Çalışma Kitapçıkları

İletişim Çalışma Kitapçığı 1

1.Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları doldurunuz.

a) Bir iletişimde mesajı gönderen, iletişimi başlatan kişiye …………………………. denir.
b) Bayrak dil dışı göstergelerden ………………………. göstergeye örnektir.
c) Kendisi dışında bir başka şeyi gösteren, onun yerini alabilen nesne, görünüş ya da olguya ………….. adı verilir.
d) Yağmurun yağması, yaprakların sararması …………………. göstergedir.
e) Fotoğraf …………………… göstergedir.

2.Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

(  ) a. Gösterge gösteren ve gösterilen olmak üzere iki unsurdan oluşur.
(  ) b. Göstergelerin bağlı bulunduğu öğelerin oluşturduğu bütün, bağlamdır.
(  ) c. Resim, şekil, işaret, jest ve mimikler dil göstergesidir.
(  ) d.Gönderilmek istenen bilgi, düşünce, duygu ve isteğe ileti denir.

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) sözlük-dil göstergesi
b)deprem-sosyal gösterge
c)yağmur-doğal gösterge
d)el öpme-sosyal gösterge
e)yardımlaşma-sosyal gösterge

4.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden biri değildir?
a) alıcı
b) ileti
c)dönüt
d)gösterilen
e)gönderici

5. “Haydi, gidiyoruz!” cümlesinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?
a) şiirsel işlevde
b) dil ötesi işlevde
c) göndergesel işlevde
d) kanalı kontrol işlevinde
e) alıcıyı harekete geçirme işlevinde

 

İletişim Çalışma Kitapçığı 1 Cevaplar

 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları doldurunuz.
a) Bir iletişimde mesajı gönderen, iletişimi başlatan kişiye ………..gönderen……………….. denir.
b) Bayrak dil dışı göstergelerden ……….sosyal……………… göstergeye örnektir.
c) Kendisi dışında bir başka şeyi gösteren, onun yerini alabilen nesne, görünüş ya da olguya ..gösterge……. adı verilir.
d) Yağmurun yağması, yaprakların sararması …..doğal…………….. göstergedir.
e) Fotoğraf ………görsel…………… göstergedir.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
( D ) a. Gösterge gösteren ve gösterilen olmak üzere iki unsurdan oluşur.
( D ) b. Göstergelerin bağlı bulunduğu öğelerin oluşturduğu bütün, bağlamdır.
( Y ) c. Resim, şekil, işaret, jest ve mimikler dil göstergesidir.
( D ) d.Gönderilmek istenen bilgi, düşünce, duygu ve isteğe ileti denir.

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) sözlük-dil göstergesi
b)deprem-sosyal gösterge
c)yağmur-doğal gösterge
d)el öpme-sosyal gösterge
e)yardımlaşma-sosyal gösterge

4.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden biri değildir?
a) alıcı
b) ileti
c)dönüt
d)gösterilen
e)gönderici

5. “Haydi, gidiyoruz!” cümlesinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?
a) şiirsel işlevde
b) dil ötesi işlevde
c) göndergesel işlevde
d) kanalı kontrol işlevinde
e) alıcıyı harekete geçirme işlevinde

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap