Çalışma Kitapçıkları

11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Soruları

1.Boşlukları doldurunuz. 

 1. …………………… ’nın “Cingöz Recai” adlı kahramanın etrafında gelişen eserleri, edebiyatımızın önemli polisiye romanları arasında sayılmaktadır.
 2. 1923-1940 arasında Sadri Ertem ile Sabahattin Ali …………………………… savunan bir çizgi işlemişlerdir.
 3. Kemal Tahir’in romanı Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarını anlatan tarihî bir romandır.
 4. Yaşar Kemal’in “Ölmez Otu” romanı, üç serilik “Dağın Öte Yüzü” romanlarından üçüncüsüdür. İlk iki kitap, “Ortadirek” ile “Yer Demir Gök Bakır” kitaplarıdır. Bu tür romanlara…
 5. Yusuf Atılgan,           Bilge    Karasu,  Nezihe   Meriç,   Vüs’at               Bener  gibi       yazarlarımız     eserlerini…………………………………….ve…           kaleme almışlardır.
 6. Millî Edebiyat Dönemi’nde eser vermeye …………………………………………., ………………………………………., ……………………………… gibi   yazarlarımız  1923-1950 arasında de eser vermiş ve Anadolu’ya açılmayı geliştirmişlerdir.
 7. Köyün ve köylünün sorunlarına eğilen yazarlar ………………………………………………………. anlayışla eserler vermiştir.
 8. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ’ın anılarının anlatıldığı bir romandır.
 9. …………………………………… ilk romanlarında aşk temasını, kadın psikolojisini işledi. Kurtuluş Savaşı yıllarında yurt sevgisini, kurtuluş ülküsünü destanlaştırdı. Sonra belli tarihsel dönemlerin toplumsal özelliklerini ele alarak gelenek ve göreneklerin yön verdiği yaşama düzenini konu edinen töre romanları yazdı.

2. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını ve kahramanlarını yazınız.

ESERYAZARKAHRAMAN
a.İnce Memet
b.Huzur
c.Kemal TahirOsman Bey, Ertuğrul Bey, Orhan Bey, Şeyh Edebâli, Yunus Emre
d.Vurun Kahpeye

3. Aşağıda verilen yazarlar hangi roman anlayışı ile eserler vermiştir? Eşleştiriniz.
a- Bireyin iç dünyasını esas alan anlayış
b-Toplumcu gerçekçi anlayış
c- Modernist anlayış
d- Millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan anlayış

 1. ( ) Halide Edip Adıvar
 2. ( ) Kemal Tahir
 3. ( ) Oğuz Atay
 4. ( ) Peyami Safa
 5. ( ) Sabahattin Ali

4. Aşağıda tanıtılan yazarların isimlerini boşluklara yazınız.

a- Eserlerinde sade, canlı ve akıcı bir anlatımı tercih etti. Özellikle romanlarında doğa ile ilgili betimlemelere, kısa cümlelere, yerel söyleyişlere sıkça yer verdi. Fıkra, röportaj, hikâye, roman türünde ürün veren sanatçının birçok eseri Batı dillerine çevrildi. Yer Demir Gök Bakır, Yılanı Öldürseler, Ağrı Dağı Efsanesi, Ala Geyik, Beyaz Mendil romanları sinemaya uyarlanmıştır. ………………………………………………………………………………………………

b- Mahur Beste’de Osmanlı Devleti’nin son döneminde seçkin bir çevrenin yaşamı anlatılmıştır. Ölümünden sonra plan ve notlarına dayanılarak bir araya getirilip yayımlanan “Aydaki Kadın” da da aynı irdeleme vardır. …………………………………………………………………………………………

c- Türk insanının ve toplumunun Batı insanına ve toplumuna benzemediğini; Türk romanının da içerik bakımından Batı romanına benzememesi gerektiğini savunur. Bunu sağlamak için de Türk romancısının Türk insanını ve toplumunu incelemesinin zorunlu olduğunu söyler. Göl İnsanları, Arabacı isimli kitapları ile bilinir. ………………………………………………………………………………………

d- Romanlarında canlı, güçlü kişilikler yaratan yazarın kadın kahramanları çarpıcı ve etkileyicidir. Romanları ruh çözümlemelerine ve yaşadığı zamanlara tanıklık eder. Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Döner Ayna, Yolpalas Cinayeti adlı eserleri sinemaya uyarlanmıştır ………………………………………………………………………………..

5. Eserlerin yazarlarını yazınız.

a. Mor Salkımlı Ev:
b. Matmazel Noraliya’nın Koltuğu:
c. Yorgun Savaşçı:
d. Ağrıdağı Efsanesi:
e. Fareler ve İnsanlar:

11.sinif edebiyat roman unitesi calisma sorulari indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap