Testler

Cümlede Anlam Testi 2 (7.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TESTİ 2 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki atasözleriyle anlamca bir grup oluşturulursa hangisi dışta kalır?
A) Yazı yatan kışın ısınmaz.
B) Atılan ok geri dönmez.
C) Son pişmanlık fayda etmez.
D) Kesilen baş yerine konmaz.

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, farklı bir düşünceyi ifade etmektedir?
A) Paça ıslanmadan balık tutulmaz.
B) Zahmetsiz rahmet olmaz.
C) Tarlada izi olmayanın harmanında yüzü olmaz.
D) Yırtıcı kuşun ömrü az olur.

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, benzetmeli bir anlam taşımaz?
A) Derin su yavaş akar.
B) Deniz kenarında dalga eksik olmaz.
C) Dert ağlatır, aşk söyletir.
D) Dağ başından duman eksik olmaz.

4. “İşlerini biriktirmeden günü gününe yapmayı alışkanlık hâline getirenler, sıkıntı çekmezler.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
B) Yatan aslandan, gezen tilki yeğdir.
C) Ağustosta beyni kaynayanın, zemheride kazanı kaynar.
D) Emek olmadan yemek olmaz.

5. “Kişinin sevdiği şeye karşı olan hırsı ölene değin sürer.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Can çıkmayınca huy çıkmaz.
B) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
C) Paça ıslanmadan balık tutulmaz.
D) Çıkmadık candan umut kesilmez.

6. Yerinde sayanlar yürüyenlerden daha çok ses çıkarır.
Bu cümleye en yakın atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boş çuval ayakta durmaz.
B) Boş başak dik durur.
C) Boş fıçı çok langırdar.
D) Boş lakırdı karın doyurmaz.

7.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “Elde ettikleriyle yetinmeyerek daha çoğunun peşinden koşanlar, elde ettiklerinden çok zarara uğrarlar.” anlamına gelir?
A) Aza kanaat etmeyen, çoğu hiç bulamaz.
B) Az veren candan, çok veren maldan.
C) Az ateş çok odunu yakar.
D) Az tamah çok ziyan getirir.

8. 1.Demir tavında dövülür.
    2.Ağaç yaşken eğilir.
    3.Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
    4.El elden üstündür.
    5.Yalnız taş duvar olmaz.
Yukarıdaki atasözleri anlamına göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

9. “Bir işi yaparken dikkatli hareket etmeli, iş devam ederken yöntem değiştirilmemelidir.”sözünü karşılayan atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Bugünkü işini yarına bırakma.
C) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
D) Yalnız öküz, çifte koşulmaz.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) Babam gelince yemeğe oturduk.
B) Kardeşini görünce boynuna sarıldı.
C) Gülünce yüzünde güller açardı sanki.
D) Ona iyi davranırsan seni üzmez.

11. … geziye gidememişti.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede “neden-sonuç” ilişkisi oluşmaz?
A) Arkadaşları geleceğinden
B) Ders çalışması gerektiğinden
C) Çok arzulamış ama
D) Hava kötü olduğu için 

12. Çoğu şiiri yüzyıllar sürecek bir ömre kavuşturan şey bazen bir virgül, bazen bir kelimedir.
Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiir, güzelliğini kelimelerin ustaca kullanılışlarından alır.
B) Şiiri değerli kılan bazen bir virgül bile olabilir.
C) Şiiri ölümsüzleştiren güzellikler ayrıntılarda gizlidir.
D) Şiiri güzelleştiren şey önemsenmeyen detaylardır.

13. Aşağıdakilerden hangisinin sözleri kişiye göre değişen bir anlam içermez?
A) Şiir okumak, okumaların en zor olanıdır.
B) Bazı kitaplar, anlatımındaki çekicilikle okura çabuk ulaşır.
C) İlk yazısı, kasabada yaşayan bir aileyi konu almış.
D) Onun denemelerinin okurken bir dostumla konuştuğumu sanırım.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgülden sonraki kısımda yorum yapılmıştır?
A) Filme on dakika ara verildi, kendimize yiyecek bir şeyler alalım.
B) Oldukça hızlı konuşmuştu, biz de bir şey anlamadık.
C) Eve giren hırsız, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
D) Adamcağız kalabalıkta etrafına bakıyor, birini arıyor olmalı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Akşamdan kitaplarımı hazırlamayınca okula geç kaldım.
B) Denemelerinde sade bir dil kullandığı için hep başarılı oldu.
C) Öğrenciler daha kalıcı olduğunu düşündüklerinden sınavlara hep son gece çalışıyor.
D) O da sizinle gelecek, ama önce ödevlerini bitirmesi lazım.

16. (1) Göğün engin mavilikleri insana hürriyet ve hayatın güzelliğini hatırlatır. (2) Ruhen huzursuz olduğunuz zamanlarda etrafınızdaki en yüksek tepeye çıkarak kollarınızı kuşların kanatları gibi açın ve aşağıya bir de semaya uçan kuşlara bakın. (3) Sonra gözlerinizi kapatın ve kulağınızı rüzgarın sesine vererek bir müddet öylece kalın.
(4) Kuşlar gibi hafif hissedeceksiniz kendinizi.
Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “öneri” söz konusudur?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 2 ve 4

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşıt durumlar”dan yararlanılmıştır?
A) Öğretmen, öğrencilerinin ağız dalaşına müdahale etmiş, hepsini ayrı ayrı uyarmıştı.
B) Şarkılarımda hüzün havası estiğinden gençler oldukça duygulanır.
C) İlk zamanki sakinliği gitmiş, hırçın biri oluvermişti.
D) İyi bir netice elde edememiş fakat azminden bir şey kaybetmemişti.

18. Aşağıdakilerin hangisinde bir durumdan yakınmaktadır?
A) Her gün bu yoldan gidiyorum.
B) Mutluluğu hep aile birlikteliğinde bulmuş.
C) Denenleri vaktinde yapmayı nedense öğrenemedi.
D) Bizimle ilgilenmen bize verdiğin değeri gösteriyor.

19. Derginin bu sayısında umduğunu bulamayan okur, dergiye tepki gösterdi.
Bu cümlede “da/de” bağlacı hangi sözcükten önce getirilirse okurun daha önce de beklentilerine ulaşamadığı anlamı çıkar?
A)sayısında
B) umduğunu
C) bulamayan
D) okur

20. Sözün en güzeli; söyleyenin doğru olarak söylediği, işitenin de yararlandığı sözdür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki düşünceyle örtüşmektedir?
A) Doğru olarak söylenmiş her söz güzeldir.
B) Sözün güzelliği onun insana faydasıyla ölçülür.
C) En güzel sözler, dinleyene faydası olan sözlerdir.
D) Söyleyişinde yanlışlık olmayan ve yararlı olan sözler, en güzel sözlerdir.

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.C, 4.C, 5.B, 6.C, 7.D, 8.D, 9.C, 10.D, 11.C, 12.C, 13.C, 14.D, 15.D, 16.B, 17.C, 18.C, 19.A, 20.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap