Çalışma Kitapçıkları

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI UYGULAMASI 1

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI UYGULAMASI 1

A)Aşağıdaki boşlukları doldurun.

Servet-i Fünun dönemi her anlamda yasaklamaların olduğu bir dönemdir. Bu dönemde seyahat özgürlüğü de kısıtlandığı için …………………..(1) türü pek gelişmemiştir. Ancak bu türün önemli örneklerine yine de rastlamak mümkündür. Cenap Şahabettin’in …………………..(2)……………………(3) ve ………………….(4) Eserlerini bu örnekler kapsamında değerlendirebiliriz. Tabii Servet-i Fünun dergisinin sahibi Ali İhsan Tokgöz’e ait …………………………………..(5) eserini de unutmamak gerekir.

Servet-i Fünun’da anı türü de Batılı formlara uygun olarak geliştirilmiş, diğer türlere nispetle anı türünde daha sade bir dil kullanılmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil’in ………………..(6) ve …………………… (7)eserleri bu türün en bilinen örneklerindendir. Ali İhsan Tokgöz’ün ………………………………..(8) eserini de unutmamak gerekir. Mehmet Rauf,…………………….(9) eseri; Hüseyin Cahit Yalçın da ……………………………….(10)ve……………………….(11) ile bu türdeki örnekleriyle karşımıza çıkar.

B)Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerini yapınız.

1- Firâk-ı Irak a)Cenap Şahabettin

2-Siyah İnciler b)Tevfik Fikret

3-Afak-ı Irak c)Süleyman Nazif

4-Tarih-i Kadim d)Mehmet Rauf

5-Nimetşinas e)Halit Ziya Uşaklıgil

6-Çağlayanlar f)Hüseyin Cahit Yalçın

7-Hayal İçinde g)Hüseyin Rahmi Gürpınar

8-Sefile ğ)Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları (D) yanlış olanları (Y) ile belirtin.

1-Recaizade Mahmud Ekrem, Servet-i Fünun edebiyatına öncülük etmiştir.( )

2-Cenap Şahabettin’in mensur şiirin ilk örneğini vermiştir.( )

3-Halit Ziya parnasizm akımından etkilenmiştir.( )

4-Tevfik Fikret, topluluk dağıldıktan sonra toplumcu çizgiye kaymıştır.( )

5-“Sis” şiiri, Tevfik Fikret’in İstanbul’u işlediği bir şiirdir.( )

6-“Cidal” ve “Sansar” Mehmet Rauf’a ait şiir türündeki eserlerdir.( )

7-“Elhan-ı Şita” Ali Ekrem Bolayır’a ait bir şiirdir.( )

8-Ferda-yi Garam Mehmet Rauf’a ait bir romandır.( )

CEVAPLAR

BOŞLUK DOLDURMALAR

1-Gezi Yazısı

2-Hac Yolunda

3-Avrupa Mektupları

4-Suriye Mektupları

5-Avrupa’da Ne Gördüm

6-Kırk Yıl

7-Saray ve Ötesi

8-Matbuat Hatıralarım

9-Edebi Hatılaralar

10-Siyasal Anılar

11-Edebiyat Anıları

EŞLEŞTİRMELER

1-c

2-d

3-a

4-b

5-g

6-ğ

7-f

8-e

DOĞRU YANLIŞLAR

1-D

2-Y

3-Y

4-D

5-D

6-Y

7-Y

8-D

Yazdır

Yazar hakkında

Mehmet Uçungan

Yorum yap