Çalışma Kitapçıkları

Kelime Grupları Çalışma Kitapçığı 3

Çalışma Kitabçığı

Sorduğu sorular, derdimle ilgili değilmiş gibiydi. Konuşmamdan yakaladığı bazı kelimelerle, bir başka cümle kurarak tekrarlıyordu bana. Böylece benim sözlerim, doktorun duygusuz ses tonunda, kehanete varan bir teşhis oluyordu. Bir yandan, düşüncelerimin bağlı olduğu kökleri zorlarken, beri yandan beni vardığı peşin hükme itiyordu. Gösterdiği açık kalpliliğe pişmandım.

1.Yukarıdaki paragraftan beş farklı kelime grubu bulunuz ve bunların ne grubu olduklarını belirtiniz.

Konuşmalarınıza dikkat edin, başkalarına hakaret etmeyin. Üç yüz kişiyle pikniğe gittik. Leyla’nın derdi onda ince bir hastalığa yo açtı. Çağın ve toplumun problemlerini anlamakta umarım anlamakta geç kalmazsınız. Öğrencilere bu yaşta bisiklete binme alışkanlığı kazandırmalıyız. Brezilya hükümeti, lise çağındaki gençlere ücretsiz bisiklet dağıtma kararı almış. Bana göre bu, ülkemizin yönetiminin örnek alması gereken önemli bir uygulama.

2. Yukarıdaki cümlelerde geçen kelime gruplarını aşağıdaki sayılara göre bulunuz.

1 sıfat tamlaması:

1 belirtili isim tamlaması:

1 isim fiil grubu:

1 edat grubu:

1 sayı grubu:

Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş

Kurmuştular  tutuşan ocağa karşı bağdaş.

Çatırdayan çalılar dört cana can katıyor,

Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor.

Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri.

Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri.”

3.Yukarıdaki parçada aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi kullanılmamıştır? Doğru şıkkı işaretleyiniz, diğerlerini gösteriniz.

a) edat öbeği

b) sıfat öbeği

c) deyim öbeği

d) bağfiil öbeği

e) ikileme öbeği

Sınıfı düzensiz bir vaziyet almıştı. Öğretmen bunu görünce kızgınlığından aklı uçmuş gibi oldu ve sözleriyle çoğu öğrenciyi çarpmıştı. Bu arada kafaları farklı düşünceler(a) sarmıştı. Sanki zamanın hızla aktığını bilmiyorlardı. Herkes büyüyen fidanlara(b) bakar gibi(c) tahtaya gözlerini çevirmişler boş boş bakıyorlardı. Öğretmen arka sıradakine okumasını söylediğinde, çocuğun gözleri açılıverdi(d) ve ayağı kırık sırasının gözündeki kitabı alıp, kitabın arka yüzünden, kelimelerin çoğunu(e) ağzında ezerek okumaya başladı.

4. Yukarıdaki metinde geçen kelime gruplarının çeşitlerini alt boşluklara yazınız.(10)

a.

b.

c.

d.

e.

“-Sahipsiz olan memleketin batması haktır

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar!

Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var.

“İş bitti! Sebatın sonu yoktur!” deme! Yılma!

Ey  millet-i merhume , sakın ye’se kapılma!

5.Yukarıdaki şiirden aşağıda belirtilen kelime gruplarını bulunuz.

2 tane sıfat fiil grubu:

1 tane 1 birleşik grubu:

1 belirtili isim tamlaması:

1 isim fiil grubu:

Sözü bir parça uzattımsa da oğlum , affet…

Dertleşmek için başka adam yok ki… Evet,

Kimse söyletmiyor artık bizi, bak sen derde;

“Gerici!” damgası var şimdi bütün ellerde.

Bir fenalık görerek, yapma, desen alnına ta,

İniyor celî yazıyla Hamîdî tuğra!

İşte gördün ya, herif “hürriyet sayesinde”

Diyerek, başlamak üzereydi hemen tehdide!

Eskiden vardı ya meydanda gezen ipsizler:

Hani “padişah sayesinde” deyip her şeyi yer!

Onların birçoğu büyük hürriyetçi oldu bugün:

Gerici, nah kafa, bizler… Lütfedip bir hali düşün!

Bu cahillikle ilerlenmez; asra bakın: İlim asrıdır’

Oğlum, eğitiminiz ailelerden başlamalıdır.

Sadece hürriyeti ilan etmekle bir şey çıkmaz:

Hürriyet fikrini hazm ettiriniz halka biraz.

6.Yukarıdaki şiirden aşağıda belirtilen kelime gruplarını bulunuz.

1 tane sıfat tamlaması:

1 tane edat grubu:

1 tane sıfat fiil grubu:

2 tane isim tamlaması:

1 tane birleşik fiil:

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap