Çalışma Kitapçıkları

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 10

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 10

1.Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

a. Servet-i Fünun; başlangıçta bir …………… dergisiydi, derginin başına ……………………………. geçince edebiyat dergisine dönüştü.
b. Gazelin uzun dizelerine kısa dize eklenerek oluşturulan nazım biçimine …………………… denir.
c. Servet-i Fünun edebiyatının başlamasına ……………………………………….. öncülük etmiştir.
ç. İzmir’de olduğu yıllarda Nevruz ve Hizmet gazetelerini çıkaran yazar …………………………….. dir.
d. Tevfik Fikret gibi Servet-i Fünun sanatçısı olan …………………………………….. “Şiirimiz” makalesiyle Fikret’in şiirlerini eleştirmiştir. Servet-i Fünun sanatçıları bu eleştirileri ağır ve kişisel bulmuşlardır. Bu yazı Servet-i Fünun’da kısmen sansürlenerek yayımlanmıştır. Bu durum, onu fazlasıyla üzmüş ve onun Servet-i Fünun dergisinden ayrılmasına yol açmıştır.
e. Servet-i Fünun’da sadece edebi eleştiri alanında yoğunlaşan sanatçı ……………………………….tır.
f. Dekadanlık, Fransa’da ortaya çıkmış, sembolistlerin karamsarlığa bürünerek halkın sorunlarını görmezden gelmeleri üzerine tenkit edilmiştir. Ahmet Mithat Efendi de …………………………………… halkın problemlerine eğilmedikleri, dili ağırlaştırdıkları için dekandanlıkla nitelemiştir.

2. Servet-i Fünuncuların tenkit türüne getirdiği yenilikler nelerdir? Yazınız.

3. Aşağıdaki eser gruplarından hangisi tamamıyla Servet-i Fünun edebiyatında aittir?
A) Sefile-Sis-Zavallı Çocuk
B) Mai ve Siyah-Hürriyet Kasidesi-Avrupa Mektupları
C) Hac Yolunda-Ferdi ve Şürekası-Elhan-ı Şita
D) Kırk Yıl-Balıkçılar-Makber
E)Talim-i Edebiyat- Mezardan Sesler-Nemide

4. Tevfik Fikret’in çocuklar için hece ölçüsüyle yazdığı şiir kitabının adı nedir? Yazınız.

5. I. Tarih-i Kadim
II. Mensur Şiirler
III. Karanfil ve Yasemin
IV. Evrak-ı Eyyam
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yukarıda bir eseri yoktur?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf
C) Cenap Şahabettin
D) Süleyman Nazif
E) Tevfik Fikret

6. İstanbul birçok şair ve yazarın eserine konu olmuştur. Nedim, onu bir taşına Acem mülkü fedadır, diye ifade ederken Servet-i Fünun şairlerinden hangisi ona lanetler yağdırmış, onu bütün kötülüklerin anası bir kent olarak nitelemiştir.
Bu şairin adını ve bu şiirinin adını yazınız.

7. Şiir ve mensur şiire ait bilgilerden hangisi doğru ise karşısına + işareti koyunuz. Açıklamalar her ikisine de aitse ikisinin de karşısına + işareti koyunuz.

AçıklamaŞiirMensur şiir
1Şairane bir söyleyişi vardır.
2Temel birimi dizedir.
3Duyguların işlenmesi esastır.
4Temel birimi cümledir.
5Beyit, bent gibi birimlerle yazılır.
6Söz sanatlarından yoğun şekilde yararlanılır.
7Ölçü ve kafiye dikkate alınabilir.
8Ölçü ve kafiye bulunmaz.
9Düz yazının biçimsel yapısına göre kaleme alınır.

8. Servet-i Fünun sanatçılarından Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı “Aşk-ı Memnu”yu Madam Bovary ve Anna Karenina romanlarının konusu bakımından karşılaştırınız.

9. Servet-i Fünun romanlarının özelliklerinden dördünü yazınız.

10. Parnasizm akımının özelliklerinden beşini yazınız.

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 10 Cevaplar

1.Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

a. Servet-i Fünun; başlangıçta bir …fen… dergisiydi, derginin başına ……Tevfik Fikret…. geçince edebiyat dergisine dönüştü.

b. Gazelin uzun dizelerine kısa dize eklenerek oluşturulan nazım biçimine ……müstezat…… denir.

c. Servet-i Fünun edebiyatının başlamasına …Recaizade Mahmut Ekrem…..öncülük etmiştir.

ç. İzmir’de olduğu yıllarda Nevruz ve Hizmet gazetelerini çıkaran yazar …Halit Ziya Uşaklıgil.. dir.

d. Tevfik Fikret gibi Servet-i Fünun sanatçısı olan ……Ali Ekrem Bolayır.. “Şiirimiz” makalesiyle Fikret’in şiirlerini eleştirmiştir. Servet-i Fünun sanatçıları bu eleştirileri ağır ve kişisel bulmuşlardır. Bu yazı Servet-i Fünun’da kısmen sansürlenerek yayımlanmıştır. Bu durum, onu fazlasıyla üzmüş ve onun Servet-i Fünun dergisinden ayrılmasına yol açmıştır.

e. Servet-i Fünun’da sadece edebi eleştiri alanında yoğunlaşan sanatçı …Ahmed Şuayb…tır.

f. Dekadanlık, Fransa’da ortaya çıkmış, sembolistlerin karamsarlığa bürünerek halkın sorunlarını görmezden gelmeleri üzerine tenkit edilmiştir. Ahmet Mithat Efendi de …Servet-i Fünuncuları… halkın problemlerine eğilmedikleri, dili ağırlaştırdıkları için dekandanlıkla nitelemiştir.

2. Servet-i Fünuncuların tenkit türüne getirdiği yenilikler nelerdir? Yazınız.

*Eleştiriyi Türk edebiyatında yeni bir tür haline getirmişlerdir.
*Batı tenkitçilerini yakından izleyerek Batının tenkit metotlarını tanıtmışlardır.
* Edebiyata bakış tarzını değiştirmişler, onu sosyal fayda ilkesine değil, estetik bir varlık olarak görmüşlerdir.
*Batı tarzı bir şiir ve roman estetiği oluşturarak kendilerinden sonrakileri eleştirmişlerdir.

3. Aşağıdaki eser gruplarından hangisi tamamıyla Servet-i Fünun edebiyatına aittir?
A) Sefile-Sis-Zavallı Çocuk
B) Mai ve Siyah-Hürriyet Kasidesi-Avrupa Mektupları
C) Hac Yolunda-Ferdi ve Şürekası-Elhan-ı Şita
D) Kırk Yıl-Balıkçılar-Makber
E)Talim-i Edebiyat- Mezardan Sesler-Nemide

4. Tevfik Fikret’in çocuklar için hece ölçüsüyle yazdığı şiir kitabının adı nedir? Yazınız.

Şermin

5. I. Tarih-i Kadim
II. Mensur Şiirler
III. Karanfil ve Yasemin
IV. Evrak-ı Eyyam
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yukarıda bir eseri yoktur? Doğru şıkkı işaretleyiniz.
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf
C) Cenap Şahabettin
D) Süleyman Nazif
E) Tevfik Fikret

6. İstanbul birçok şair ve yazarın eserine konu olmuştur. Nedim, onu bir taşına Acem mülkü fedadır, diye ifade ederken Servet-i Fünun şairlerinden hangisi ona lanetler yağdırmış, onu bütün kötülüklerin anası bir kent olarak nitelemiştir. Bu şairin adını ve bu şiirinin adını yazınız.

Tevfik Fikret- Sis

7. Şiir ve mensur şiire ait bilgilerden hangisi doğru ise karşısına + işareti koyunuz. Açıklamalar her ikisine de aitse ikisinin de karşısına + işareti koyunuz.

AçıklamaŞiirMensur şiir
1Şairane bir söyleyişi vardır.++
2Temel birimi dizedir.+
3Duyguların işlenmesi esastır.++
4Temel birimi cümledir.+
5Beyit, bent gibi birimlerle yazılır.+
6Söz sanatlarından yoğun şekilde yararlanılır.++
7Ölçü ve kafiye dikkate alınabilir.+
8Ölçü ve kafiye bulunmaz.+
9Düz yazının biçimsel yapısına göre kaleme alınır.+

8. Servet-i Fünun sanatçılarından Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı “Aşk-ı Memnu”yu Madam Bovary ve Anna Karenina romanlarının konusu bakımından karşılaştırınız.

Yasak aşk yaşayan güzel, genç ve evli bir kadının hayal kırıklığı sonucunda intihar etmesi anlatılır.

9. Servet-i Fünun romanlarının özelliklerinden dördünü yazınız.

*Ağır bir dille bireysel konular işlenmiştir.
*Kahramanlar genelde yüksek zümreden kişilerdir.
*Mekan genellikle İstanbul’dur.
*Realizm ve naturalizm akımlarının etkisiyle kişilerin ruhsal çözümlemeleri yapılmıştır.

10. Parnasizm akımının özelliklerinden beşini yazınız.
* Parnasizm, şiirde gerçekçilik anlamına gelir.
* Romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
* Duygudan çok düşünceye önem verilmiştir.
* Sanat için sanat anlayışı vardır.
* Biçim ve söyleyiş güzelliği esas alınmıştır.

servetifunun edebiyati calisma kitapcigi 10 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap