Testler

Yazım Kuralları Test 13 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Zaman zaman kişilikten bağımsız olarak ortaya çıkan düşünceleri kafasından atmayı başaramayan kimse, mutlaka tedavi olmalı ve ilaç kullanmalıdır.
B)Kendisinin kötü olduğu hissettirilen bir insan, diğer insanlara kolay kolay sevgi duymayacaktır.
C)Erkekler derin ve matematiksel düşüncede daha başarılı iken kadınlar duygusal, dil tarih gibi beyin faaliyetlerinde daha başarılıdır.
D)Yazıları nihayet sökmeyi başardığında adam akıllı şaşırdı.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Hangi tür olguları gözlemleyebiliriz, ne tür sorular çıkar ortaya?
B)Akşamleyin aniden bastıran yağmur planlarını alt üst etti.
C)Söz konusu olan şey herhangi bir düzen icat etmek değil önümüzde duran çeşitli ihtimallerden birini, mümkün olan en tarafsız şekilde seçmektir.
D)Değiştirmek için icat etmek, uydurmak gerekir, oysa bizim amacımız yalnızca sunmak ve sistemleştirmektir.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Edebiyatı herhangi bir belge türüyle aynı kefeye koymak, edebiyatı edebiyat yapan şeyin ne olduğunu dikkate almamak demektir.
B)Duygusal bir romanın gerçeğe uygun bulunması için olayların sonunda erkek ve kadın kahramanların evlenmeleri, erdemin ödüllendirilmesi ve kötülüğün cezalandırılması gerekir.
C) Ada, Fransızların elindeydi ama, uluslararası bir toplantı ile bir çıkış noktası bulunabilirdi.
D)Köyde tek başına kalan annesini gün aşırı arıyor.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Git gide artıyordu gürültü, kalabalık.
B)Dolayısıyla biz her şeyden önce, sorunları çözmek yerine onları belli bir sıra içinde dile getirmeyi amaçlayacağız.
C)Şu var ki, onun ikiyüzlülüğü de gözden uzak tutulmamalıdır.
D)O, bütün yaşamı boyunca, yaptığı işleri başkaları önünde açıklamaktan kaçınmıştır.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)O dönemin geleneklerine göre, erkek çocuğun, 15 yaşına geldiğinde, erkekliğe geçtiğini ispat etmesi için bir şeyler yapması gerekmektedir.
B)Yaşadığımız çağda, kaba gücün ve kol kuvvetinin yerini alan zihinsel
güç, kadının bilgisi, zekâsı ve aklıyla kendisini göstermesine imkân tanımış, bu konudaki engelleri ortadan kaldırmıştır.
C)Özgüven ihtiyacı erkek için bağımsızlık isteği, mesleki konum ile karşılanırken kadın için yakınlık kurma ve öz saygı gibi hislerle özgüven tamamlanır.
D)”Duygusal zekâ” kavramından sonra, insanın duygularını yönetip isteklerine dur diyebilmesi için beynin hisle ilgili becerilerini geliştirmesi gerektiği öğrenildi.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Aksi hâlde bu mevzudaki herhangi bir yanlış izlenim hatalı bir inanca, hatalı inanç ise haksız sonuçlara dönüşebilir.
B)Hatayı kabul etmek, kişiyi değersiz kılmaz, aksine daha canayakın hâle getirir.
C) Şairin elindeki tüm araçlar gerçeğe uygunluğun sağlanmasına katkıda bulunabilirler, ancak her biri bunu farklı türler içinde gerçekleştirebilir.
D)Bu dünyada, bu hayatta dönmesi en imkansız olan yer masumiyet.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ne yaparsanız yapın, hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, sonunda neyin neden öyle olduğunu anlatacaksınız.
B)Picasso’nun yarattığı fantastik biçimlere şaşanlara onun desenlerine bakmaları salık verilir.
C)Kadının içinde bulunduğu toplumsal konum, kültürlerin birikimi midir, yoksa genetik bir eğilim midir?
D)Hayal perestler, sahip olmayı istemek ile sahip olmayı arzuladıkları şeye duydukları ihtiyaç arasındaki mesafeyi koruyamazlar.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bağışlamayı zamana bırakan bir insan, karşı tarafı suçlayıp yargılamak gibi kolay bir yol yerine kendini sorgulamak, özeleştiri yapmak yöntemlerini kullanmalıdır.
B)Aynı olaya değişik bir açıdan bakarsak toplumsal yanı belli olmayan bir eserin iyi anlaşılamayacağını görürüz.
C)Bu şiiri doğru bir şekilde değerlendirmek için Yunus’un ne çeşit aşktan söz ettiğini bilmek gerek.
D)Nazım Hikmet’in bu kadar çok sevilmesi, şiirlerinin yapısal inceliklerinden mi acaba, yoksa ideolojik bildirisinden mi?

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)İlk nefesten başlayarak ondan sonraki bütün eyleyişlerimiz var kalmanın, varlığımızı pekiştirmenin ve geleceğe taşımanın emareleridir.
B)İlk bakışta olguların ve sorunların çeşitliliği öyle büyük görünürki herhangi bir düzenin varlığından kuşku duyulur.
C)Mide nasıl yemenin somut mekânı, ayak nasıl yürümenin somut imkânı ise zihin de cesaretin somut evi, kalp ise lav püskürten nefesidir.
D)Gerek kendileri gerek dünya görüşleri gerekse ait oldukları toplumun menfaati için ölümü bile göze alan cesur insanlar gerçekte egosu en güçlü insanlardır.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bulaşıcı hastalıklara bağışıklık kazanmanız için uyguluyoruz bu yöntemi.
B)Bu mavallara kulak asmayanlar, gaz odalarında yapma duş musluklarını görünce ister istemez gevşerler.
C)Metinde hazır bulunmayan fakat belli bir dönemin okurlarının ortak hafızasında o denli yer etmiş ögeler vardır ki neredeyse bir hali hazırda ilişki ile karşı karşıyayızdır.
D)Lafı daha çok uzatmak, hem konuyu cıvıtır hem de okurların kendi kendilerine birtakım hesaplar yapmasına yol açar.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Cesareti özveriden ayıran çizgi cesurun geriye hiçbir şey kalmayacak şekilde masaya hayatını sürmüş olmasıdır.
B) Metnin sözel mi, sözdizimsel mi yoksa anlam bilimsel yönüyle mi ilgili olduklarına bakılarak, edebi çözümlemenin sorunlarını üç bölümde toplayabiliriz.
C)Esendal’ın ustalık eserlerinden biri olarak nitelenebilecek bu öykü, yazarın zamanın ruhunu ne denli takip ettiğini ve ne denli isabetli eleştiri geliştirdiğini örneklemesi açısından dikkate değerdir.
D)Ütü yapmak modern yaşamın en hazzedilmeyen ev işleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bu işin sevimsizliği bir tarafa, kırışıklıkların neden kendiliğinden eski hâline gelmediğini ya da bazı çamaşırların neden daha az kırıştığını anlamak için kumaşların kimyasal yapısını bilmekte yarar var.
B) Polimer yapıdaki selüloz, binlerce glikoz molekülünün uç uca eklenmesinden oluşan düz bir zincir biçimindedir.
C)Ebeveynlerin arkadaşlıkta huy kapma eğilimine vurgu yapmak için sıklıkla kullandığı “Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözü bilimin doğasının temel kavramlarından gözlem yapmaya güzel bir örnek teşkil ediyor.
D)Kanun, … 13’üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında… kamu oyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Modern meyve olgunlaştırma tekniklerinin uygulanmaya başlanmasından binlerce yıl öncesinde dahi insanlar farkında olmadan meyve olgunlaştırıcı gaz moleküllerini kullanıyordu.
B)Şimdiye kadar sabah postasının çoktan iş başı yapması, otobüslerin biletçileriyle birlikte seferde olmaları gerekir
C)Bu taleple baştan beri süregiden Hâmit meselesinin nereye vardığını anlayan Nihat Sait, ilk etapta yazmayı reddederek muhtelif eleştirilerini art arda sıralamaya başlar.
D)Magazine ve polemiğe dayalı, popülist yayınlardan haz alan okur kitlesi burada hedef alınır.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bazen ulu orta, bazen da kulaktan kulağa söylenen bu çeşit ithamları ekseriya küçük hanım da duyar .
B)1901 yılında, 17 yaşındaki Rus bilim insanı Dimitri Nelyubov, bezelye yetiştiriciliği üzerine yaptığı deneylerde, sokakları ve laboratuvarını aydınlatan gaz lambalarından çıkan bir gazın olgunlaşmayı anormal derecede hızlandırdığını fark etti.
C)Meyvenin büyümesi sırasında üretilen etilen hormonu, olgunlaşmayı baskılayan genleri devre dışı bırakarak meyveyi daha çekici hâle getirecek enzimlerin çalışmaya başlamasına olanak sağlar.
D)Karınca, cüssesi bakımından oldukça küçüktür, ancak insanı hayrette bırakacak esrarengiz özelliklere haizdir.
E)Yaz geldiğinde uzun bir kış boyunca evimizde görmediğimiz karıncalar ortaya çıkmaya başlarlar ve bizler de evde karınca neden olur veya bunları evimizden nasıl uzaklaştırırız diye düşünmeye başlarız.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Kentleşmeyle eş zamanlı olarak dünya çapında ruhsal bozuklukların
yaygınlaşmasında bir artış olduğuna dair kanıtlar var. 
B)Bir parkta basit bir yürüyüşün, küçük bir tohumdan filizlenen bir
bitkiyi gözlemlemenin veya şehrin karmaşasından uzakta tatile çıkmanın, insanları stresten en azından kısmen kurtardığı ve yeniden iyi hissettirdiği biliniyor. 
C)Ekoterapi, insanların fiziksel ve zihinsel hastalıklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için doğayla bağlantı kurmalarına, yalnızlıklarının dayanışmaya dönüşmesine, kendileriyle ve sevdikleriyle barış içinde olabilmelerine yardımcı oluyor.
D)İlerleyen sayfalardan öğrenildiği üzere, bir sonraki gün Abdülhak Hâmid’in ölüm yıldönümüdür.

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Öykünün kurgusal işleyişi açısından elzem bir konumda bulunan bu iki karşıt pasaj, aynı zamanda anlamsal ve çağrışımsal alanı genişleterek metnin derin yapısını güçlendirir.
B)Milletvekilliği, büyük elçilik gibi önemli görevlerde bulunmasına karşın her zaman edebî kimliğini öncelemesiyle ve yazıya olan tutkusunu her fırsatta dile getirmesiyle bilinir.
C)Edebiyatımızda hakkı tam olarak verilememiş isimlerin başında gelir Memduh Şevket Esendal.
D)Cesurlar ya savaş meydanlarında ya söylev verirken veya tefekkür ederken ama hep ayakta, korkaklar ise ya ihanet ederken ya laf taşır veya fısıldaşırken ama hep yatakta veya korkuyla sindikleri bir ağacın ardında ölürler.

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.D, 4.A, 5.C, 6.B, 7.D, 8.A, 9.B, 10.C, 11.B, 12.D, 13.B, 14.A, 15.D, 16.B

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap