Çalışma Kitapçıkları

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 5

Aşağıdaki boşlukları cümlenin anlamına uygun gelecek şekilde doldurunuz.

a.İlk romanımız bir çeviridir. Fenelon’dan çevrilen bu eser Tercüme-i Telemak adıyla çevrilmiştir. Çeviren kişi ……………………………….. dır.

b.Recaizade Mahmut Ekrem ……………………………………… adlı romanında Batılılaşmayı yanlış anlayan Bihrus Bey adlı kişinin düştüğü komik durumları anlatır.

c. Tanzimat döneminde esaret konusu geniş ölçüde ele alınmıştır. Samipaşazade Sezai’nin ……………………. adlı romanında da bu konu işlenmiştir.

d. Tanzimat döneminde Batılılaşmayı yanlış anlayan ve yorumlayan gençler eleştirilir. Mekan olarak ………………….. ve ……………….. gibi eğlence yerleri öne çıkarılır.

e. Şemsettin Sami’nin ………………………………………………….. ilk yerli romandır, ancak edebi değer taşıyan ilk roman Namık Kemal’in …………………………….. adlı eseridir.

f. Ahmet Mithat Efendi’nin Müşahedat adlı eseri …………………………….. romana örnek gösterilebilir.

g. Edebiyatı halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve halka öğüt vermek için bir araç olarak görmüştür. Namık Kemal’in tiyatrolarında yaptığı işi………………………………. Romanlarında yapmaya çalışmıştır.

h.Abdülhak Hamit Tarhan ……………………. türünde eser vermemiştir.

ı. Tanzimat Döneminde popüler romanları ile tanınan yazarımız …………………………………………………… .

i. Nabızade Nazım’ın Karabibik romanı  ilk …… romanıdır.

j. Türk romanında natüralist nitelikteki ilk eser ………………………………………….. tarafından yazılan …………………. adlı eserdir.

k. Ahmet Mithat Efendi hikayelerini ……………………………………………………. başlığı altında toplamıştır.

l. Namık Kemal’in …………………….. adlı romanındaki başkişiler Ali Bey, Mahpeyker ve Dilaşup’tur.

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 5  Cevaplar

Aşağıdaki boşlukları cümlenin anlamına uygun gelecek şekilde doldurunuz.

a.İlk romanımız bir çeviridir. Fenelon’dan çevrilen bu eser Tercüme-i Telemak adıyla çevrilmiştir. Çeviren kişi ……Yusuf Kamil Paşa….. dır.

b.Recaizade Mahmut Ekrem ……Araba Sevdası… adlı romanında Batılılaşmayı yanlış anlayan Bihrus Bey adlı kişinin düştüğü komik durumları anlatır.

c. Tanzimat döneminde esaret konusu geniş ölçüde ele alınmıştır. Samipaşazade Sezai’nin …Sergüzeşt…. adlı romanında da bu konu işlenmiştir.

d. Tanzimat döneminde Batılılaşmayı yanlış anlayan ve yorumlayan gençler eleştirilir. Mekan olarak ……Beyoğlu. ve Çamlıca gibi eğlence yerleri öne çıkarılır.

e. Şemsettin Sami’nin …Taaşuk-ı Talat ve Fıtnat….. ilk yerli romandır, ancak edebi değer taşıyan ilk roman Namık Kemal’in …İntibah….. adlı eseridir.

f. Ahmet Mithat Efendi’nin Müşahedat adlı eseri …naturalist.. romana örnek gösterilebilir.

g. Edebiyatı halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve halka öğüt vermek için bir araç olarak görmüştür. Namık Kemal’in tiyatrolarında yaptığı işi  Ahmet Mithat Efendi romanlarında yapmaya çalışmıştır.

h.Abdülhak Hamit Tarhan …roman…. türünde eser vermemiştir.

ı. Tanzimat Döneminde popüler romanları ile tanınan yazarımız Ahmet Mithat Efendi’dir.

i. Nabızade Nazım’ın Karabibik romanı  ilk köy romanıdır.

j. Türk romanında natüralist nitelikteki ilk eser Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan …… Müşahedat….  adlı eserdir.

k. Ahmet Mithat Efendi hikayelerini Letaif-i Rivayat başlığı altında toplamıştır.

l. Namık Kemal’in İntibah adlı romanındaki başkişiler Ali Bey, Mahpeyker ve Dilaşup’tur.

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap