Testler

Fiilimsiler Test 6 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 6 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil vardır?
A)Ayna, kirlenmeden her eşyayı aksettirir.
B) Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.
C) Başlamak yarı bitirmektir.
D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?
A) Büyük şehirlerde tanıdık insanlarla karşılaşmak ne güzel şey!
B) Çok alıngan birine benziyorsunuz.
C) Okuyan insanlardan zarar gelir mi?
D) Onunla anlayacağı dilden konuşmalıyız.

3. Hani ey gözlerim, bu son vedada
Yolunu kaybeden yolcunun dağda
Birini çağırmak için imdada
Yaktığı ateşi yakmayacaktın
Yukarıdaki dörtlükte kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1    B) 2     C) 3     D) 4

4. Kokularının bile bütün canlılığı ile hafızamda yaşadığı bu oda, zamanla birlikte akıp gitti.
Bu cümlede sıfat-fiil olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) kokuların
B) canlılığı
C) yaşadığı
D) akıp

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi vardır?
A) Duyulmadık sözler söylerdi bize.
B) Sararmış yaprakların üzerinde ilerliyorduk.
C) Koşar adımlarla binaya doğru ilerliyordu.
D) Her inişin bir çıkışı vardır, derdi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden iki fiilimsi vardır?
A) Haksızlık yapanlara dur diyen ve gerekli cezayı uygulayan kurumlar mutlaka bulunur.
B) Aynı sıkıntılara yakalanmış olmak kişileri güç birliği yapmaya zorlar.
C) Hasta yatan kişiye öldü ölecek gözüyle bakılamaz.
D) Hızlı karar veren insanların adımları sağlam olmayabilir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Her millette güzellik anlayışı farklıdır.
B) Salonu yapma çiçeklerle süsledik.
C) Onun çalışmasını bütün mahalle takdir eder.
D) Buradan manzaranın görünüşü çok hoş.

8. Yüreğim ve ruhum kuş gibi hafifse,
I                                              II
unutsam bütün bildiklerimi ve bütün
III
isimler silinse aklımdan.
IV
Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir?
A) I     B) II     C)III      D)IV

9. “Hedef belirledikten sonra, yapılacak çalışmanın sıkıntısına katlanmak gerekir.” cümlesinde kaç tane fiilimsi vardır?
A) 2     B) 3     C) 4        D)5

10.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak
B) Kullanılmış poşetleri çöp torbası olarak değerlendirmeliyiz.
C) Fazla bilgiç kişilerle dost olamam.
D) Arabam dışarıda çalışır hâlde bekliyor.

11. Yollar büyüdükçe ferah
Bozkır yollara âşık
Dost bir el gibi uzamada
Her yana ışık
Dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Fiil
B) Fiilimsi
C) İsim fiil
D) Sıfat fiil

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır?
A) Kişilerin haddini aşarak yaptıkları işler zarar verir.
B) Başarılı olmak için mutlaka çalışılmalıdır.
C) Bir kimsenin cezalandırılmasına sadece kanunlar karar verir.
D) Aralarında yakınlık bulunan kişilerin kalpleri de aynı hislerle doludur.

Edebiyatsultani.com

13. “Büyük insanların yetişmesi için de geniş bir çevreye, kültür ortamına ihtiyaç vardır.” cümlesindeki altı çizili sözcük için hangisi söylenir?
A)isim fiil
B) sıfat fiil
C) bağ fiil
D) ek fiil

14. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde diğerlerinden farklı bir fiilimsi vardır?
A) Taşıma su ile değirmen dönmez.
B) El öpmekle dudak aşınmaz.
C) Kader olmayınca kadir bilinmez.
D) Cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur.

15. “Çalışmak” kelimesi, aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi olarak kullanılmamıştır?
A) Çalışmak insanı hastalıklardan korur.
B) Bu kadar işi, planlı çalışanlar başarır.
C) Zor görünen her şeyi çalışınca halledebilirsiniz.
D) Çok çalıştı, ama istediklerini elde edemedi.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil vardır?
A) Başımıza gelecekleri bilemeyiz.
B) Çevremizdeki olayları gözlemlemeye çalışalım.
C) Bile bile hata yapar mısınız hiç?
D) İyilik arayan sonunda onu bulur.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Eğitimcilerin ortaya çıkardıkları ideal öğrenci tipi, araştırmacıdır.
B) Her öğrenci yabancı bir dil öğrenmek zorundadır.
C) Öğrenciler kendilerini geliştirecek kitapları okumalıdırlar.
D) Milletlerarası alanda başarı için çok çalışmalıyız.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır?
A) Çalışarak çoluk çocuğunun rızkını kazanıyordu.
B) Annesi köye gideli iki gün oldu.
C) Saat onda kalkacak otobüsü bekliyoruz.
D) Parkın açılışını belediye başkanı yapacakmış.

Edebiyatsultani.com

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır?
A) İnsanların olgunluk yaşları genellikle kırk yaş olarak bilinir.
B) Haksızlıklar karşısında adaletten ayrılmamak gerekir.
C) Kendini büyük gören insanlar genellikle sevilmez.
D) Herkes anlaşabildiği kimselerle arkadaşlık eder.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır?
A) Tanıdığım insanlar çok çalışkandır.
B) Vakit geçirmeden işlerinizi bitirin.
C) Buralarda bile içme suyu yokmuş.
D) İnsan, davranışlarını kontrol etmelidir.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? (1997/ATML)
A) Sınavı kazanıp istediğim okula gideceğim.
B) Öğle yemeği için evden bir şeyler getirdim.
C) Herkesçe bilinen kitapları okuyorum.
D) Kaybolmuş yıllarımı şimdi arıyorum.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil vardır? (1986-FL/1)
A) Uzattığı beyaz, narin ellerini sıktım.
B) Ağlayan narla, gülen ayva masalını okudun mu?
C) Tabiatın yeşillikleri ortasında, dolaşmak istiyorum.
D) Çolak Salih, merdivenleri koşarak çıktı.

23. “Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.” mısralarında kaç tane fiilimsi vardır?
A) 2    B) 3    C) 4     D)5

24. “Okul eğitimi dışında kalan gençlerin de eğitimi gerekir.” cümlesindeki “kalan” kelimesinin çeşidi nedir? (1986-FL/2)
A) İsim fiil
B) Sıfat fiil
C) Bağ fiil
D) Yardımcı fiil

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.C, 4.C, 5.D, 6.B, 7.B, 8.C, 9.C, 10.C, 11.D, 12.A, 13.A, 14.C, 15.D, 16.C, 17.D, 18.C, 19.B, 20.B, 21.B, 22.D, 23.B, 24.B

fiilimsiler test 6 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap