Testler

Söz Sanatları Test 3 (8.Sınıf Türkçe)

SÖZ SANATLARI TEST 3 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?
A) Bahar gelince her taraf yemyeşil oldu.

B) Kuşlar neşeyle uçuyor gökyüzünde.
C) İnsanlar karıncalar gibi çalışıyor.
D) Piknik alanları tıklım tıklım sıcak günlerde.

2.
O zaman başından aşkındı derdi
Mermeri oyardı, taşı delerdi
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi
Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi
Yukarıdaki dörtlükte hangi varlık kişileştirilmiştir?
A) Çeşme

B) Taş
C) Mermer
D) Su

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme vardır?
A) Benim boz yaylalarım kekik kekik kokardı

Suları iğde, kavak gölgesinde akardı
B) Seni seven gönül yanar Türkiyem
Gül dalına bülbül konar Türkiyem
C) Bir günde üç mevsim yaşanır mı
Ankara’da kış, Adana’da yaz, Toroslar’da bahar
D) Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir

4. Hangi cümlede benzetme vardır? (1998-DPY)
A) Çocuk uyandığı gibi dışarı fırladı.
B) Kardeşim geldiği gibi gitti.
C) Davetsiz misafir gibi ortada kaldı.
D) Kitapları okuduğu gibi gerekli notları da çıkardı.

5.
Senin yanındayken avuçlarımda,
Suda sabun gibi eriyor zaman.
Mısralarında geçen aşağıdaki hangi kelimeler arasında benzetme ilgisi vardır? (1996-ATML)
A) Avuç-sabun
B) Su-zaman
C) Sabun-zaman
D) Sabun-su

6.
Torosların yanağına konmuş bir kara çadır,
Çadırın içinde Akça kız yatar.
Bir üfleyip de güneşi söndürür,
Bir kirmeni, bir başımı döndürür.
Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? (1998-ML)
A) Toroslar
B) Çadır
C) Güneş
D) Kirmen

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma yoktur?
A) Kükremiş bir sel gibiyim bendimi çiğner aşarım
Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım
B) Bir ah çeksem karşı dağlar yıkılır
Gözüm yaşı değirmeni yürütür
C) Dünya kadar borcu vardı kardeşimin.
D) Söyle yağmur o şimdi nerede?

8. (1) Çiçekler, kelebekler baharın geldiğini müjdeliyor sevinçle. (2) Gökyüzünde martılar uçuşuyor. (3) Boğaz’dan gemiler, balıkçı tekneleri geçiyor. (4) İstanbul’un bir sokağından bağrışmalar geliyor, uzaklarda bir yerlerde siren çalınıyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?
A) 1      B) 2     C) 3      D) 4

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme kullanılmıştır?
A) Hayatı sönük geçenlerin aslında düşünceleri sönüktür.
B) Ruhunuzun enginliğinde yaşarsanız hayallerinizin gidebildiği yere ulaşabilirsiniz.

C) Sadece sabrı olanlar, zorlayıcı işlerin üstesinden gelebilirler.
D) Coşturucu sözler, ruhsal evrenden enerji taşıyan vagonlar gibidir.

10.
Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı

Gene çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı
Ah artık görmüyorum, eridi mi ne oldu
İri yeşil gözlerde gördüğüm pırıltıyı
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Konuşturma
B) Kişileştirme
C) Abartma
D) Abartma

11. 
Laleler boynu bükük, bağrı yanık
Esen rüzgârdadır kulağı gülün
Yolda kaldı nergislerin gözleri
Lal oldu beklemekten mavi dağlar
Ayın on dördü gibi doğ ufkumuza
Bu şiirde kişileştirilen varlıklar, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Lale, gül, nergis, ay
B) Lale, rüzgâr, yol, ay
C) Lale, dağ, rüzgâr, ay
D) Lale, gül, nergis, dağlar

12.
Dostlar, acı günlerimin tatlı perileri
Dostlar, zifiri gecemin ay taneleri
Bu dizelerde kendisine benzetilen unsurlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Acı gün-zifiri gece
B) Tatlı peri-ay taneleri
C) Dostlar-tatlı peri
D) Ay taneleri-dostlar

13. Paydos etmiş bir çiftçinin yüreği gibi rahatlık ve özgürlük duygusuyla doluydu Kenan’ın yüreği.
Bu cümledeki söz sanatı, aşağıdakilerin hangisinde vardır? (2010-SBS)
A) Başını ellerinin içine alarak duygularını tartmak istedi.
B) Beni görünce ürkmeyen tek hayvan, heykel görünüşlü baykuştu
C) Flüt, notaları çalmayı bırakıp “Bana, ne güzel eşlik ediyorsun.” dedi gitara.
D) Denizdeki tüm balıklar aynı anda duymuştu yunusun sesini.

14. 
KİTABI KORUYAN KALE: CİLT
Metinlerin zamana karşı dayanıklı olması için geliştirilen ciltler, işlevlerinin ötesine geçerek birer sanat eseri konumuna geldi…
Bu parçanın başlığında, okuyucunun dikkatini çekmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A) Cilt, kaleye benzetilmiştir.
B) Cildin sanat yönü vurgulanmıştır.
C) Cilt, bir insan gibi konuşturulmuştur.
D) Cilt yapmanın ustalık gerektirdiği belirtilmiştir.

15.Bir çocuk düşünde, ırmağın kıyısında kocaman bir çiçek gördü. Ata benziyordu çiçek ve etrafındaki arkadaşlarına da nasihatler ediyordu. Sonra şiddetli bir rüzgâr sesi geldi dışarıdan ve bir ağaç devrildi gürültüyle. Çocuk uyandı bu gürültüye.
Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki kişileştirme sanatını sağlamıştır? (2009-SBS)
A) Şiddeti rüzgâr sesinin duyulması
B) Çiçeğin ata benzetilmesi
C) Ağacın gürültüyle devrilmesi
D) Çiçeğin nasihatte bulunması

16. Aşağıdaki cümlelerde ayraç içinde belirtilen söz sanatlarıyla cümleler birbiriyle uyuşmamaktadır?
A) Balkonlara kar gibi beyaz çamaşırlar asmışlar. (benzetme)
B) Çöller düşünür, gün düşünür, gölgeler ağlar. (kişileştirme)
C) Kırmızı gül kelebeklere “Ne olur terk etmeyin beni!” dedi. (abartma)
D) Akıl ersin ermesin sevdama, senden yanayım dedi yeşeren dal senden yana (konuşturma)

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.D, 4.C, 5.C, 6.A, 7.D, 8.A, 9.D, 10.B, 11.D, 12.B, 13.B, 14.A, 15.D, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap