Testler

Paragraf Test 8 (8.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TEST 8 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Sanatın topluma en yararlı tutumu, toplum için oluncadır. Sanatçı toplumun, insanın dertleriyle, problemleriyle ilgilenecek, onun elinde de neşter olacak. Ama peşin hükümlerle ve hele hele bir görüşe, bir politik tutuma uyarak değil; bağımsızlığını, sanatın ve sanatçı yeteneklerinin egemenliğini koruyarak.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Sanatçı bireylerin sorunlarıyla ilgilenmelidir.
B) Sanatçı toplumun dertlerine eğilmelidir.
C) Sanatçı ön yargılı olmamalıdır.
D) Sanat, sanat için olmalıdır.

2. Salah Birsel, Cumhuriyet’in ilk kuşağındandı. 80 yaşındaydı. Bu 80 yılın 70’ini yazıyla al takke ver külah ederek geçirmişti. Daha sekiz yaşındayken ilk yazısını düşürmüştü kağıda. Sonra ortaokulda 30-35 nüsha çoğalttığı “Sesimiz”i, lisede de “Kıvılcım”ı çıkarmıştı. Sonrası hep dergilerle, kitaplarla, yazıyla geçen bir ömür… Yazı için yaratılmış bir adam olmalıydı. Şiir, günlük, deneme, roman, mektup… Onun eserlerinin tam listesini çıkarmak bile uzunca bir uğraş gerektirir.
Paragrafta Salah Birsel’in hangi yönü vurgulanmaktadır?
A) Yazarlığa küçük yaşta başlaması
B) Ömrünü yazı yazarak geçirmesi
C) Sayılamayacak kadar eserler vermesi
D) Cumhuriyet’in ilk kuşağından olması

3. Beyaz hâkimiyetine karşı mücadele verdim ve siyahların hâkimiyetine karşı da mücadele ettim. Bütün herkesin, eşit fırsatlara sahip olarak uyum içinde bir arada yaşadığı demokratik ve özgür bir toplum idealini besledim. Uğruna yaşamayı ve gerçekleştiğini görmeyi ümit ettiğim bir idealdir bu. Ama eğer öyle gerekirse…
Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?
A) bu ideal için herkesi yardıma çağırırım.
B) bu ideal uğruna ölmeye hazırım.
C) bu idealimden vazgeçebilirim.
D) bu idealimden ödün verebilirim.

4. Bir dünya düşünüyorum:
Ülküsü kardeşlik
Yaşlılar korkusuz, çocuklar mutlu
Ve yaşatan sevinçler için yarışta gençlik
O güzelim dünya ki yüzyıllardır
Bütün altın kalplerce arzulanmış
Aşağıdakilerden hangisi şairin hayalindeki dünyanın özelliklerinden değildir?
A) İnsanların kardeşçe yaşaması
B) Gençlerin iyilikte yarışması
C) Yaşlıların ölümden korkmaması
D) Çocukların mutlu olması

5. Erdem Beyazıt şiirlerini kayıt cihazına okuyalı belki on yıl oluyor. Ben hâlâ bıkmadan dinlerim o şiirleri. Şairin o babacan, o kalın; ama taze, sıcak ve aydınlık sesi, şiirleri bir kez daha güzelleştirir. İsmet Özel de Hilmi Yavuz da seslendirdikleri şiirlerde, dizelerinin ve kelimelerin gerçek seslerini verirler. Dramatize etmez, oynamaz, okurlar… Türkçenin bütün nüanslarını ve musikilerini duyurarak.
Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erdem Beyazıt, şiirleri kayıt cihazına okuyan bir şairdir.
B) Şiirlerini okuyarak Türkçemize güzellik katacak sanatçılar yetiştirmeliyiz.
C) İsmet Özel ve Hilmi Yavuz şiirlerini okurken kelimelere gerçek seslerini verirler.
D) Erdem Beyazıt, İsmet Özel ve Hilmi Yavuz; şiirlerini kayıt cihazlarına okumuşlardır.

6. Güneş yazdan kalan sıcaklığı ile Boğaziçi’ni aydınlatıyor. Yaşlı servi ağacını kuşatan sarmaşığın yaprakları sarı, kızıl ve kahverengine dönüşmekte. Meraklı bir serçe ise defne ağacının dalından Boğaziçi’ni izliyor. Kötü boyanmış yeşil bir sandal, parlak gri sulara aykırı düşmüyor nedense. Biri mavi, ikisi beyaz sandalda balıkçılar kürek çekiyorlar. Yeşil sandala doğru çipura akını var.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Açıklama
B) Örneklendirme
C) Tanık gösterme
D) Betimleme

7. Türk Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerinden olan Anadolu Hisarı da çarpık yapılaşmanın kurbanı. Boğaz’ın Avrupa yakasında Rumeli Hisarı bütün görkemiyle kent silüteini süslerken Anadolu yakasındaki Yıldırım Bayezit döneminin armağanı hisar, binalar arasında kaybolup gitti. Çevresini kuşatan beton duvarlar ve etrafından geçen yollar, hisarı görünmez hale getirdi.
Bu parçada neyden yakınılmaktadır?
A) Tarihi eserlere önem verilmeyişinden
B) Tarihi eserlerin kaybolmasından
C) Betonlaşmanın doğayı bozmasından
D) Anadolu Hisarı’nın korunamayışından

8. Televizyon ile kitap okuma birbirinden farklı, birbirine tamamen zıt şeylerdir. Okumak, doğası gereği bize akıl yürütmeyi öğretir. Televizyon ise gelişigüzel, birbirinden kopuk görüşleriyle bu doğrusal geleneğin tersine çevrilip mantığa başvurma ve düşünme alışkanlıklarını yok eder. Bu nedenle okuma, televizyondan daha yararlı bir eylemdir.
Bu parçada yazar düşüncelerini daha anlaşılır kılmak için, aşağıdakilerden hangisinden yararlanmıştır?
A) Örneklendirme
B) Betimleme
C) Karşılaştırma
D) Öyküleme

9.I.Türk hikayeciliğindeki yeri ise çok sağlamdır.
II.Geleceğe kalacak sayılı yazarlarımızın başında gelir.
III.Benim için dünyanın üç beş önemli hikayecisinden biridir Sait Faik:
IV.Çünkü bir bakış açısı, bir yeni duyarlık, sevgi, dostluk gibi konuları getirdi edebiyatımıza o.
Numaralanmış cümlelerle paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 1-2-3-4
B) 4-3-2-1
C) 3-1-2-4
D) 3-4-1-2

10. Odanın içi karmakarışıktı. Sandalyeler, raflarda şişeler, pamuklar; duvarlarda Munise’ye ait birçok eşya görünüyordu. Aynanın kenarında onun, doktorun bahçesindeki çiçeklerden kendi eliyle yaptığı bir demet, konsolun üstünde deniz kenarından topladığı bir avuç renkli taş, sedef kabukları…
Paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Örneklendirme
B) Açıklama
C) Betimleme
D) Tartışma

11. Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa ilk cümle hangisi olur?
A) Uzun zamandır edebiyatın nasıl olması gerektiği üzerine çalışıyorum.
B) Bu konu üzerinde düşünenin sadece ben olduğumu sanıyordum.
C) “Bavul” dergisini alınca bu fikrimde yanıldığımı anladım.
D) Edebiyat üzerinde herkesin fikir yürütebileceğini gördüm.

12. Gerçek sevgi, sevgiyi sadece alma aracı ve isteklerinin yapılması aracı gibi gören, bencil kişilerin sevgisinden çok farklı bir şeydir. Gerçek seven, almayı değil vermeyi düşünür. Sadece almayı, isteklerinin olmasını düşünen bencil kişilerin sevgisi tembel sevgidir. Gönlü, aklı ve vücudu çalıştırmayan tembel sevgi, insan ruhuna hiçbir katkıda bulunmadığı gibi asla huzur ve mutluluk da vermez. Gerçek sevgiyle seven asla “önce ben” demez. “Önce sen” der. Çünkü onun mutluluğu, karşısındaki kişinin mutluluğundan geçer.
Aşağıdakilerden hangisi “gerçek sevgi”nin özelliklerinden değildir?
A) Gerçek sevgi karşılıksızdır.
B) Gerçek sevgide fedakarlık vardır.
C) Gerçek sevgide bencillik yoktur.
D) Gerçek sevgi mutluluğa ulaşmanın tek yoludur.

13. Bir görme özürlü arkadaşımın hayat serüveninden örnek vermek istiyorum. Arkadaşım yirmi yaşlarındaydı ve hiç eğitim almamıştı. Bu yaşlarda beş buçuk aylık bir rehabilitasyon eğitimi alma olanağı buldu. Bu eğitimin arkasından ilkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi. Hemen arkasından Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. Bölümü bitirdikten sonra ABD’de altı aylık bir rehabilitasyon eğitimi daha aldı. Belli bir dönem ticaretle meşgul oldu ve şu anda ekonomik durumu oldukça iyi. Ülkemize bir şekilde katkıda bulunmuş ve bulunmaya devam ediyor.
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Özürlüler toplumsal hayata kazandırılmalıdır.
B) Özürlüler topluma yararlı işler yapabilir.
C) Özürlüler, toplumda gereken ilgiyi görmektedir.
D) Özürlüler de başarılı olabilir.

14. Mesleği sayesinde “iyi bir gözlemci” özelliğine sahip olan yazar, bu mesleki birikimini hikayelerine de yansıtmakta pek başarılıdır. Tanık olduğu olayları, gördüğü ve çoğu kez hikayelerine ortak olduğu insanları, bir kameradan aktarır sanki okuyucuya.
“Kameradan aktarmak” sözleriyle sanatçının hikayeleriyle ilgili hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?
A) Gerçekleri kendine göre işlemesi
B) Toplumsal konulara ağırlık vermesi
C) Gerçekleri olduğu gibi gözler önüne sermesi
D) Kişisel konuları işlemesi

15. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
A) Sanat eseri, toplumun yapısından izler taşımalıdır.
B) Sanatçı, geçimini sağlamak için de sanat yapabilir.
C) Şiir, bir milletin ortak sesi olmalıdır.
D) Ulusları ayakta tutan güç sevgidir.

16. I.İnsanın en değerli varlığı vücudu ve ruhudur.
II.Ruhsuz adam bir kalıptır.
III.Hastahane, gövdenin; tiyatro, ruhların şifa kaynağıdır.
IV. Düşünmekten, duymaktan, insanlıktan, iyi ile kötüyü ayırt etmekten uzak bir kalıp!
Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 1-3-2-4
B) 1-2-4-3
C) 1-2-3-4
D) 1-4-3-2

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.B, 4.C, 5.D, 6.D, 7.D, 8.C, 9.C, 10.C, 11.A, 12.D, 13.C, 14.C, 15.B, 16.A

paragraf test 8 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap