Dokümanlar Edebi Şahsiyetler

Hacı Bektaş-ı Veli

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle beraber 12.yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır.
Büyük bir Türk mutasavvıfıdır.
İyi bir eğitim görmüştür.
Ahmet Yesevi’nin işaretiyle Kırşehir’e yerleşmiştir.
Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynamıştır.

makalat-haci-bektas-veliEn ünlü eseri Makalat’tır. Bu eserde tasavvufi konular işlenir. İslam inancının temelleri anlatılır.
Hacı Bektaş-ı Veli’nin Kitabü’l Feâid ve Fatiha Tefsiri adlı iki kitabı daha vardır.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap