Çalışma Kitapçıkları

Kelimede Anlam Çalışma Kitapçığı 1

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları uygun kelimeler gelecek şekilde doldurunuz.

a) Beş duyumuzla algılayamadığımız kavramları karşılayan kelimeler ……………… anlamlıdır.

b) Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir kelime soyut anlam kazanabilir. Buna ………………… denir.

c) ………………………. bir kelime ile anlatılan bir kelimeyi birden fazla kelime ile anlatmaktır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı varsa karşısına “Y”, yoksa karşısına “D” yazınız.

a) Soyut anlamlı bir kelime, benzetme yardımıyla somut bir anlam kazanabilir.(   )

b) Kelimeler kullanıldıkları bağlama göre farklı anlamlar yüklenebilir.(    )

c) İletişimin gerçekleşmesi  için göndergenin alıcı tarafından anlamlandırılmasına gerek yoktur. (   )

d) “Çocuklara bu tür faaliyetlere soğuk bakıyorlar.” cümlesindeki  soğuk kelimesinde somutlama yapılmıştır.(   )

e) “Aramızdaki nefret duvarını yıktık.” Cümlesindeki duvar kelimesinde soyutlama vardır.(   )

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyutsa karşısına soyut, somutsa karşısına somut yazınız.

Heyecan

Parmaklık

Kaldırım

Kaygı

Karamsarlık

Deniz

4. Aşağıdaki cümlelerde ad aktarması yapılan kelimelerin altını çiziniz.

Sınıf bu akşam kebap yemek için lokantaya gidecek.

Mehmet Akif, kitaplığımın en üst rafındaydı.

Bu gözler, seni arıyor tenha caddelerde.

Tencere az önce kaynadı.

5. Aşağıdaki cümlelerde dolaylama yapılan kelimelerin altını çiziniz.

Derya kuzuları dört lira, diye bağırıyordu.

Maradona meşin yuvarlakla öyle bir oynuyordu ki herkesi büyülüyordu.

Muzaffer amcanın kızı yavru vatana ne zaman gidecek?

Aşk-ı  Memnu romanı beyaz perdeye aktarıldı.

Adana Demirspor’un file bekçisi kimdir?

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin gerçek anlamıyla kullanıldığı kelimelerin altına gerçek, mecaz anlamıyla kullanıldığı kelimelerin altına mecaz yazınız.

a) Bu kalın tahtayı nereden buldunuz?

b) Sıcak bir çay içer misin?

c) Çok soğuk bir insandı arkadaşım.

d) Tatlı bir çocuktu o.

e) Ülkemizin akciğerleri yanıyor.

f) Sinema biletlerimiz yandı.

g) Onun ne kadar ince bir insan olduğunu bilmiyor musun?

h) Tatlı bir konuşması vardı adamın.

I) Çok derin mevzulardan bahsediyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zaman” kelimesi terim olarak kullanılmıştır?

A) Zamanının boşa harcıyorsun.

B) Seninle geçen zamanıma yanıyorum.

C) Derse zaman eklerini işledik.

D) Zamanında nasihatlerimi dinlemeliydin.

E) Eski zamanlarda burada bir prenses yaşarmış.

8. “Büyük” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “nicelik” gösteren bir anlamda kullanılmıştır?

A) Annesi ölünce büyük bir servete kavuştu.

B) Onun ölümünden hepimiz büyük bir üzüntü duydu.

C) Elde ettiği büyük başarılarla hepimiz gurur duyuyoruz.

D) Necip Fazıl, asrımızın en büyük şairlerindendir.

E) Büyük söz söyleme evladım, derdi.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bilmek” kelimesi “Bir hastanın hastalığına önem vermesi, doktorun ancak kendini o hasta ile birlikte hasta bilmesi ile sağlanabilir.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Biz de seni arkadaş biliyorduk.

B) Aramızda Fransızcayı en iyi bilen Ayla’dır.

C) Üzüntüden mi  sevinçten mi bilmem, gözlerinden yaşlar damlıyor.

D) Sınıfımızda resim yapmayı en iyi bilen arkadaşımdır.

E) Hangi çağ kendi aydınlarının değerini bilmiş, onları anlamış.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir kelime kullanılmıştır?

A) Sinema salonuna teker teker alındık.

B) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

C) Televizyon günde bir saatten fazla izlenmemeli.

D) Kapının gıcırtısı hepimizi sinirlendirmişti.

E) Dışarıdan gelen sesler ders işlememizi engelledi.

Kelimede Anlam Çalışma Kitapçığı 1 Cevaplar

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları uygun kelimeler gelecek şekilde doldurunuz.

a) Beş duyumuzla algılayamadığımız kavramları karşılayan kelimeler ……soyut… anlamlıdır.

b) Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir kelime soyut anlam kazanabilir. Buna ……soyutlama… denir.

c) …Dolaylama…. bir kelime ile anlatılan bir kelimeyi birden fazla kelime ile anlatmaktır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı varsa karşısına “Y”, yoksa karşısına “D” yazınız.

a) Soyut anlamlı bir kelime, benzetme yardımıyla somut bir anlam kazanabilir.( D   )

b) Kelimeler kullanıldıkları bağlama göre farklı anlamlar yüklenebilir.( D   )

c) İletişimin gerçekleşmesi  için göndergenin alıcı tarafından anlamlandırılmasına gerek yoktur. ( )

d) “Çocuklara bu tür faaliyetlere soğuk bakıyorlar.” cümlesindeki  soğuk kelimesinde somutlama yapılmıştır.( )

e) “Aramızdaki nefret duvarını yıktık.” cümlesindeki duvar kelimesinde soyutlama vardır.( )

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyutsa karşısına soyut, somutsa karşısına somut yazınız.

Heyecan   (soyut)

Parmaklık  (somut)

Kaldırım  (somut)

Kaygı   (soyut)

Karamsarlık (soyut)

Deniz (somut)

4. Aşağıdaki cümlelerde ad aktarması yapılan kelimelerin altını çiziniz.

Sınıf bu akşam kebap yemek için lokantaya gidecek.

Mehmet Akif, kitaplığımın en üst rafındaydı.

Bu gözler, seni arıyor tenha caddelerde.

Tencere az önce kaynadı.

5. Aşağıdaki cümlelerde dolaylama yapılan kelimelerin altını çiziniz.

Derya kuzuları dört lira, diye bağırıyordu.

Maradona meşin yuvarlakla öyle bir oynuyordu ki herkesi büyülüyordu.

Muzaffer amcanın kızı yavru vatana ne zaman gidecek?

Aşk-ı  Memnu romanı beyaz perdeye aktarıldı.

Adana Demirspor’un file bekçisi kimdir?

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin gerçek anlamıyla kullanıldığı kelimelerin altına gerçek, mecaz anlamıyla kullanıldığı kelimelerin altına mecaz yazınız.

a) Bu kalın tahtayı nereden buldunuz? (gerçek)

b) Sıcak bir çay içer misin? (gerçek)

c) Çok soğuk bir insandı arkadaşım. (mecaz)

d) Tatlı bir çocuktu o. (mecaz)

e) Ülkemizin akciğerleri yanıyor.(gerçek)

f) Sinema biletlerimiz yandı. (mecaz)

g) Onun ne kadar ince bir insan olduğunu bilmiyor musun? (mecaz)

h) Tatlı bir konuşması vardı adamın. (mecaz)

I) Çok derin mevzulardan bahsediyordu. (mecaz)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zaman” kelimesi terim olarak kullanılmıştır?

A) Zamanının boşa harcıyorsun.

B) Seninle geçen zamanıma yanıyorum.

C) Derse zaman eklerini işledik.

D) Zamanında nasihatlerimi dinlemeliydin.

E) Eski zamanlarda burada bir prenses yaşarmış.

8. “Büyük” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “nicelik” gösteren bir anlamda kullanılmıştır?

A) Annesi ölünce büyük bir servete kavuştu.

B) Onun ölümünden hepimiz büyük bir üzüntü duydu.

C) Elde ettiği büyük başarılarla hepimiz gurur duyuyoruz.

D) Necip Fazıl, asrımızın en büyük şairlerindendir.

E) Büyük söz söyleme evladım, derdi.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bilmek” kelimesi “Bir hastanın hastalığına önem vermesi, doktorun ancak kendini o hasta ile birlikte hasta bilmesi ile sağlanabilir.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Biz de seni arkadaş biliyorduk.

B) Aramızda Fransızcayı en iyi bilen Ayla’dır.

C) Üzüntüden mi  sevinçten mi bilmem, gözlerinden yaşlar damlıyor.

D) Sınıfımızda resim yapmayı en iyi bilen arkadaşımdır.

E) Hangi çağ kendi aydınlarının değerini bilmiş, onları anlamış.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir kelime kullanılmıştır?

A) Sinema salonuna teker teker alındık.

B) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

C) Televizyon günde bir saatten fazla izlenmemeli.

D) Kapının gıcırtısı hepimizi sinirlendirmişti.

E) Dışarıdan gelen sesler ders işlememizi engelledi.

kelimede anlam calisma kitapcigi 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap