Çalışma Kitapçıkları

10.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Soruları

1- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a- Emile Zola ve Frank Norris …………………….akımıyla romanı bilimsel bir hâle getirmeye çalışmışlardır.
b- Madame De La Fayette’tin ……………………..adlı eseri, psikolojik romanın ilk başyapıtı kabul edilir.
c- Tanzimat edebiyatında Ahmet Mithat……………….………romanın, Namık Kemal ise…………………………… romanın öncüsü olarak ortaya çıkmıştır.
d- Cervantes tarafından yazılan …………….… roman türünün ilk örneği kabul edilir.
e- …………………….. Romantizm akımına tepki olarak 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır.
f- …………………………….Yusuf Kâmil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği eseri Türk edebiyatındaki ilk çeviri romandır.
g- Türk edebiyatındaki yerli ilk roman …………………….’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eseridir.
h- Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası” Türk edebiyatının ilk ……………………… romanı kabul edilir.
i- Köyü konu alan ilk Türk romanı Nabizade Nazım’ın …………………………….adlı yapıtıdır.
j- Namık Kemal’in “İntibah”ı ilk……………………….. roman, adlı romanı ise ilk tarihî romandır.
k- Tanzimat Dönemi romanları teknik yönden ………………………………………
l- Servetifünûn Dönemi’nde romanda …………………………………………. ve etkisi vardır.
m- İlk psikolojik roman ……………………………….’un “Eylül” isimli romanıdır.
n- Servetifünûn Dönemi’nde romanda olayların geçtiği yer genellikle …………………………….’dur.
o- Millî Edebiyat Dönemi romanının konuları: ……………………………………………………….
p- Servetifünûn Dönemi’nde roman teknik açıdan …………………………………………..
r- Ahmet Mithat Efendi, çok eser verdiği için ………………….… olarak bilinir.
s- Tanzimat I. dönem sanatçıları Namık Kemal, Ahmet Mithat, Şemsettin Sami …………………………
akımından etkilenmişlerdir.
ş- Servetifünûn Dönemi romanlardaki dil ………………………… , anlatım süslüdür.
t- Recaizâde Mahmut Ekrem, Samipaşazâde Sezai, Nabizâde Nâzım ………………………….. Dönemi sanatçılarındandır.

2. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

ESERYAZAR-ŞAİRTÜR
Ölü Canlar
Ateşten Gömlek
Robenson Cruz
Madame Bovary
Zemzeme
Siyah İnciler
Vurun Kahpeye
Afife Anjelik
Mor Salkımlı Ev

3.Tanzimat 1.dönemi ve Servetifünun Dönemi roman anlayışını karşılaştırınız.
4.
Realist roman ve naturalist romanı karşılaştırınız.

10.sinif edebiyat roman unitesi calisma sorulari işlendi.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap