Testler

İsimler Test 1

isimler testi

İSİMLER TEST 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tekil hem topluluk ismi kullanılmıştır?

A) Kedilerin mamasını verdiniz mi?

B) Ormanda gezerken bir vaşak görmüşler.

C) Bugünlerde asıl savaş, insan kalmak için veriliyor.

D) Kalemliğinde kaç kalem var?

E) Kitabımın kenarına bu imzayı kim attı?

2. Aşağıdakilerden hangisi hem özel hem de cins isim olarak kullanılamaz?

A) ümit

B) deniz

C) pınar

D) duygu

E) silgi

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bulunan kelimelerin tümü isimdir?

A) Telefonunuzu nerede kaybetmiştiniz?

B) Yeni aldığı kupayla çay içmeyi seviyor.

C) Yaşlı adam yürümekte zorlanıyordu.

D) Vadinin arkasında ormanlar, ırmaklar, geyikler var.

E) Hava sıcaklığı elli beş dereceydi.

4.  Bölerek uykunu, ruyalarına

     O kucak dolusu hülyalarına

     Gece gündüz uçup aynalarına

    Konmak istiyorum, konamıyorum

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Cins ismi

B) Tekil isim

C) Çoğul isim

D) Topluluk ismi

E) Soyut isim

5. Aşağıdakilerden hangisi biçim bakımından tekil, anlam bakımından çoğuldur?

A) Bisiklet

B) Şişe

C) Demet

D) Kitap

E) Zarf

6.   a grubu               b grubu

I. cins ismi                ajanda

II.topluluk ismi       küme

III.somut isim          elektrik

IV. tekil isim            motor

V.çoğul isim            tren

Yukarıda a grubunda verilenlerden hangisi, karşısında verilen örneklerle eşleştirilemez?

A)I            B)II        C)III        D)IV          E)V

7. “–ler” eki altı çizili isimlerden hangisine farklı bir anlam katmıştır?

A) Armutları toplarken dikkat edelim.

B) Eve geldiğinde domateslerin çoğunun çürük olduğunu fark etti.

C) Amcamlar akşam bize gelecek.

D) Kalemleri uluorta yerde bırakmayın.

E) Raf ömrünü tamamlayan gıdalar çöpe atıldı.

8. Terasta birbirlerini karlara gömmekle eğlenen kayıkçı grubu silkinerek, gülüşerek tam bir neşe içinde salona girmişlerdi. “Dans, dans” diye haykırıştılar. Bir kısmı orta yerde yer açarken öbürleri pikabın başında plak diziyordu.

Yukarıdaki parçadan seçilen aşağıdaki kelimelerden hangisi isim değildir?

A)teras

B)kayıkçı

C) neşe

D) öbürleri

E)pikabın

9. Hele İstanbullu milyoner bir tüccar hanımı için işittikleri inanılır olaylardan değildi. İkisinin kafilelerden ayrılıp uzaklara gittiği bir gün isteğine boyun eğmeyen Yusuf’a tabanca çekmiş ve kolundan yaralamıştı

Yukarıdaki parçadan alınan aşağıdaki kelimelerden hangisi topluluk ismidir?

A)tüccar

B)olay

C)kafile

D)gün

E)tabanca

10. Sac soba, homurtularını kesmişti. Şimdi iri kütükleri alev almış olan ocaktan öfkesiz, durgun dalgalı, rahat hışırtılar işitiliyor, bunlar yatışmış deniz ve az meyilli dere sesleri gibi sinir yatıştırıyordu.

Yukarıdaki paragrafta kaç isim vardır?

A)7       B)8      C)9        D)10         E)11

11. O yıl kış erken bastırdığı için Kocadağ güz yağmurlarıyla beraber eteklerine kadar bembeyaz kesilmişti.

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A)Çoğul isim

B) Tekil isim

C) Cins ismi

D) Topluluk ismi

E) Özel isim

12. Kelimeler kullanıldığı cümleye göre özel isim veya cins ismi olarak kullanılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde cins ismi olan bir kelime özel isim olarak kullanılmıştır?
A) Kızıl saçlı, çilli, iri kemikli, şen bir kızdı o.

B) Zeliha ne ondan ne ailesinin eski saltanatından bahsederdi.

C) Denizde bugün dalga yok, yüzmek için harika bir gün.

D) Arkadaşım gözlerini ufka dikmişti.

E) Derya’nın gelmemezliği on günü buldu.

13. Ben hepsini bulurum. Zaten kayakları, rüzgar aletlerini, şunu bunu, kulüp kiralar. Kaymaya gelince kolay; çabuk öğrenirsin. Çevik hareketli, hafif vücutlu bir kızsın, tam kayakçı olursun. İçimizde ustalar, dağda da ustalar ustası Yusuf Bey var. Eğer vahşiliği tutmaz kafilemize sokulursa yaşadık.

Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Kayakları kelimesi çoğul isimdir.

B) Vücutlu kelimesi tekil isimdir.

C) Kafile kelimesi topluluk ismidir.

D) Yusuf kelimesi özel isimdir.

E) Vahşilik kelimesi soyut isimdir.

14. “Asıl neşe yemek salonunda başladı.” cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cins ismi vardır.

B) Tekil isim vardır.

C) Topluluk ismi vardır.

D) Soyut isim vardır.

E) Somut isim vardır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde verilen isme uygun bir örnek yoktur?

A) Çam ormanlarında saatlerce dolaştık. (çoğul isim)

B) Ocakta çam kütükleri alev alev yanıyor. (tekil isim)

C) Kendisinin naza çektiği çoktur. (somut isim)

D) Ekipten ayrılanı kurt kapar. (topluluk ismi)

E) Yusuf Beyi gayet iyi tarif etti. (özel isim)

16. Ona isim takmışlar: Kar Adamı. Hani Tibet dağlarından izleri keşfedilen ne oldukları belirsiz yaratıklardan… Yarı maymun, yarı insanmış onlar, ayakta yürüyorlarmış.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane çoğul isim kullanılmıştır?
A)2     B)3      C)4       D5        E) 6

17. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi karşıladığı varlığın sayısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Girince Binnur gözüne ilişen ilk sandalyeye oturdu.

B) Çözüm yöntemlerini en doğru biçimde değerlendirebiliriz.

C) Bilgi sahibi oldukça haddimize bilmez hale gelebiliyoruz.

D) Elinde bir buketle kapının önünde seni bekliyor.

E) Hepimiz, kendi hayatımızın savaşçısıyız.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin tamamı soyuttur?

A) Üstü örtülü bir kağnı, gecenin karanlığı içinde ilerliyordu.

B) Öğleden beri aralıksız yürüyen öküzlerde yorgunluk belirtileri başlamıştı.

C) Yorgunluk ve kağnıdaki kadını düşünmekten doğan üzüntünün ağırlığı ile bir türlü hızlı yürümeyen öküzlerin verdiği öfke kendisini bitirmişti.

D) Bu düşünceyle can yoldaşı olan sevgili atının ıslak yelesini okşadı.

E) Biraz önce, yanından geçtikleri bir tümsekle üstündeki üç ağaç da köye varmak üzere oldukların bildiriyordu.

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar:

1.B   2.E   3.D   4.D   5.C   6.E   7.C   8.D   9.C   10.E   11.D   12.E   13.B   14.C   15. C   16. A   17. D   18.D

Word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

İSİMLER TEST 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

  • Sac soba, homurtularını kesmişti. Şimdi iri kütükleri alev almış olan ocaktan öfkesiz, durgun dalgalı, rahat hışırtılar işitiliyor, bunlar yatışmış deniz ve az meyilli dere sesleri gibi sinir yatıştırıyordu.
   Yukarıdaki paragrafta kaç isim vardır?
   A)7 B)8 C)9 D)10 E)11

   “sac, soba, homurtu, kütük, alev, ocak, hışırtılar, deniz, dere, sesleri, sinir” isim olan sözcüklerdir.

Yorum yap