Testler

Paragraf Test 5 ( 8.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TEST 5 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Bir ülkenin geleceği için çocuk çok önemlidir. Gelecekte büyüyecek olan bu çocuk, vatanına hizmet edecektir. Ailesine yardımda bulunacaktır. Bunun için, çocukların sağlıklı büyümeleri ve eğitilmeleri gerekir. Ahlaklı, dürüst, vatansever olarak yetiştirilen insanlar, vatanları için bir güvencedir.
Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anne ve babalar çocuklarının yetişmesi için özveride bulunmalıdır.

B) Toplum, vatan sevgisinden yoksun kimselere ilgi göstermez.
C) Çocukların sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması gerekir.
D) Bir ülkenin geleceği o ülke çocuklarının iyi yetiştirilmesine bağlıdır.

2. İyi bir dinleyici olmak için birtakım alışkanlıklar gerekir. İyi bir dinleyicinin gözü de aklı da konuşmacıda olur. İyi bir dinleyici, konuşulan konu üzerinde kafasında uyanan sorulara cevap arar. Dinlediklerini bu sorularla öğrenir. İyi bir dinleyiciyi, konuşmacının görünüşü değil; anlattıkları ilgilendirir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Başarılı bir konuşmacının nitelikleri

B) Söz söyleme sanatının incelikleri
C) İyi bir dinleyicinin özellikleri
D) Dinlemenin öğrenmedeki yeri

 3. Modern çağın en yaygın hastalıklarından biri, belki de ilki haline gelen depresyonun birçok belirtisi vardır. Sürekli somurtmak ve çabuk üzülüp ağlamak en belirgin işaretidir depresyonun. Olaylara karamsar bakmak, sevdiklerine karşı ilgisiz bakmak, kendinden nefret etmek de depresyonun belirtilerindendir.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Depresyonun yaygın bir hastalık olduğu

B) Depresyonun belirtileri
C) Depresyonun tedavi yolları
D) Depresyona yakalanan kişilerin özellikleri

 4. Musa: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan, doğayı sonsuz bir kaynak olarak kabul etmiş ve kullanmış; doğanın kendisini yenileyebilme yeteneğinin sınırlı olduğunu fark edememiştir.

Rasim: Bunun sonucu olarak da insanlığın ortak malı olan çevreden, geri getirilmesi zor, hatta imkansız olan sistemler ve canlılar hızla yok olup gitmektedir.

Musa ve Rasim’in konuşmalarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Doğa, bitmez tükenmez bir kaynaktır.

B) Teknoloji, doğal çevreyi bozmuştur.
C) Doğanın yenilenme yeteneği sınırlıdır.
D) İnsan, doğayı sorumsuzca kullanmaktadır.

 5. Denizler o kadar büyük ki ne yaparsak yapalım, onları kirletemeyiz, diye düşünüyorduk. Ama maalesef böyle düşünmenin bedelini ödemeye başladık ve eğer böyle devam edersek bırakın gelecek nesli, bizler de denizi kirli bir hayat sürdürmeye alışacağız. Çünkü denizlerimiz hızla kirleniyor.
Bu yazının başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Doğal Denge Bozuluyor
B) Küresel Isınma Hızlandı
C) Denizler Hızla Kirleniyor
D) Doğal Kaynaklar Azalıyor

6. Yalnızca gözlemlerim, algılamalarım ve duygularımla, içimden geldiği gibi yazıyorum. Birey ve insan odaklı, eyleme fazla yer vermeyen öyküler yazıyorum. Değişik ve yeni bir şey anlatmıyorum, kahramanlarım sıradan. Yazmak bir anlamda anımsamak benim için. Yaşanmışla bugün ve henüz yaşanmamış olan arasında bir köprü. Bu sebeple de iç seslere, hesaplaşmalara ve geri dönüşlere çok yer veriyorum.
Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Yazılarınızı nasıl yazıyorsunuz?

B) Yazılarınızın kahramanlarını kimler oluşturuyor?
C) Yazılarınızın konularını nasıl seçersiniz?
D) Yazılarınızı yazarken plan yapar mısınız?

Edebiyatsultani.com

7. Türkiyemizde her yüz kişiden beşi gazete okuyor. Bu oran Almanya’da yüzde elli dokuz, Fransa’da yüzde kırk sekiz, İsrail’de yüzde elli birdir. Kitap okuma oranı Almanya’da yüzde yirmi yedi, Fransa’da yüzde on dokuz, İsviçre’de yüzde yirmi altı, bizde ise yüzde dörttür.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Gazete okuma oranı en düşük ülkeyiz.

B) Az kitap okuyan bir milletiz.
C) Ülkemizde dergi satışları yüksektir.
D) Batılılar roman okumayı çok sevmektedir.

8. Thomas Edison hakkında ünlü bir hikaye anlatılır. 999 kere denedikten sonra kusursuz ampulü keşfedemeyince biri sorar: “Bininci başarısızlığı da göze alacak mısınız?” O da : “Başarısız olmadım, yalnızca ampulü keşfetmeyen bir yol daha buldum.” diye cevap verir. Çalışmalarının devamında bininci denemesinde ampulü icat eder. Evet, azim ve disiplinli çalışma kişiyi başarıya ulaştırır.

Nihal, okuduğu bu metnin anahtar kelimelerini “azim, disiplin, çalışma, başarı” olarak belirlemiştir.
Bu kelimeleri belirlerken Nihal ne düşünmüştür?
A) Paragrafın anlamıyla ilgili  en büyük ipuçlarını bu kelimeler veriyor.

B) Günlük yaşamda sıkça karşılaştığım kelimeler.
C) Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulmam gerekiyor.
D) Bu kelimelerin birden çok anlamı var.

9. ÇEVRE SORUNU
     Şimdi karşımızda dev gibi bir sorun var: Çevre sorunu!
     Artan nüfus, plansız büyüyen kentler, fabrika bacalarından çıkan zehirler, toprağa dökülen atık maddeler, denizlere akan pislikler…
    Bütün bu çevre sorunları yalnız insanlığı tehdit etmekle kalmamakta, çevremizde duyarlı ve planlı sistemlerin çalışmasına da engel olmaktadır.

Osman, çevre sorunu ile ilgili bir kompozisyon yazmıştır.

Osman bu kompozisyonunda çevre sorunlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinmemiştir?
A) Ormanların yok edilmesine

B) Toprağa atık madde bırakılmasına
C) Plansız şehirleşmeye
D) Denizin kirletilmesine

10. Moda, zaman içinde dünyadaki gidişat ile paralel bir şekilde çeşitlendi ve yaşamın pek çok alanında tercihlerimizi belirledi. Şimdi sadece giysilerin değil, insanların, mekanların, semtlerin, şehirlerin, kitapların, yazarların, TV programlarının, filmlerin, yemeklerin, ev eşyalarının da modası var. Kimileri ihtiyaçlara den düşüp çok uzun süre etkili oluyor, kimileri daha doğmadan ölüyor. Ama şu var ki pek çoğumuz, modanın dışında kalmaktan korkuyoruz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Modanın insanları yönlendirmesi

B) Modanın yaşamın pek çok alanında etkili olması
C) Modanın halk tarafından çok tutulması
D) Modanın geçici olması

11. Çevgan takım oyunudur. At üstünde oynanan bu oyun, Türklerce çok eskiden beri biliniyordu. Oyunun çıkış yeri Asya’dır ve günümüzde de Hindistan’da, Orta Asya’da oynanmaktadır. Buradan Anadolu’ya, Haçlı seferleriyle de Avrupa’ya geçmiş ve burada polo adını almıştır.
Bu parçada çevgan oyunu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Bireysel bir oyun olmadığından

B) Orta Asya’dan dünyaya yayıldığından
C) Günümüzde unutulduğundan
D) At ile oynandığından

12. Sevgi, karlı bir günde bir dağın başından aşağıya doğru yuvarlanan kar topuna benzer. Kar topu aşağı doğru yuvarlandıkça nasıl büyürse sevgi de insanlar arasında yayıldıkça büyür. Onu hiç kimse sarsamaz. Bu kar yığını asla rengini kaybetmez, daima kar gibi beyaz kalır.
Selma’ya babasının göndermiş olduğu bu mektupta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevginin bütün insanları kuşattığı

B) Sevgiye herkesin gereksinim duyduğu
C) Hayatın sevgi ile anlam kazandığı
D) Sevginin insanlara arasında yayılması halinde kalıcı olacağı

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.B, 4.A, 5.C, 6.D, 7.B, 8.A, 9.A, 10.B, 11.C, 12.D

Paragraf Test 5 ( 8.Sinif Turkce)‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap