Genel

Tartışmalı Konulara Türk Dil Kurumunun Verdiği Cevaplar

Bu içerik aynı fikre sahip olamayan öğretmenlerin bazı konularda TDK’ye sordukları soruları ve TDK tarafından verilen cevapları içermektedir. Değerli arkadaşlar TDK’den yeni cevaplar geldikçe güncellenecektir.

1.”Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.” cümlesi birleşik cümle midir yoksa bağlı cümle midir?

İlgili yazınızda belirttiğiniz cümle “ki” bağlacıyla kurulmuş bir birleşik cümledir. (08.03.2016)

2. ” Ahmet köpeği, Zeynep kediyi sever.” cümlesinin yapı özelliği nedir?

İlgide kayıtlı yazınızda belirttiğiniz cümle basit cümledir. (18.03.2017)

3. “Öğretmen, belletmen” kelimelerinin sonundaki -mAn eki ile “sportmen, centilmen” gibi kelimelerin sonundaki -mAn eki aynı mıdır?
İlgili yazınızda belirttiğiniz “öğretmen, belletmen” kelimelerinin sonundaki -mAn eki, “sportmen, centilmen” gibi doğrudan telaffuzu tutularak dilimize girmiş yabancı kelimelerdeki “men” yapısı ile aynı değildir. “Öğretmen, belletmen” kelimelerinin sonundaki -mAn eki sınırlı sayıdaki kelimede kullanılmakta olup Batı dillerinde “yapan, eden” anlamında kullanılan -mAn ekinden alınmadır. (22.03.2016)

4. Türk lirası kısaltmasını yaparken “l” harfinin büyük yazılma sebebi nedir?

TL (Türk lirası) kısaltmasında “l” harfi büyük yazılarak kısaltmanın iki kelimeden oluştuğu vurgulanmaktadır. (22.03.2016)

5. “Bugün Ahmet Amca’dan yumurta aldık.” cümlesindeki “amca” sözcüğünün yazımı doğru mudur?

Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz. Pınar abla, Gülümser teyze, Oğuz dede, Ahmet amca… Elbette kişiler gerçek akrabalardan söz ederken akrabalık sözüne bir iyelik eki getirirler. “Ayşe teyzeme gittim.” örneğinde olduğu gibi. Gerçekten akrabamız olmayan birine saygı amacıyla hitap ederken de akrabalık sözünün ilk harfi küçük olur. Gerçek akrabanız olan kişilerden “Ahmet amcam”, gerçek akrabanız olmayan bir kişiden samimiyet derecenize göre “Ahmet amca” veya “Ahmet amcam” şeklinde söz edebilirsiniz. Kişi adından sonra gelen akrabalık sözünün büyük harf ile başlaması yalnızca tarihî ve menkıbevi şahıslar için geçerlidir. (09.03.2016)

6. Yirmi Altı Ağustos 1071 veya yirmi altı ağustos 1071 yazımı doğru mudur?

Kurumumuz Yazım Kılavuzu’nda tarihlerde yalnızca ay adlarının yazıyla yazılabileceği belirtilmiştir: 29 Mayıs 1453… (14.03.2016)

7. Boğaz ve Galata Köprüsü yazımı doğru mudur? (Üç farklı cevap)

1. Sormuş olduğunuz ifade Boğaz ve Galata Köprüsü şeklinde yazılmalıdır. (21.04.2016)
2. Sormuş olduğunuz ifade Nemrut ve Erciyes Dağları şeklinde yazılmalıdır. (04.05.2016)
3. Taksim Meydanı ve Kızılay Meydanı şeklindeki yer adları birleştirilerek yazıldığında meydan sözü küçük harfle başlamalıdır. İlgili yazıda yer alan Taksim ve Kızılay meydanları örneği yazım açısından uygundur. (29.05.2018)

8. “Milat” sözcüğü nispet î’si aldığı zaman düzeltme işareti kullanılır mı?

“Milat” sözü belirtme durumu ve iyelik eki aldığında “miladı” şeklinde yazılır. Nispet eki (î) aldığında ise “miladi” şeklinde yazılır. Bu durumda bir karışma olmadığı için bu sözün nispet eki almış durumunda düzeltme işareti kullanılmaz. (25.03.2014)

9. “Türkiye” sözcüğünün yapı incelemesi hakkında bilgi verebilir misiniz?

İlgili yazınızda sorduğunuz Türkiye kelimesi İtalyanca Turchia ve Fransızca Turquie “Türk ülkesi” şeklinde 13. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından kullanılmaya başlanmış olup bu kullanışların 19. yüzyılda yaygınlaşmasından sonra dilimize yerleşmiştir. Türk kelimesinden türemiştir. (22.03.2016)

10. “Cümlenin sonuna nokta ‘konur’.” ifadesi mi yoksa “Cümlenin sonuna nokta ‘koyulur’.” ifadesi mi doğrudur?

Kurumumuzca yayımlanmış olan Türkçe Sözlük’te “konmak (I) -ar” ve “konmak (II) -ur” olmak üzere iki fiil bulunmaktadır. Yazınızda belirtmiş olduğunuz “Cümlenin sonuna nokta konur.” ifadesinde, fiil “konur” şeklinde yazılmalı ve söylenmelidir. (30.09.2016)

11. “Kemal Öğretmen” yazımı doğru mudur? Gelen çekim eki kesmeyle ayrılır mı?

Kurumumuzca 2000 yılında yayımlanmış olan İmlâ Kılavuzu’nun “Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler” bölümünde yer alan “Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar ve meslek adları büyük harfle başlar.” kuralı bulunmaktaydı. Bu kural 2012 yılında yayımlanmış olan Yazım Kılavuzu’nda “Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakam Erol Bey…” şeklinde değişmiştir. Ancak insan isimleriyle birlikte kullanılan meslek isimlerinin büyük harfle başlatılması imla geleneğimizde devam etmektedir. Dolayısıyla yazınızda sormuş olduğunuz “Kemal Öğretmen” şeklinde yazılış doğrudur. Ayrıca gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmalıdır. (22.01.2016)

12. Cennet, cehennem vb. adlar büyük harfle başlar mı?

2005 baskılı Yazım Kılavuzu’na göre “Bazı dinî terimlerin küçük harfle başlaması gelenekleşmiştir: cennet, cehennem, sırat köprüsü…” Bu cümle, 2012 baskılı Yazım Kılavuzu’nda yer almamakla beraber geçerliliğini korumaktadır. (09.03.2016)

13. -ma eki yapım eki midir yoksa çekim eki midir?

İlgili yazıda belirttiğiniz -ma- eki, fiil kök ve gövdelerinden olumsuz fiiller türeten bir ektir. Bazı gramerler bu eki, fiilde yalnızca biçim ve durum değişikliği yapan çatı eki olarak değerlendirmiştir. Ancak -ma- eki, öteki çatı ekleri gibi fiilin özne ve nesne ile bağlantısında yalnız biçim ve durum değişikliği yapmayıp fiile yeni bir anlam yüklediği için doğrudan doğruya türetme eki niteliğindedir. (24.12.2014)
Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap