Testler

SözcükTürleri Test 4

sözcük türleri testleri

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç kullanılmamıştır?

A) Kekliği düz ovada avlarlar.

B) Sen hiç ateş böceği gördün mü?

C) Baba bu işe şöyle başlayalım.

D) Anında bana cevap vermelisin.

E) O kekten biraz alabilir miyim?

2. “Artık” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde farklı türde kullanılmıştır?

A) Yemek artıklarını köpeklere veriyoruz.

B) Senin artığını biz mi yiyeceğiz.

C) Yılan, adama : “Artık biz dost olamayız.” demiş.

D) Söyle bana bu ekmek kimin artığı?

E) Evin her tarafı artıklarla doluydu.

3. “Ancak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç göreviyle kullanılmıştır?

A) Kamyon İstanbul’â ancak dokuzda ulaşır.

B) Size mazot veririm; ancak kimlik kartınızı parayı getirene kadar burada bırakacaksınız.

C) Erdemli insanlar ancak böyle toplumlarda yetişir.

D) Bu şirkette ancak sana güveniyorum.

E) Boya işi ancak üç saat sürer.

4. “Fırından taze ekmek aldım.

Aldığımız simitler oldukça tazeydi.”

Yukarıdaki cümlelerde taze kelimelerinin görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) sıfat-sıfat

B) isim-sıfat

C) sıfat-isim

D) sıfat-zarf

E) isim-zarf

5. “Ne” kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim.

B) Ne kalemlerini ne de defterlerini getirmiş.

C) Ne sorularını ne de cevaplarını beğeniyorum.

D) Kazadan sonra ne annesini ne babasını hatırlıyor.

E) Evimizin ne sobası ne de kliması var.

6. “Dün akşam kaçınız dersine çalıştı?” cümlesindeki altı çizili kelimeyle türce özdeş sözcük aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sen gülünce güller açar gül pembe.

B) Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin.

C) Dudağımda son bir türkü hep adını söyler.

D) Nehirden geçerken at değiştirilmez.

E) Alperen bu oyunu çok iyi oynuyor.

7. “Daha fazlasını kaldıracağımı hiç sanmıyorum.” cümlesindeki atlı çizili kelimeyle türce özdeş kelime aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Tek umudum hastaneye zamanında yetişmek.

B) Binaya o kapıdan giremezsiniz.

C) İşini yap, senden başka bir şey istemiyoruz.

D) Yapacağımız bir sürü iş var.

E) Gülden nazik ellerini uzat bana.

8. “Davran gülüm, esen yel ol, gel bana.” cümlesinde kaç tane fiil kullanılmıştır?

A) 1         B) 2          C) 3           D) 4            E) 5

9. “Yollar gide gide biter.” cümlesindeki ikilemenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) isim            B) ön ad         C) adıl          D) belirteç           E) ilgeç

10. “Sevince tüm insanlar bir başka.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) fiil-isim-sıfat

B) zarf-sıfat-zamir

C) fiil-zamir-isim

D) zarf-zamir-isim

E) zarf-isim-isim

11. Vilayet memurları yemeğe çıkıyorlar. İstatistik müdürü Salim Bey, merdivenlerden inerken ayrı ayrı kalemlerden çıkmış birkaç genç önü sıra iniyor, konuşup görüşüyorlardı. İçlerinden biri, birazcık durup elini göğsüne vurarak, arkadaşlarına meydan okur gibi:

Ben feministim, feminist … dedi.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane zamir kullanılmıştır?

A) 1        B) 2          C) 3           D) 4            E) 5

12.”Ben bildiğimi söyleyecek olsam sizden hiç sormam.” cümlesindeki altı çizili kelimeyle türce özdeş kelime aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisidir?

A) Biz söyleyeceğiz ama siz bildiğinizi bir söyleyin.

B) Söylemeyiniz siz, ben onu soracak adamı bulurum.

C) Geçen sene bu terimler için bir komisyon topladılar.

D) Kışın sonu bahardır, bu da gelir, bu da geçer, ağlama.

E) Nergis dergisine yazdığım yazıları gördünüz mü?

13. “Kuşlar sadece havada uçabilir diye kim demiş?” cümlesindeki soru anlamı sağlanan kelimenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) ad          B) ön ad            C) adıl          D) belirteç           E) ilgeç

14. “Ne öyle boş boş oturuyorsun?” cümlesindeki altı çizili kelimeyle türce özdeş sözcük aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bu sizin için sadece bir uyarıydı.

B) Şu şeyin arkasında bir tepe var.

C) Bu aleti kullanmayı biliyor musun?

D) Ateşli konuşunca salondaki herkes büyülendi.

E) Sen hiçbirinin sesini hatırlamaz mısın?

15. “için” edatı aşağıdakilerden hangisinde amaç bildirmektedir?

A) Neler yapmadık şu vatan için!

B) Sınavdan yüz almak için gece gündüz çalıştı.

C) Kasap Zeki Usta için kötü şeyler söylüyorlar.

D) Kar yağdığı için okullar iki gün tatil edildi.

E) Sizin için ne yapabilirim çocuklar?

16. “da,de” bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi kurmaktadır?

A) Sen de mi Brütüs?

B) Yanınızda mataranızı da getirin.

C) O da kendini bir şey sanıyor.

D) Kardan sonra biraz yağmur yağdı da yollar açıldı.

E) Hangi yoldan gideceğimizi bize de söyler misin?

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “üstelik” anlamına gelen bir bağlaç kullanılmıştır?

A) Ona o kadar güveniyordu ki uzun bir yolculuğa çıkarken malını, mülkünü hatta çoluk çocuğunu ona emanet ediyordu.

B) Mademki gelmeyecektiniz, neden bana gelmeyeceğinizi söylemediniz?

C) Ne kitap okuyorsun ne de soru çözüyorsun.

D) Hem adaletli hem de cesur bir halifeydi Hz. Ömer.

E) Motosikletinle veya bisikletinle bir tura çıkabilirsin.

18. “gibi” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisine zaman anlamı katmaktadır?

A) Sizin gibileri çok gördük buralarda.

B) Çantayı kaptığı gibi ona fırlattı.

C) Bana buz gibi şalgam suyu ikram ettiler.

D) Ferhunde gibi hazırcevap bir kız görmedim ben.

E) Adamlar kurtlar gibi uluyorlardı.

19. “Toprakların susuzluktan çatlaması bir felaketin habercisiydi.” cümlesindeki atlı çizili kelimelerin türleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) isim-sıfat-isim

B) sıfat-isim-isim

C) zarf-sıfat-isim

D) ilgeç-sıfat-isim

E) belirteç-ön ad-isim

20. “Karşı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Bana karşı neden bu kadar duygusuzsun?

B) Evimizin karşısında saat kulesi var.

C) Karşı köyün ormanı cayır cayır yanıyor.

D) Sabaha karşı şehirde bir kızılca kıyamet koptu.

E) Karşımda onu görünce dizlerimin bağı çözüldü.

 

edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar: 1-A, 2-C, 3-B, 4-C, 5-A, 6-A, 7-A, 8-C, 9-D, 10-B, 11-B, 12-A, 13-C, 14-D, 15-B, 16-D,17-A, 18-B, 19-C, 20-C

Sözcük Türleri Test 4’ü indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Sözcük-Türleri-Test-4

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap