Testler

PARAGRAF TEST 4 (8.SINIF TÜRKÇE)

PARAGRAF TEST 4 (8.SINIF TÜRKÇE)
1.(1)Kahramanı, yazarın kendisi olan bu kitapta her şeyiyle İstanbul vardır. (2) Yazar, sokaklarda adeta çirkini ve güzeli tespit için dolaşan biridir. (3)Cümleler şaşaalı ve anlaşılmaz değildir. (4)Yazar, güzel ile çirkini uyum içinde bir araya getirmede başarılıdır.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın akışını bozmaktadır?
A)1          B)2        C)3           D)4

2. (1)Türk edebiyatında Namık Kemal, Şemsettin Sami ve Ahmet Mithat uzun hikaye ve romanlar yazmışlardır. (2)Bu uzun hikaye ve romanlarla kısa hikayenin de yolunu açmaya çalışmışlardır. (3) İlk güzel küçük hikayeyi Sami Paşazade yazmıştır. (4)Paşazade’nin yazdığı “Pandomima” adlı kısa hikayenin başlıca özelliği, her şeyin ana fikre uygun ve unsurların birbirine bağlı olmasıdır. (5)Bunun yanında eserin bütünlüğü, sade ve sağlam kuruluşu, gerçeklik duygusu ile şiir duygusunu birleştirmesi de en önemli özelliklerindendir.
Yukarıdaki paragraf ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf kaçıncı cümle ile başlamalıdır?
A)2.       B)3.          C)4.           D)5.

3. Yazmanın da bir ortamı, saati vardır. “Yazayım” demekle hemen yazamazsınız. Sanatçı zaten duyarlı insandır; bizim göremediğimizi görür, duyamadığımızı duyar ve yazar. Onun için, ilhamın gelmesi çok önemlidir.
Metnin anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)ortam-saat B)sanatçı-insan
C)yazmak-ilham D)görmek-duymak

4. Şairimiz, şiirin sevgiliye seslendiği zaman gerçek değerini bulacağını savunuyor. Oysa son şiir kitabında sevgiliye dair tek bir şiir yok. Şimdi ben sorarım bu şairimize: Şiirlerini mi değiştireceksin, düşüncelerini mi?
Metinde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi düşüncenin yönünü değiştirmiştir?
A)Ben               B)Şimdi
C)Tek              D)Oysa

5. İlkokulda Küçük Kemancı adlı bir hikaye okumuştum. (1) Neredeyse yirmi yeş yıl geçti aradan. (2) O kitabın büyüsü hâlâ üzerimdedir. (3) Sonraki yıllarda birçok yeni hikaye kitapları çıktı. (4) Bu hikayeyle bir yanım hep bir mutluluk ülkesinde kalmıştır.
Numaralı cümlelerden hangisi paragrafın akışı bozmaktadır?
A)1            B)2           C)3              D)4

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi düşüncenin yönünü değiştirmiştir?
A) Sınıflar arasındaki çatışmalar romanın gözde sanat olma niteliğini engelleyememiştir.
B) Son zamanlarda o kadar çok roman yazılıyor ki okuyucu bunları takip edemiyor.
C)Roman yazmayı iş edinenler bile bu konuda geri kalmaktadır.
D) Roman, çağımızın en önde gelen sanatlarından biridir ama aynı zamanda okuyucu tarafından kıymeti bilinmemektedir.

7. Anılar vardır; hatırladıkça hayatı renklendirir, insana yaşama yaşama arzusu verir. (1) Anılar da vardır; sahipleri tarafından kilitli sandukalara gömülür, anahtarı derin kuyulara atılır. (2) İyi olsun kötü olsun, ne zaman peşimizi bıraktı ki anılar? (3) Nereye kaçarsak kaçalım hep peşimizdedir. (4) Tam unuttuğumuzu, belleğimizi mağlup ettiğimizi düşündüğümüz esnada karşımıza yeniden dikiliverir.
Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünse ikinci paragraf kaçıncı cümleden itibaren başlamalıdır?
A)1            B)2             C)3              D)4

8. (1)Karacaoğlan, güzelliğe aşık bir saz şairimizdir. (2) Her yerde ya bir güzelliğe vurulmuş ya da onu arayıp durmuştur. (3) Söyleyişindeki coşku ve içtenlik halkın ilgisini çekmiştir. (4) Bazen bir çiçeğe, bazen bir ceylana, bazen de bir servi boyluya vurulmuştur.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın akışını bozmaktadır?
A)1            B)2           C)3          D)4

9. Tanıdığım en gözü pek adamdı o. Zorluklar karşısında hiç yılmıyor, gevşeklik göstermiyordu. Neticeye giderken bir tehlikeyle mi karşılaştı? Zarar göreceğini bile bile… dosdoğru hedefine koşardı.
Parçanın akışına göre, boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)gözünü daldan budaktan sakınmadan
B)asla geri adım atmaz
C)olayın üzerine gider
D)temkinli ve uyanık davranıp

10. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A)İçinde bulunduğumuz toplumda ise insanlar kuralları değiştirdiler.
B)Aynı zaman diliminde pek çok kişi üzerinde gözlemlediğim bir olay var.
C)Bilim adamları, modern araçlarla bu konuya açıklık getirmişlerdir.
D) Yaşamı bir oyuna benzetenlere de hak vermek gerekir.

11.Aşağıdakilerden hangisi birinci kişi ağzından anlatılmıştır?
A)Başarılı olmak için sürekli çalıştı.
B)Kayıkta ikisi çocuk beş kişi yolculuk yapıyor.
C)Yemeğimizi yiyip erkenden yola çıktık.
D) Şeyma, servise binip okula doğru gitti.

12. Mektup diğer yazı türlerine hiç mi hiç benzemez, içten ve akıcıdır. (1) Mektupta, sanatçı nasihat etmeden yazar; içini döker, sere serpe anlatır düşüncelerini. (2) Üslubun rahatlığı ve doğallığı sizi kendine bağlayıverir. (3) O yüzden de son kitabımda mektuplarıma yer vermek istiyorum. (4) Mektup biraz anı, biraz günlük ve deneme kokusu taşısa da eninde sonunda bir konuşmadır. Hiç bitmesin istenen bir konuşma.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A)1           B)2            C)3            D)4

13. Gece yarısı, çam ormanının içinde otomobili durdurup aşağıdaki küçük yerleşim yerine ve hemen önünde sonsuz bir yalnızlık hissiyle uzanan denize baktım. Ağustos böcekleri o bildik ama her defasında daha içli bir tını ile karanlığa dağılan şarkılarını söylüyorlardı. Işıkları sönmüş, beyaz badanalı sokak lambalarının çiğ ışığında soğuk bir maviye çalan evleriyle bu şehir; ülkülerini, dillerini, kimliklerini yitirmiş, Akdeniz havzasının meçhul köşelerinden birisine dönüşmüştü.
Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdaki duyu çiftlerinin hangisinden yararlanılmıştır?
A)görme-işitme                        B)dokunma-ışıtma
B)tatma-koklama                    D)görme-dokunma

14. O gece, büyük annemin odasındaki karyolamda birdenbire gözlerimi açtım. Pencereden giren ay ışığı içinde oda ılıktı. İçimde dayanılmaz bir acı vardı. Büyük annemin uyuduğuna kanaat getirdikten sonra odadan çıktım. Merdivenin tahtaları gıcırdadıkça yerimde durarak ağır ağır sofaya indim.
Yukarıdaki paragrafta hangi duyudan yararlanılmamıştır?
A)dokunma              B)görme
C)işitme                    D)tatma

15. 1.Yazar, o uzun hikayesinde, büyük ölçüde bu ilkeye uymuştur.
2.Değerlendirmelerde, kimsenin hakkını yememek için “kılı kırk yarmak” zorundayız.
3.Bir iş zamanında yapılmazsa o işte başarıya ulaşmak çok zordur.
4.Bu hikayesinde de köy hayatını işlemiş.
Numaralandırılmış cümlelerden hangileri herhangi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
A)1 ve 2              B)2 ve 4                  C)1 ve 4                D)1 ve 3

16. Servilerin, kızarmış güz yapraklarının altından geçtik. Yer değiştirmenin, ruha serinlik veren coşkulu bir tadı vardı. İlerlemek, hızla geçip gitmek, yürümek, yürümek… Bu, insana tarifi imkansız bir güç veriyordu.
Parçada aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmıştır?
A)Dokunma                              B)Tatma
C)Koklama                               D)Görme

17. (1)Bana göre her öğretmen bir yönüyle öğrencidir. (2) Öyle de olmalı… (3) Aksi takdirde alma yeteneğini yitirir. (4) Gönlü bir müddet sonra çoraklaşır. (5) Sadece verici olmak bir zaman sonra verecek bir şey bulamamasına sebep olur o kişinin. (6) Hem alıcı hem verici olmak zorundadır insanoğlu. (7) Hem öğretmen hem öğrenci…
Yukarıdaki cümlelerden hangileri yer değiştirirse parçanın akışı bozulmaz?
A)2 ve 3                        B)5 ve 6
C)2 ve 4                        D)1 ve 4

18. Televizyonun sürekli olarak açık olduğu ve başka insanların da bulunduğu bir ortamda ders çalışmak verimi düşürür. Çünkü öğrenci kendi için zaten çok zevkli olmayan ders çalışma olayına beynini yoğunlaştırmaya çalışırken keyifle izlediği film, müzik ve spor programlarının da sürekli olarak ekrana geldiğini düşünün. Bu tip durumlarda öğrencinin dikkati sık sık dağılacak ve farkında olmayarak televizyonun akışına kendini bırakacaktır. … verimli bir ders çalışma için sessiz ve yalnız kalabileceğimiz bir odayı kullanmamız iyi bir seçim olacaktır.
Düşüncenin akışına göre metindeki boşluğa hangisinin getirilmesi gerekir?
A)Bu nedenle                   B)Ne var ki
C)Hatta                             D)Üstelik

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.C, 4.D, 5.C, 6.D,7.B, 8.C, 9.D, 10.B, 11.C, 12.C, 13.A, 14.D, 15.C, 16.D, 17.B, 18.A

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Paragraf Test 4 (8.Sınıf Türkçe)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap