Testler

Fiil Kipleri Test 7

FİİL KİPLERİ TEST 7

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiillere örnek gösterilebilir?
A) Değişir sevinci, kederi
      Bilmez gecesi, gündüzleri
B) Benim bir güzel var beklediğim
      Coşan dalgaları kucaklayarak
C)  Al beni de karşı dağlara bırak 
      Uçan dalgaların üstünden aşarak
D) Eski dostun yaşıyor bak bahçelerde
      Ve bütün dünya seni unutmuş
E) Kıvrım kıvrım uzar gider yol halısı
     Boncuk boncuk serpili bin bir yalısı

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem haber kipiyle hem dilek kipiyle çekimlenen fiillere örnek gösterilebilir?
A) Düşün bir kere yaz günlerini
      İnsanlar doldurmuş sokakları
B) Sonra sen geldin dünya güzelim
      Yürüdün salına salına
C) Aşk da yeşeren otlara benzer
      Günü saati bilinmez
D) Bastığın yerde güller açtı
      Sarıldı ayaklarına
E) Bakarım bir gün hepsi solmuş
      Dünya güzelim gider gitmez

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kaymasından söz edilebilir?
A) Size yarın haber vereceğim, telefonumu bekleyin.
B) Söylediklerinizden bir şey anlamadım, bir kez daha tekrar edebilir misiniz?
C) Bildiklerimin hepsini anlattım, eğer isterseniz bir kez daha anlatayım.
D) Bu konuda hiç konuşmaz, hep konuyu değiştirir.
E) Sen ödevini hazırla, o zaman görüşelim.

4. Aşağıdakilerden hangisinde yüklem gereklilik kipindedir? 
A) Dünyaya gözünü yumarsan yine
      Bir avuç toprakta seni görürüm
B) Bir akşam uykuya dalmışım erken
      Henüz genç başımda yeller eserken
C) Saçlarına böyle dolanmalı elim
      Her vakit ismini andığımda
D) Her akşam Isfahan dertli gönüller
      Gibi bu hicranı duyar derinden
E) Ve serper dalarken şehir uykuya
      Esen rüzgârlara, ürperen suya

5. “Fiillerin üçüncü tekil şahıs çekiminde şahıs eki yoktur.”
Aşağıdakilerin hangisinde buna uymayan bir kullanım görülmektedir?
A) Seni dün bir arkadaşın aradı.
B) Ayla yarın biraz erken gelsin.
C) Bu hikâyeyi daha önce annem anlatmıştı.
D) Babam bizi her yaz buraya getirirdi.
E) Bu ağacı herkes kasabanın sembolü sayar.

6. Ah gençlik!.. Tıpkı ezeli bir baharın ilk çiçekli günlerine benzer. Yeşil kırlar, kelebek dolu bahçeler, güzel kokular içinde serçelerin şen efsanelerini doymadan dinleyerek dolaşırız. İdealimizin rüyası bize hayat kışının fırtınalarını, karlarını, tipilerini hatırlatmaz. Ben işte bu hiç bitmez sanılan baharı İzmir’de geçirdim. On dokuz yaşındaydım. Galiba on beş sene evvel… Evet, seneler nasıl bir ok gölgesi gibi uçuyor! Meşrutiyetin bu hür, bu serbest günlerinden çok uzaktık.
Yukarıdaki paragrafta kaç fiil kullanılmıştır?
A) 3     B) 4     C) 5     D) 6     E) 7

7. (I) Lâkin o eski, zalim idarenin ezici kahrını, gafletim sayesinde hiç duymuyordum. (II) Mersinli’deki minimini evimde, kocaman çınar ağaçlarının hiç durmadan öten ninnileri içinde, kitapların dipsiz girdabına dalmış gitmiştim. (III) Haricî kainat umrumda değildi. (IV) Sözde, felsefe feneriyle büyük bir hakikat bulacaktım. (V)Heyhat! Şimdi bu masum hülyamı aklıma getirince, nasıl acı acı gülüyorum.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde eylem kullanılmamıştır?
A) I.      B) II.       C) III.       D) IV.        E) V.

8. (I) Ana diline saygı, önce onu bilerek sevmek, sonra da doğru ve düzgün kullanmakla olur. (II) Bu saygının yüksek katı ise, ana dilini yabancı dillerin salgınından koruyarak kendi yapısı içinde işleyip zenginleştirmeye çalışmakla gösterilir. (III) Bu da sanatçıların, bilginlerin ve eli kalem tutan bütün yazarların görevidir. (IV) Dilini doğru kullanmayı beceremeyenlerin, yabancı kelimeleri dillerinden bir türlü söküp atamayanların, ana diline sevgiden ve saygıdan söz etmeleri gülünç olmaktan öteye geçemez. (V) Konuyu bu açıdan ele alacak olursak, hiçbir abartmaya kapılmadan söyleyebiliriz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde geniş zamanlı bir eylem kullanılmamıştır?
A) I.      B) II.      C) III.       D) IV.        E) V.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş bir eylem vardır?
A) Bir daha beni böyle çağırma.
B) Bu adamın söylediklerine aldırmayın.
C) Senin sözlerin bu iş yerinde geçmez.
D) Sizinle bir daha görüşmeyelim.
E) El âlemin ağzı torba değil ki büzesin.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil kullanılmamıştır?
A) Çileklerin dibini böyle kazmayın.
B) Saçlarını bir daha bununla boyama.
C) Bir daha canımı sıkmayasın.
D) Bu arkadaşınızı alkışlayın çocuklar!
E) Bugün uçurtmayı vurmasınlar.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kiplerinden biri kullanılmamıştır?
A) Evet, sen son günlerde çok değişmişsin.
B) Bir daha bana böyle isteklerle gelmeyiniz.
C) Üç kişilik uçak bileti aldım.
D) Baba, bu adam çantamla ne yapıyor?
E) Bu oyun böyle oynanmaz arkadaşım!

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber hem dilek kipi kullanılmıştır?
A) Kazansan da kaybetsen de seninle gelmeyeceğim.
B) Kurban olayım, bana bunu yapmayın.
C) Bir daha oyunu kurallarına göre oynarız, tamam mı?
D) Söyle bana, bu işte bir terslik mi var?
E) Neler dönüyor burada, anlatacak mısın artık?

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.B, 4.C, 5.B, 6.C, 7.D, 8.C, 9.C, 10.C, 11.B, 12.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap