Testler

Cümlenin Ögeleri Test 7-8.Sınıf Türkçe

Cümlenin ögelerinden yer tamlayıcısı ile ilgili sorulardan oluşur.

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 7 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vardır?
A) Bir ecnebi dil öğreneceğimi, bu dilde kitaplar okuyacağımı, ve asıl, şimdiye kadar sadece romanlarda rastladığım insanları işte bu “Avrupa”da bulacağımı tahmin ediyordum.

B) Çevremden uzak duruşumun, vahşiliğimin bir sebebi de kitaplarda tanıştığım ve benimsediğim insanları çevremde  bulamayışım değil miydi?
C) Bir hafta içinde hazırlandım ve Bulgaristan üzerinden trenle Berlin’e hareket ettim.
D) İlk haftalar, kendimi idare edecek kadar lisan öğrenmek ve hayran hayran etrafıma bakınarak şehri dolaşmakla geçti.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı bir isim tamlamasıdır?
A) Dört günlük yolculuk esnasında bir konuşma kitabından ezberlediğim beş on kelime sayesinde, adresini daha İstanbul’dayken defterime yazdığım bir pansiyona gittim.
B) Akşam yemeklerinde sofra başında toplanan kalabalık, oldukça renkliydi.
C) Sofra arkadaşlarımın münakaşalarına artık alışmıştım.
D) Çoğunlukla öğleden sonraları büyük caddelerde dolaşırdım.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı bir sözcük öbeğinden oluşmamıştır?
A) Babama büsbütün yalan söylemiş olmamak için, birkaç Türk arkadaşın yardımıyla, bir lüks sabun firmasına müracaat ettim.
B) Pansiyona daha yüz adım uzaktayken burnumda lahana kokuları hissediyordum.
C) Yavaş yavaş kitap okumaya çalışıyor ve bu işten zamanla daha çok zevk duyuyordum.
D) Gözümün önünde yepyeni bir dünya açılır gibiydi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır?
A) Bu sefer okuduklarım, çocukluğumun ve ilk gençliğimin tercüme veya telif kitapları gibi sadece kahramanlardan, fevkalade insanlardan ve görülmemiş maceralardan bahsetmiyorlardı.
B) Hemen hemen hepsinde kendimden, etrafımdan, gördüklerim ve duyduklarımdan birer parça buluyordum.
C) Evvelce içinde yaşadığım halde anlamadığım, görmediğim şeyleri birdenbire hatırlıyor, onlara şimdi hakiki manalarını verdiğimi zannediyordum.
D) Fakat birkaç saat sonra, gene rastgele sokaklarda dolaşarak günlük gezintilerimden birini yaparken, gazetede bahsedilen serginin açılmış olduğu binanın önünde bulunduğumu fark ettim.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, yer tamlayıcısı değildir?
A) Resimlerin çoğu insana gülümsemek arzusu veriyordu.

B) Bu kadar az emekle bu kadar büyük işler başarmaya kalkan kişilere belki içerlemek icap ederdi.
C) Onların hiç kimse tarafından anlaşılmamak ve gülünç olmak gibi bir cezayı da adeta hastalıklı bir zevkle ve isteyerek kabul ettiklerini düşününce acımaktan başka yapılacak iş yoktu.
D) Büyük salonun kapıya yakın bir duvarının önünde birdenbire durdum.

I. kitaplara
II. bahçeden
III. sonbaharda
IV. kalemine
6. Yukarıdaki kelimelerden hangisi cümle içinde yer tamlayıcısı olarak kullanılamaz?
A) I B) II C) III                D) IV

7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur?
A) Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.
B) Aç tavuk kendini arpa ambarında sanır.
C) Adamın iyisi iş başında belli olur.
D) Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.

8. (I) Resimleri seyredip geçenler, vücutlarıyla beni sağa sola itiyorlar, fakat ben olduğum yerden ayrılamıyordum. (II) Bu portrede ne vardı? (III) Bunu izah edemeyeceğimi biliyorum; yalnız, o zamana kadar hiçbir kadında görmediğim garip, biraz vahşi, biraz mağrur ve çok kuvvetli bir ifade vardı. (IV) Bu çehreyi veya benzerini hiçbir yerde, hiçbir zaman görmediğimi ilk andan itibaren bilmeme rağmen, onunla aramızda bir tanışıklık varmış gibi bir hisse kapıldım.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur?
A) I          B) II             C) III                D) IV

9. I. Ben bu kadını yedi yaşımdan beri okuduğum kitaplardan, beş yaşımdan beri kurduğum hayal dünyalarından tanıyordum.
II. Siyah gözleri anlaşılmaz, derin düşüncelere dalmış gibi yere bakıyor, adeta bulamayacağından emin olduğu bir şeyi son bir ümitle aramak istiyordu.
III. Ara sıra dolaşıyor, görmeyen gözlerle diğer tablolara bakıyor ve sonra çabucak aynı yere dönerek uzun müddet seyrediyordum.
IV. Her akşamkinin aksine olarak hiç yollarda oyalanmadan pansiyona döndüm, yarım saat sonra oradan ayrıldım.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı sorulara cevap veren yer tamlayıcıları kullanılmıştır?
A) I             B) II           C) III                D) IV

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kime” sorusunun cevabı verilmiştir?
A) Ondan daha iyisini nerede bulacaksın?
B) Zeliha’ya bir sürpriz yapmayı düşünüyordu.
C) Teyzesine bal götürürken yolda eski bir arkadaşını gördü.
D) Hiç beklemediği bir anda yolda ona rastladı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleme sorulan “neye, neyde, nerede, kimden, nereye, kimi” sorularından herhangi birinin cevabı yoktur?
A) Orada bu kadar kalınca geri dönmek zorlaşıyor.
B) Yüzü, başını tutuşu, bakışlarında ve dudaklarında apaçık görünen melal ve kırgınlık ifadesi aynen dün gördüğüm tabloya benziyordu.
C) Albümün bu yaprağını ayrıca sattıkları için hemen alarak odamda bekledim.
D) Büyük bir Sarto albümünün içinde onu buldum.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok yer tamlayıcısına yer verilmiştir?
A) Toprağa bakıyor ve muhakkak ki bir şeyler görüyordu.
B) Üzerimi çıkarırken ceketimin cebinden yere bir gazete düştü.
C) Tabiatımdaki sıkılganlık, bunları tekrara heves etmeme mâni olmuştu.
D) Kendisiyle sokakta karşılaştığım zaman yerlere yıkılacak kadar şiddetli çarpıntılara uğrar, yüzüm ateş gibi kesilerek kaçacak yer arardım.

13. “Ramazan geceleri onun, annesiyle beraber, elinde bir fenerle, teravihe gidişini seyretmek için evden kaçıp kapılarının karşısına gizlenirdim.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili söz öbeğiyle özdeş öge aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) Karşı karşıya geldiğim zaman her hareketimin, her bakışımın sırrımı meydana vuracağından korkar, tarif edilmesi imkânsız, adeta boğucu bir utanma ile dünyanın en zavallı bir insanı haline gelirdim.

B) Hiçbir kadının, hatta annemin bile gözlerine dikkatle baktığımı hatırlamıyorum.
C) Son zamanlarda, bilhassa İstanbul’da bulunduğum müddet zarfında, bu manasız utanmayla mücadeleye niyet etmiştim.
D) Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek geziniyordum.

14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime veya kelime gruplarından hangisi yer tamlayıcısı değildir?
A) İçeri girer girmez yüzlerinde bir tebessüm dolaşıyor ve gözleri bu acayip resim meraklısını uzun müddet takip ediyordu.

B) Son söylediğim cümle ile yalanımı nasıl ele vermiş olduğumu düşününce büyük bir şaşkınlığa uğradım.
C) Bir imkân, varlığına ihtimal vermeye bile cesaret edemediğim bir imkân, boş ve manasız akıp giden ömrümün yanına kadar sokulmuştu.
D) Kendimi bildim bileli, bütün günlerimi, haberim olmadan ve nefsime itiraf etmeden, bir insanı aramakla geçirmiş ve bu yüzden bütün diğer insanlardan kaçmıştım.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sadece yüklem ve yer tamlayıcısı vardır?
A) Aradığım bu insanı bulmanın mümkün olduğuna, ona pek yakın bulunduğuma inandırdı.
B) Öğrendiği formülleri ve usulleri itina ile bir deftere not ediyordu.
C) Gece yatısı bir mektepte bulunan on yaşındaki oğlu için aldığı çocuk romanlarını bana okutur.
D) Karşı kaldırıma geçtiğimiz sırada adamın ayağı kenara takıldı.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, “kimden, nereye” sorularının cevabı vardır?
A) Etrafımdaki insanlardan daha çok kaçtım, daha çok içime saklandım.
B) Bu sırada gözlerim, on adım kadar ilerideki elektrik direğinin altından bize doğru gelen birine ilişti.
C) Yüzünde o kendine mahsus hazin ve bıkkın ifade ile, etrafının farkında değilmiş gibi yürüyordu.
D) Onun gözlerinden gülümsemeye benzer bir şeyin geçtiğini gördüm.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “nerede, nereden” sorularına cevap verecek öge vardır?
A) Etrafıma dakikalarca bakındım, fakat orada kimseler yoktu.
B) Bir an evvel eve gidip yatağıma serilmek, derhal uyumak ve manasız vehimlerden kurtulmak istiyordum.
C) O, iri vücuduyla merdivenleri sarsarak ve tıkanırcasına nefes alarak arkamdan koşuyordu.
D) Satırlar gözlerimin önünden siliniyor ve beyaz sayfaların ortasında, sisler içinde, benim zavallılığıma sessiz ve içten kahkahalarla gülen iki siyah göz beliriyordu.

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.B, 4.A, 5.C, 6.C, 7.D, 8.C, 9.D, 10.D, 11.A, 12.B, 13.B, 14.C, 15.A, 16.A, 17.D

 

cumlenin ogeleri test 7 8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap