Çalışma Kitapçıkları

Fiil Çatısı Etkinlikleri 4 (8.Sınıf Türkçe)

FİİL ÇATISI ETKİNLİKLERİ 4 (8.SINIF TÜRKÇE)                 

1.Aşağıdaki cümleleri özne-yüklem (etken-edilgen) ilişkisi
bakımından inceleyiniz. Fiillerin özelliklerini karşılarındaki bölüme yazınız.

  CÜMLELER ÖZNE-YÜKLEM İLİŞKİSİNE GÖRE
1 Onun bu konuda senden daha gayretli olduğu ileri sürülebilir.  
2 Bu okumalar dil ve edebiyat üstünde odaklanıyordu.  
3 İsteyen istediği zaman tren bileti alamazdı.  
4 Şirket yok pahasına devralındı.  
5 Askerc, İstanbul’u dünyanın en ilginç kenti olarak değerlendiriyor.  
6 Bunu, unutulmaz coğrafi konumu ve “etnografik çeşitliliği” gibi iki nedene dayandırıyordu.  
7 Bilim adamlarına gösterdiği derin ilgi, onlarla paylaştığı şeylerle açıklanabilir.  
8 Gezilerinin çoğu şiire dökülüyordu.  
9 Galata Köprüsü’nün üstünde yarım saat dikildim.  
10 Mısır ve Yunanistan gezileri Akropol ve Piramit isimli bir şiir koleksiyonunda yayımlanmıştı.  

 

2. Aşağıdaki fiilleri cümle içerisinde yüklem görevinde
kullanınız. Fiillerin nesne alıp alamadığını örneklerdeki gibi gösteriniz.

  FİİL CÜMLE NESNESİ
VAR / YOK
1 Açığa vur-    
2 Temsil et-    
3 Sin-  
4 Getiril-  
5 Alıkon-  
6 İma et-  
7 Aktar-  
8 İcat edil-  
9 Rehberlik et-  
10 Dayat-  
11 Sergilen-  
12 Engelle-  
13 Karşılanma-  
14 Suçla-  
15 Vurgulan-  

 

3. Aşağıdaki cümlelerin özne ve yüklemini varsa nesnesini bulunuz.
Cümleleri nesne-yüklem (geçişli-geçişsiz) ilişkisi bakımından inceleyiniz.
Cümlelerin özelliklerini karşısındaki bölüme yazınız.

  CÜMLELER NESNESİNE GÖRE
1 Yazarlar, ressamlar ve gazeteciler Lloyd tarafından gezi yazıları ve rehber kitapçıkları kaleme almaları ve Adriyatik’in kara ve deniz manzaralarını resmetmeleri için kıyı boyunda gemi gezilerine davet ediliyorlardı.  
2 Gezi yazılarında, çoğunlukla daha az teferruatlı olmakla birlikte etno-kültürel çeşitliliğe ilişkin sayısız benzer değinme veya tasvir bulunur.  
3 Böyle bir ulus, varlığının manevi temellerini koruma doğrultusunda daha güçlü bir eğilim ve duyarlılık sergilemelidir.  
4 Ayrıca bu yolculuğun, başlıkta ilan edildiği ve ilk kısımda göründüğü gibi İstanbul’a yapılan basit bir gezi olmaktan çok uzak olduğu anlaşılır.  
5 Yurtsever eğitim ve milli köklerin uzak tarihte aranması birçok tarihi ve edebi eserde bariz bir şekilde görülebilir.  
6 Bazı bireyler, iddialarını az ya da çok, tarihi ve edebi eserlerden derlenmiş verilere dayandırıyorlar.  
7 Başarılı olmada planlı çalışmanın önemi bir daha vurgulandı.  
8 Hiç kimse beni bunu kabul etmeye zorlayamaz.  
9 Çünkü o bana yabancı ve beni görsel, ruhsal ve zihinsel düzeyde rahatsız ediyor.  
10 Genelleştirmeden kaçınmak, toplumun bütünüyle son derece yabancı düşmanı olduğunu beyan etmemizi kesinlikle engeller.  

 

4. Aşağıdaki cümleleri çatı özelliklerine göre inceleyiniz.

  Özne-Yüklem

İlişkisine Göre

Nesne-Yüklem

İlişkisine Göre

Etken Edilgen Geçişli Geçişsiz
1 Roman, Türk edebiyatına Batıdaki doğumundan bir buçuk asır sonra, 19. yüzyılda girmişti.        
2 Bu olay, romanın Osmanlının Batılılaşma-modernleşme sürecinin bir parçası olduğu olgusunu göz önünde bulundurulursa edebi bir gerekliliğe atfedilemez.        
3 Bir tarafta, aydınlar imparatorluğun eski gücünü diriltmeyi arzuluyor, Batı’nın sosyal ve siyasi kurumlarını benimsemenin bu hedefe ulaşmanın tek, dolayısıyla da kaçınılmaz yolu olduğunu düşünüyorlardı.        
4 Namık Kemal, kapıyı sonuna kadar yabancı etkisine açmanın geleneksel ve toplumsal değerleri altüst edeceği endişesinden sıyrılamaz.        
5 Edebiyat eleştirmenleri İntibah romanını, divan edebiyatında görülen soyut ve ideal aşkın aksine bir erkekle bir kadın arasındaki gerçek bir aşk ilişkisini hikaye etmeye yönelik erken bir girişim olarak takdim etmişlerdi.        
6 Jale Parla, Tanzimat’ın kurgu eserlerine ilişkin ufuk açıcı kitabı Babalar ve Oğullar’da Tanzimat romanını yeni bir gözle inceler.        
7 Birçok Tanzimat romanının başkarakterleri Osmanlı bürokrasisinin üst sınıf ailelerinden genç erkeklerdir, bu insanlar, kültürel ve toplumsal statükoyu koruyacak itaatkâr oğullar olarak yetiştirilir.        
8 Başka bir düzeyde, bu genç erkekler, padişahın zayıflayan otoritesi altında yaşamak zorunda olan Osmanlı toplumunu veya gelenekleri Batılılaşma projesince tehdit edilen Osmanlıları simgelerler.        
9 Bu gençlerin maruz kaldıkları felaket, Batılı hayat tarzı tarafından baştan çıkarılmalarıyla başlar.        
10 Lüks bir fayton, Batılılaşmış davranış tarzına sahip bir kadın veya ucuz Batı romanlarından beslenen hayali bir tutku Batının simgeleri olarak kullanıla bilir.        

 

 CEVAPLAR     

1. Aşağıdaki cümleleri özne-yüklem (etken-edilgen) ilişkisi
bakımından inceleyiniz. Fiillerin özelliklerini karşılarındaki bölüme yazınız.

  CÜMLELER ÖZNE-YÜKLEM İLİŞKİSİNE GÖRE
1 Onun bu konuda senden daha gayretli olduğu ileri sürülebilir. EDİLGEN
2 Bu okumalar dil ve edebiyat üstünde odaklanıyordu. ETKEN
3 İsteyen istediği zaman tren bileti alamazdı. ETKEN
4 Şirket yok pahasına devralındı. EDİLGEN
5 Askerc, İstanbul’u dünyanın en ilginç kenti olarak değerlendiriyor. ETKEN
6 Bunu, unutulmaz coğrafi konumu ve “etnografik çeşitliliği” gibi iki nedene dayandırıyordu. ETKEN
7 Bilim adamlarına gösterdiği derin ilgi, onlarla paylaştığı şeylerle açıklanabilir. EDİLGEN
8 Gezilerinin çoğu şiire dökülüyordu. EDİLGEN
9 Galata Köprüsü’nün üstünde yarım saat dikildim. ETKEN
10 Mısır ve Yunanistan gezileri Akropol ve Piramit isimli bir şiir koleksiyonunda yayımlanmıştı. EDİLGEN

 2. Aşağıdaki fiilleri cümle içerisinde yüklem görevinde
kullanınız. Fiillerin nesne alıp alamadığını örneklerdeki gibi gösteriniz.

  FİİL CÜMLE NESNESİ
VAR / YOK
1 Açığa vur- Onun gittiği yerler ve yolculuk tarzı, duyarlılıklarını açığa vurur. GEÇİŞLİ
2 Temsil et- Bunlar seyahatlerinin zirvesini temsil eder. GEÇİŞLİ
3 Sin- Evin her tarafına balık kokusu sinmişti. GEÇİŞSİZ
4 Getiril- Çiğ köftelik malzemelerin hepsi zamanında getirilmişti. GEÇİŞSİZ
5 Alıkon- Esir alınan yaralılardan bazıları beş gün alıkondu. GEÇİŞSİZ
6 İma et- Bu sözleriyle benim yalancı olduğumu mu ima ediyordu? GEÇİŞLİ
7 Aktar- Seyahat ettiği ülkelerle ilgili izlenimlerini aktarıyor. GEÇİŞLİ
8 İcat edil- Eğer uygun bir geçmiş yoksa her zaman icat edilebilir. GEÇİŞSİZ
9 Rehberlik et- Çanakkale gezisinde bize kim rehberlik edecek? GEÇİŞİZ
10 Dayat- Kendi doğrularını bize dayatıyor. GEÇİŞLİ
11 Sergilen- Müzede Roma dönemine ait birbirinden değerli heykeller sergileniyor. GEÇİŞSİZ
12 Engelle- Kazada ölenlerin yakınlarının kaza yerine girmelerini engellediler. GEÇİŞLİ
13 Karşılanma- Bu durum bence hiç de hoş karşılanmayacak. GEÇİŞSİZ
14 Suçla- Beni yapmadığım bir şeyi yapış olmakla mı suçluyorsunuz? GEÇİŞLİ
15 Vurgulan- Konunun önemli yerleri tekrar vurgulandı. GEÇİŞSİZ

3. Aşağıdaki cümlelerin özne ve yüklemini varsa nesnesini bulunuz.
Cümleleri nesne-yüklem (geçişli-geçişsiz) ilişkisi bakımından
inceleyiniz. Cümlelerin özelliklerini karşısındaki bölüme yazınız.

  CÜMLELER NESNESİNE GÖRE
1 Yazarlar, ressamlar ve gazeteciler Lloyd tarafından gezi yazıları ve rehber kitapçıkları kaleme
özne
almaları ve Adriyatik’in kara ve deniz manzaralarını resmetmeleri için kıyı boyunda gemi gezilerine davet ediliyorlardı.
                             yüklem
GEÇİŞSİZ
2 Gezi yazılarında, çoğunlukla daha az teferruatlı olmakla birlikte etno-kültürel çeşitliliğe ilişkin sayısız benzer değinme veya tasvir bulunur
                                  özne                     yüklem
GEÇİŞSİZ
3 Böyle bir ulus, varlığının manevi temellerini koruma doğrultusunda daha güçlü bir eğilim ve
özne
duyarlılık
sergilemelidir.

nesne             yüklem
GEÇİŞLİ
4 Ayrıca bu yolculuğun, başlıkta ilan edildiği ve ilk kısımda göründüğü gibi İstanbul’a yapılan basit bir gezi olmaktan çok uzak olduğu anlaşılır.
                                   özne                    yüklem
GEÇİŞSİZ
5 Yurtsever eğitim ve milli köklerin uzak tarihte aranması birçok tarihi ve edebi eserde bariz bir
 özne
şekilde görülebilir.
              yüklem
GEÇİŞSİZ
6 Bazı bireyler, iddialarını az ya da çok, tarihi ve edebi eserlerden derlenmiş verilere
özne                       nesne
dayandırıyorlar.

yüklem
GEÇİŞLİ
7 Başarılı olmada planlı çalışmanın önemi bir daha vurgulandı.
                                  özne                                               yüklem
GEÇİŞSİZ
8 Hiç kimse beni bunu kabul etmeye zorlayamaz.
özne          nesne                                     yüklem
GEÇİŞLİ
9 Çünkü o bana yabancı ve beni görsel, ruhsal ve zihinsel düzeyde rahatsız ediyor.
           özne                        nesne                                                                 yüklem
GEÇİŞLİ
10 Genelleştirmeden kaçınmak, toplumun bütünüyle son derece yabancı düşmanı olduğunu beyan
                    özne                                                         nesne
etmemizi
kesinlikle engeller.

                                     yüklem
GEÇİŞLİ

4. Aşağıdaki cümleleri çatı özelliklerine göre inceleyiniz.

  Özne-Yüklem

İlişkisine Göre

Nesne-Yüklem

İlişkisine Göre

Etken Edilgen Geçişli Geçişsiz
1 Roman, Türk edebiyatına Batıdaki doğumundan bir buçuk asır sonra, 19. yüzyılda girmişti.    
2 Bu olay, romanın Osmanlının Batılılaşma-modernleşme sürecinin bir parçası olduğu olgusunu göz önünde bulundurulursa edebi bir gerekliliğe atfedilemez.    
3 Bir tarafta, aydınlar imparatorluğun eski gücünü diriltmeyi arzuluyor, Batı’nın sosyal ve siyasi kurumlarını benimsemenin bu hedefe ulaşmanın tek, dolayısıyla da kaçınılmaz yolu olduğunu düşünüyorlardı.    
4 Namık Kemal, kapıyı sonuna kadar yabancı etkisine açmanın geleneksel ve toplumsal değerleri altüst edeceği endişesinden sıyrılamaz.    
5 Edebiyat eleştirmenleri İntibah romanını, divan edebiyatında görülen soyut ve ideal aşkın aksine bir erkekle bir kadın arasındaki gerçek bir aşk ilişkisini hikaye etmeye yönelik erken bir girişim olarak takdim etmişlerdi.    
6 Jale Parla, Tanzimat’ın kurgu eserlerine ilişkin ufuk açıcı kitabı Babalar ve Oğullar’da Tanzimat romanını yeni bir gözle inceler.    
7 Birçok Tanzimat romanının başkarakterleri Osmanlı bürokrasisinin üst sınıf ailelerinden genç erkeklerdir, bu insanlar, kültürel ve toplumsal statükoyu koruyacak itaatkâr oğullar olarak yetiştirilir.    
8 Başka bir düzeyde, bu genç erkekler, padişahın zayıflayan otoritesi altında yaşamak zorunda olan Osmanlı toplumunu veya gelenekleri Batılılaşma projesince tehdit edilen Osmanlıları simgelerler.    
9 Bu gençlerin maruz kaldıkları felaket, Batılı hayat tarzı tarafından baştan çıkarılmalarıyla başlar.    
10 Lüks bir fayton, Batılılaşmış davranış tarzına sahip bir kadın veya ucuz Batı romanlarından beslenen hayali bir tutku Batının simgeleri olarak kullanıla bilir.    

fiilcatisietkinlikleri4-8.sinifturkce indir.

fiilcatisietkinlikleri4-8.sinifturkce

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap