Testler

Cümlede Anlam Test 10 (6.Sınıf Türkçe)

1.
(Y) bir dost kazanmak için

(K) ama
(T) bir saat yeter
(I) bir dost kaybetmek için
(A) bir yıl yetmez
“Y,K,T,I,A” harfleriyle gösterilen kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda aşağıdaki sözcüklerden hangisi ortaya çıkar?
A) KAYIT
B) YAKIT
C) YAKTI
D) YIKAT

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ayraç içinde verilen kavrama uygun değildir?

A) Vadinin ortasındaki nehir yılan gibi kıvrıla kıvrıla akıyordu. (abartma)
B) Eti iyi pişirmezseniz sağlığınız büyük ölçüde tehlikeye düşer. (koşul-sonuç)
C) Bugüne kadar ondan daha iyi kompozisyon yazan arkadaşım olmadı. (karşılaştırma)
D) Belediye, şehrin su ihtiyacını karşılamak için yeni bir baraj yaptırmış. (amaç-sonuç)

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi söz konusudur?

A) Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
B) Kuytu ormanları, tenha bağları
Geziyor mevsimin yorgun rüzgârı
C) Üstünde yabani güller biterdi
Dereler, tepeler seni anmasa
D) Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir

4. Bütün insanları dost edinmek imkânsızdır . . . olmasın yeter.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) aksaklık
B) tartışma
C) kavga
D) düşmanın

5. “İhtiyacı olmayan şeyi satın alan, ihtiyaç duyduğu şeyi …” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) satar
B) bilir
C) bulamaz
D) araştırır

6. İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri oldukça eğilirler.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilginin insanları alçak gönüllü yaptığı
B) Zengin olmak için çok çalışmaya gereksinim olduğu
C) İnsanların yetenekleri ölçüsünde değer kazandığı
D) Deneyimsiz kişilerin başarısız olduğu

7.
I. Toplum içinde değer kazanmak sanıldığından daha zordur.

II. İnsana sözlerinden çok, yaptığı işler değer kazandırır.
III. Güzel konuşmak, büyük işler başarmak kazar değerlidir.
IV. Ortaya konan işler, insana konuşmadan daha fazla değer kazandırır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4

8. Sevgi ve dostluk gibi değerler . . . alınmaz, bunlar . . . kazanılır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir?
A) güç kullanılarak-güle oynaya
B) hiçbir zaman-çevremizden
C) boş yere-güçlükle
D) parayla-hak edilerek

9. Atasözleri çoğu kez gerçek anlamları dışında benzetmeli (mecaz) bir anlam taşır.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamaya uygundur?
A) Dostun attığı taş baş yarmaz.
B) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
C) Can çıkmayınca huy çıkmaz.
D) Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır.

10. (I) Yaz geldi mi bizim oralarda karpuz üreten çiftçiler, dur durak bilmeden çalışırlar. (II) Tarlada yetişen ürünlerini bir an önce toplayıp pazara götürme telaşına düşerler. (III) Bunun temel gerekçesi ise karpuzların kızgın güneşten ya da aniden yağacak bir doludan zarar görme ihtimalidir. (IV) Bu konuda deneyim sahibi olan çiftçiler, olgunlaşan karpuzları hemen pazara götürüp satarlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, çiftçilerin karpuzlarını satmakta acele etmelerinin nedeni belirtilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV

11. “İşinin en iyisi mi olmak istiyorsun öyleyse …” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

A) önce ayrıntılı bir plan yap
B) araştırma yapmadan işe girişme
C) deneyimli kişilerden akıl almayı ihmal etme
D) işin içinden sıyrılıver

12. Aşağıdakilerin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi olan cümleler birlikte verilmiştir?

A) Yarın hava açık olursa balığa gideceğiz.-Biz de sizinle birlikte İzmir’e gideceğiz.
B) Düzenli olarak çalıştın mı yüksek not alırsın.-Ay sonunda geri vermek üzere borç alabilirsin.
C) Bana zor gelse de buralardan ayrılmayı düşünüyorum.-Dostlarınla birlikte olursan pek sıkıntı yaşamazsın.
D) Eve gelirken birkaç kilo da pirinç alın. –Gözcüler kimseye görünmeden düşman siperlerine kadar yaklaşmış.

13. Romanı yayınevine zamanında teslim etmek isteyen yazar . . .

Yukarıdaki anlatım, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa sözü edilen kişinin başarılı olmak için büyük çaba harcadığı anlamı oluşur?
A) elinden geleni arkasına koymuyordu
B) göze girmişti
C) gecesini gündüzüne katıyordu
D) ağzının payını vermişti

14. “En çok konuşanlar, söyleyecek şeyi en az olanlardır.” cümlesinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgisiz kişilerin gereğinden fazla konuştuğu
B) Konuşmak için bilgili olmak gerektiği
C) Sorunların konuşularak çözülebileceği
D) Konuşma yeteneğinin kişiden kişiye değiştiği

15. “Dün biz de balığa gittik.” cümlesinde örtülü anlam vardır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu anlamlı içeren cümle kullanılmıştır?
A) Dün sadece biz balığa gittik.
B) Biz önceki gün de balığa gittik.
C) Dün bizden başkaları da balığa gitti.
D) Dün herkes balığa gitti.

16. “insan, kara, temize, çıkaramaz, çalmakla, başkalarına, kendini”

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?
A) temize
B) başkalarına
C) çıkaramaz
D) kendini

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.A, 4.D, 5.C, 6.A, 7.C, 8.D, 9.C, 10.C, 11.D, 12.B, 13.C, 14.A, 15.C, 16.D

cumlede anlam test 10-6.sinif turkce İNDİR.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap