Testler

ZAMİRLER TEST 2

1. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var;
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar…
Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Yukarıdaki dörtlükte kaç tane zamir vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. “Her gün baktığımız aynanın, dostumuz olduğunu kaçımız anladık?” cümlesinde kullanılan zamir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şahıs zamiri
B) İşaret zamiri
C) Belirsizlik zamiri
D) Soru zamiri
E) Dönüşlülük zamiri

3. “Sanatkar ister şuurla, ister sezişle olsun, kelimelerin maddelerini ve ruhunu elleriyle yakalayarak onları bir düzene sokmuştur.” cümlesinde aşağıdaki zamir türlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Belgisiz zamir
B) İşaret zamiri
C) Soru zamiri
D) Şahıs zamiri
E) Dönüşlülük zamiri

4. “Şiirin, romanın, hikayenin, denemenin kendileri birer sanat eseri olduğu gibi, onları meydana getiren malzeme de bir sanat eseridir.” cümlesinde altı çizili kelimelerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Şahıs zamiri – dönüşlülük zamiri
B) Belgisiz zamir-işaret zamiri
C) Soru zamiri-belgisiz zamir
D) Şahıs zamiri-belgisiz zamir
E) Dönüşlülük zamiri-işaret zamiri

5. “Sanatkarlar günlük dili işleyerek; eserlerine, yine birçoğunu dilin içinden çıkardıkları tatlar katarak; bazen de yepyeni buluş ve örgülerle bizde bambaşka hazlar uyandırarak dilin tadına varmamızı sağlarlar. Onların eserleri ile dilimizin güzelliğini fark eder, dilimizi daha çok severiz.”
Yukarıdaki paragrafta altı çizili zamirler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Belgisiz zamir-şahıs zamiri-şahıs zamiri
B) Şahıs zamiri-şahıs zamiri-işaret zamiri
C) Belgisiz zamir-şahıs zamiri-işaret zamiri
D) Dönüşlülük zamiri-şahıs zamiri-işaret zamiri
E) İşaret zamiri-şahıs zamiri-işaret zamiri

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tarafından nitelenmiş veya belirtilmiş bir zamir vardır?
A) Onlar yalnız Türkçenin tadını bulmakla kalmayacaklar, dilimize daha pek çok tatlar katacaklardır.
B) On binlerce eserin her birinde ayrı bir tat, ayrı bir zenginlik vardır.
C) Bir başka deyişle bu tür, anlatım türleri içinde ayrı bir değere sahip oluyor.
D) Diyorlar ki, röportaj türünde yazılmış eserlerimizden biri, hatta ilkidir.
E) Esasen bugün yazanların birçoğu dün de yazıyorlardı değil mi?

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aynı türden birden fazla zamir kullanılmıştır?
A) Bakışlarında gizlenmeye çalışan ince bir alay vardı onun.
B) Ve masanın etrafındaki iskemlelerden birine oturdu o şair.
C) Son zamanlarda sanat millidir, diyorlar. Siz ne dersiniz?
D) Onun ismini daha önce de sizden duymuştum galiba.
E) Ben bu Çin kasesinde neden çay içiyorsam şiiri de onun için yazıyorum.

8. Son romanınız Yaban, bugün bütün dikkatimizi üzerinde yoğunlaştırdığımız Türk köylüsünden bahsettiği için büyük bir alaka uyandırdı. Eseriniz birçok kimse tarafından ayrı ayrı tarzda yorumlandı. Kısmen yazıyla ve daha ziyade sözlü olarak pek çok münakaşa ve bahis konusu oldu. Öyle sanıyorum ki Yaban’ı yazarken teziniz Osmanlı İmparatorluğu’nun Anadolu’yu bir müstemleke gibi idare etmesi yüzünden Türk köylüsü ile münevver şehirli arasında açılan toplumsal ve ahlaki derin uçurumu ortaya çıkarmaktı.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane zamir kullanılmıştır?
A)1    B)2     C)3    D)4       E) 5

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?
A) Şunu söyleyeyim ki Yaban bir tezin müdafaası için yazılmamıştır.
B) Yaban’daki köylüler mesela bir Rus romanının mujikleri gibi canlı ve net değildiler.
C) Halbuki romanımda canlandırdığım tipler tam olarak araştırılmamıştır.
D) Sizinki bence kuruntudan ibaret, diyerek konuyu kapattı.
E) Maupassant’tan daha objektif bir yazar dünya gelmiş midir ki?

10. “Falan” kelimesi, bir isimden sonra kullanılırsa, “o ismin benzerleri” anlamında belgisiz zamir olur.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “falan” kelimesi, belgisiz zamir olarak kullanılmamıştır?
A) Yaylaya çıkarken yanınıza kışlıklarınızı falan da alın.
B) Elindeki nakitle araba falan alamazsın dostum.
C) Falan mahallenin insanları da pek dedikoducu.
D) Seni falana şikayet edeceğim, diyerek orada ayrıldı.
E) Falanlar patates işinden bu sene iyi para kazandı.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlamasının tamlayan ve tamlananı zamir olarak kullanılmıştır?
A) Aslan Bey sizin neyiniz oluyor, Şeyda Hanım?
B) Birçoğumuzun hikayesi birbirine benziyor.
C) Her romancı kendi hatıralarını anlatan bir adamdır.
D) Zola, amele hayatını anlatırken onların mesut anlatını bir kenara bırakarak yalnız ıstıraplarını anlatmıştır.
E) Balzac, her romanında Katolikliğin ve kraliyetin savunmasını ve propagandasını yapmıştır.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı, farklı türde bir kelimeyle sağlanmıştır?
A) Bize kimden haber getirdiniz?
B) Sana kaçıncı kez söyleyeceğim?
C) Hanginizin doğum günü bu ay içerisinde?
D) Ne söyleyeyim şimdi ben sana?
E) Şişenin ne kadarını bitirmiş?

13. Belgisiz zamirin kullanılmadığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara, Yaban’ın devamı gibi bir şey olacak.
B) Bazıları çiçeği dalında sever.
C) Kimileri tatlıyı bol fındıklı sever.
D) Çoğumuz mevsim meyvelerinden yerdik.
E) Güreşte bazı çocuklar beni yendi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Biriniz sıranın altında sakızını unutmuş.
B) Bu, bir meydan okumadır.
C) Cevap ise bir çift ayak sesiydi.
D) Göze göz, dişe diş mücadele ettik onlarla.
E) Birisi bana çam ağacının tepesinden seslendi.

15. “Şu” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?
A) Kara bulutlar çöktü şu tepeye.
B) Atıldı birden kara gözlü çocuk şu soruya.
C) Sevincine bir bakın şu çocuğun.
D Ötekilerle bir olmuş, bana tuzak kurmuş şu cocuk.
E) Bizde şunun hastalığına ilaç olacak ilaç var.

16. Gösterme zamirleri, yerleri gösterilen varlıkların yerine kullanılır. Yer ve tarz anlamı verir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarz anlamı veren gösterme zamiri kullanılmıştır?
A) Bunu ne için alacaksın?
B) Orada neler gördüğünü anlatmayacak mısın?
C) Çocuğun şurasında çok tehlikeli bir çıban çıkmıştı.
D) Biz öylelerinden çok çektik be arkadaş.
E) Şunun haline bir bak, savaştan çıkmış gibi.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam karışıklığını gidermek için kişi zamiri bulunmalıdır?
A) Kitabını kim almış olabilir?
B) Her romanında kendi hayat görüş ve hissediş tarzı hakimdir.
C) Yazar tarzını kendi oluşturmuştur.
D) Eserini on yıl önce okudum Yakup Kadri’nin.
E) Romanı klasikler arasına girmeye aday bence.

I. Onun oynadığı oyunlar bizim yöreye has değildi.
II. Seninle onun arasında anlayış farkı var.
III. İbrahim de ona kırgın olduğunu söyledi.
IV. Rahatsız oluyorum, çek o kafanı.
V. Sesinin tonundan tanıdım o şirin çocuğu.
18.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “o” kelimesi aynı görevde kullanılmıştır?
A) I-II      B) II-IV        C) I-V      D) III-V      E) II-V

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamirinin yerine kullanılmış bir kelime vardır?
A) Edebiyatımızın realizme gitmesini isterim.
B) Sanat bu teselliyi verebilmek için daima realiteden hareket etmeli ve yine ona dönmeli.
C) Kendisiyle şairler meclisinde karşılaşmıştım.
D) Kudretli bir sanatkar halka söyleyecek bir sözü varsa bunu halka söyleyebilir.
E) Bu yüzden ben edebiyatımızın yarını için umutluyum.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir zamir pekiştirme göreviyle kullanılmıştır?
A) Ben bu sanat işini pek klasik olmuş bir misal ile kendime anlatırım.
B) Bütün çamaşırları elinizde siz kendiniz mi yıkadınız?
C) Telefonda hangi oyunu oynuyorsun sen?
D) Saatin pilini kendim değiştirdim.
E) Cam şişeden başka şişe kullanmazdı o.

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.B, 4.E, 5.A, 6.B, 7.D, 8.A, 9.D, 10.C, 11.A, 12.B, 13.E, 14.C, 15.E, 16.D, 17.A, 18.A, 19.C, 20.B

Zamirler test 2’yi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Zamirler Test 2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

10 yorumlar

Yorum yap