Etken

 

Kendini bilmez insanlardan korkarım.
Edilgen

 

Onun gibi insanlardan korkulur.
 

4

 

 

 

Hisset-

 

Etken

Yüz yaşından daha çok insan ne kadar yaşar ki ölümün soluğunu ensemde hissediyorum.
Edilgen Elazığ’daki deprem Adana’da hissedildi.
 

5

 

 

 

Vazgeç-

 

Etken

Günün bu son hazzını çıkarmadan ondan niçin vazgeçeriz?
Edilgen

 

Yeni bir seferden vazgeçildi.

 

4.ETKİNLİK: Bu parçada yer alan fiilleri aşağıdaki tabloya yerleştiriniz.

Ali de ortada yok! İçeride kim olduğu anlaşılamadı; Hayri Efendi bir lahza tereddüt etti sonra kapıya büsbütün yaklaşıp iki üç, işitilmez darbecik vurdu ve cevap beklemeyerek dik­katle, yavaşça tokmağı çevirdi. Odada iki misafir ile bir de levazım müdürü varmış, mi­safirler bir köşede yavaş sesle sohbet ediyorlar, levazım mü­dürü de müsteşarın önünde ayakta duruyor, bir kâğıt okut­turuyordu.

Nesnesine göre Geçişsiz anlaşılamadı, tereddüt etti, sohbet ediyorlar, duruyor
Geçişli vurdu, çevirdi, okut­turuyordu
Öznesine göre Etken tereddüt etti, vurdu, sohbet ediyorlar, duruyor, okut­turuyordu
Edilgen anlaşılamadı


5.ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilleri nesne-yüklem
ilişkisi yönünden inceleyiniz.

1 Hayri Efendi ayakta bekledi. Geçişli
2 Hayri Efendi’nin uzattığı kâğıtlar birer birer okundu. Geçişsiz
3 Kitapçının parası gönderilmedi mi? Geçişsiz
4 Ve o esnada müsteşar konu­şan misafirlerin sözlerine kulak misafiri olup, lakırdılarına karıştığı için sözünü bitiremedi. Geçişli
5 Hayri Efendi, müsteşarın emrini müdüre söyledi. Geçişli
6 Yanlışlıkla acaba sol taraftan mı kalktım? Geçişsiz
7 Müsteşara kendi cevabının doğru olmadığını nasıl anlat­malı. Geçişli
8 Fakat odaya nasıl girmeli?  Geçişsiz
9 Dalgın dalgın kapıya doğru yürüdü Geçişsiz
10 Belki bu dalgınlık ile yu­karı da çıkacaktı.  Geçişsiz
11 “Teveccühlerini kay­betmek istemem.” diyecekti, fakat sözünü bitirmedi. Geçişli


6.ETKİNLİK: Aşağıdaki metinde yer alan  fiillerin çatısına göre ne tür fiiller olduğunu yazınız.

Fakat müsteşar yanında böyle kalmak onu üzüyordu. Kendinden bezgin, dünyadan, insanlar­dan her şeyden bezgin, eve döndü. “Acaba bunu düzeltmeye imkân yok mu?” diye düşünüyordu. Müsteşarın yanına çıkıp meseleyi açıklamaya ne mani var? Bir memur için amiri yanında böyle lekeli kalmaktan ise büsbütün kovulmak el­bette hayırlıdır. Sabah daireye erken gidecekti; müsteşarı odasında yalnız bulacak ve ona kendi sualini hatırlatacak, verdiği cevabın noksan olduğunu itiraf ile beraber yanlış olmadığını da söyleyecek. Bunları düşünürken yerinden kal­kıyor, ceketini kavuşturur gibi gecelik entarisini iki taraftan çekiyor, kapıyı vuruyor, topu çevirip içeri giriyor. Ve mırıl­danarak “bir şey arz etmek için yüksek müsaadelerinizi rica ede­rim, geçen gün evrak imza ettirmek için yanınıza gel­diğim vakit kitapçının parası için sual buyrulmuştu.” diye başlayıp işi açıkılyor, fakat ifadenin pek uzun olacağını görüp tamamlamıyor, tekrar yerine oturup düşünmeye baş­lıyordu.

 1 üzüyordu Nesnesine göre Geçişsiz

Etken

9 Nesnesine göre çekiyor Geçişli
Etken
Öznesine göre Öznesine göre
2 döndü Nesnesine göre Geçişsiz

Etken

10 Nesnesine göre vuruyor Geçişli

Etken

Öznesine göre Öznesine göre
3 düşünüyordu Nesnesine göre Geçişli
Etken
11 Nesnesine göre giriyor Geçişsiz

Etken

Öznesine göre Öznesine göre
4 gidecekti Nesnesine göre Geçişsiz

Etken

12 Nesnesine göre rica ederim Geçişli
Etken
Öznesine göre Öznesine göre
5 bulacak Nesnesine göre Geçişli
Etken
13 Nesnesine göre buyrulmuştu Geçişli
Edilgen
Öznesine göre Öznesine göre
6 hatırlatacak Nesnesine göre Geçişli
Etken
14 Nesnesine göre açıklıyor Geçişli
Etken
Öznesine göre Öznesine göre
7 söyleyecek Nesnesine göre Geçişli
Etken
15 Nesnesine göre tamamlamıyor Geçişli
Etken
Öznesine göre Öznesine göre
8 kalkıyor Nesnesine göre Geçişsiz

Etken

16 Nesnesine göre başlıyordu Geçişsiz

Etken

Öznesine göre Öznesine göre

fiilcatisietkinlikler1-8.sinifturkce indir.

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap