Testler

Fiilimsiler Test 13-8.Sınıf Türkçe

FİİLİMSİLER TEST 13 (8.SINIF TÜRKÇE)

1. Bütün yontulmamış varlıklarda olduğu gibi onda da gülünç bir kendini beğenmişlik vardı.
Yukarıdaki cümlede kaç eylemsi vardır?
A) 1      B) 2     C)3      D) 4

2. En iyi, yüreğiyle görebilir insan. Gözler asıl görülmesi gerekeni göremez.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çekim eki almış bir eylemsi vardır.

B) Adlaşmış sıfat eylem vardır.
C) İsim fiil ve sıfat fiil vardır.
D) Üç eylemsi vardır.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır?
A) Şımarmak da biliyorsunuz, çocukluğumuzdaki ruha misafirliğe gitmektir.
B) Kişinin susması her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez ,bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur.
C) Nedenini bilmiyorum ama artık hissizleştim, boğucu yalnızlık duygusundan kimse beni çekip çıkarmıyor.
D) Güzel bir cümle okursun acına merhem olur, bilmezsin ki bir merhem kaç acıdan yapılır.

4. (I) O sıradan bir gül değil ki, o senin gülün.
(II) Gülünü senin için bu kadar önemli kılan ona harcadığın zamandır.
(III) Kolay iyileşmez, iyi niyetinden vurulanlar.
(IV) Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır?
A) I.        B) II.           C) III.                D) IV.

5. Aşağıdakilerden hangisinde “-maz/-mez” ekini alan sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır?
A) Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz.
B) Onulmaz bir derde düşmüştü daha yirmisine varmadan.
C) Çaresi bulunmaz hastalığın pençesinde kıvranıyordu zavallı adamcağız.
D) Olur olmaz şeylere neden kafanı kafanı takıyorsun?

6. (I)Bir katilden daha cani insanlar gördüm, umudumuzu öldürenleri gördüm.
(II) Ben kaybetmekten korktuğum her şeyi özgür bıraktım.
(III) Bir insanı gülüşünden tanımak mümkündür, eğer hiçbir özelliğini bilmediğiniz bir insanı gülüşünden sevdiyseniz onun iyi bir kişiliğe sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz.
(IV) Zor zamanımda yanımda yoksan, mutlu anlarımı seninle paylaşamam.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde hem isim fiil hem sıfat fiil vardır?
A) I-II
B) II-III                 

C) II-IV
D) I-IV

7.Ey benim
İyimser hallerim
Çabuk aldanışlarım
Hep inanışlarım
Alttan alışlarım
Hatayı hep kendimde buluşlarım
Değmeyecekleri kafama takışlarm
Yoktan yere akıp giden gözyaşlarım
Herkesi insan yerine koyuşlarım
Hepinize elveda
Artık ben kimsenin
Hiç kimsesi olmayacağım
Yukarıdaki dizelerde kaç isim fiil vardır?
A) 3 B) 4 C) 5    D) 6

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf fiil yoktur?
A) Sevginin ne olduğunu gerçekten keşfedeli beri, bütün sevdiklerimi sevgiye boğuyordum.
B) Ahlak, namus deyince sadece kadından konuşan herkes ahlaksız ve namussuzdur.
C) On bir bin dokuz yüz doksan dokuz balık, ‘İyi geceler.’ diyerek gidip uyudular.
D) En kötüsü de inceldiği yerden değil, sağlamlığına en çok güvendiğin yerden kopması.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, sıfat görevinde kullanılmamıştır?
A) Sizi yıpratan insanlardan sessizce uzaklaşın.
B) Her gözyaşımın genç ve pürüzsüz de olsa yüzümde derin bir iz bıraktığını açıkça gördüm.
C) Olduğum şeyle olmadığım şey arasında, hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasında bir boşluğum.
D) Kötülerin yaptığı şeylerle baş etmeyi öğrenmek için, iyilerin psikoloğa gitmesi gerektiği tepetaklak bir dünyada yaşıyoruz.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil kullanılmıştır?
A) Mütevazılığı suistimal eden, nezaketi istismar eden, kibirlenen, böbürlenen, anlam yükleyince deviren herkese veda etmeli!
B) Hevesleri, beklentileri, erteledikleri, kursağında kalmış kelimeleri kaçırılmış bakışları, gizledikleri, susuşları ve istemsiz veda edişleriyle tamamlanmamış bir cümledir insan.
C) İnsan her şeye alışır diyorlar ya, öyle değil aslında; başka çaren olmadığı için katlanıyorsun ama alışmıyorsun.
D) Eğer paranın çevreden daha önemli olduğunu düşünüyorsanız, bir de nefesinizi tutarak paralarınızı saymayı deneyin.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum bildiren zarf eylem vardır?
A) Söz konusu başkalarının derdi olunca nasıl da hep daha zeki ve daha nesnel oluruz.
B) Uğraşarak düzeltemediklerinden vazgeçerek kurtulursun.
C) Mesela neden senin odanda duran, sen sandalyende ya da çalışma masanda otururken, uzanırken, ya da uyurken, seni bütünüyle gören mutlu bir dolap değilim?
D) Dumanını saklayınca yanmıyorsun sanıyorlar.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum ve zaman bildiren zarf eylemler vardır?
A) Çiçekleri ezmeden, çocukları üzmeden bana taş yağdırana yüreğimi açtım ben.
B) Bilmeden yapılan hata yanlışlıktır, bilerek yapılan hata ise ihanettir.
C) Edindiğin bilgiler, giysilerine benzemeli, sen yıkanırken akıp gitmemeli.
D) Bir şeyi bildiğimiz halde yeterince bilmediğimizi düşünmek olumlu bir özelliktir; bilmediğimiz halde, bildiğimizi sanmak ise hastalıktır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem sıfat fiil vardır?
A) Vicdan hatırladığı sürece hiçbir suç unutulmaz.
B) Arkadaş kaybetmek diye bir şey yoktur, kimin gerçek arkadaşın olduğunu fark etmek diye bir şey vardır.
C) Daha o gün anlamıştım Feride, ben ömrümce seninle sınanacaktım; çünkü insan daima en sevdiğiyle sınanır.
D) Sürdürdüğümüz hayatı önemli kılacak olan diğer hayatlara getirdiğimiz faklılıklardır.

14. (I) Başka insanlarla ilgilenerek, kendinizi unutun. Her gün, birisinin yüzüne mutlu bir gülümseme getirecek bir iyilik yapın.
(II) Her şeyin geçici olduğunu düşünmek en güzel iyimserlik benim için, kala kala insanda güzelliğin anısı kalır.
(III)Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz, büyük öfkemizin içinde ve mukaddes ümidimizin ateşinde ısınarak…
(IV) Sağlam bir irade, belirlenmiş bir amaç, yenilmez bir azim, her şeyi başarabilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil vardır?
A) I-II

B) III-IV
C) II-III
D) I-IV

15. (I) Vurma kimsenin ayıbını yüzüne, değil kimse çünkü kusursuz.
(II) Sırf kalp kırmamak, kendime yakışanı yapmak için cevap vermediğim herkes, kendini haklı zannetti.
(III) Üç tüy düştü şeytandan: Birisi paraya yapıştı, diğeri mevkiye, öteki de ihtirasa.
(IV) İki hafta boyunca kitap okumak, yürüyüşe çıkmak, hayal kurmak, rahatsız edilmeden uzun uzun okumak, iki hafta boyunca telefonsuz ve radyosuz yaşamak, konuşmak zorunda olmamak, bir anlamda rahatsız edilmeden kendim olmak istiyordum.
(V) Ruhumun içinde usulca büyüyen başka bir ruh var; ben ona mukavemet gösterdikçe etrafında dönmeye başlıyorum, tıpkı senin gibi.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil vardır?
A) I-IV

B) II-III
C) III-V
D)IV-V

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf eylem yoktur?
A) Başkalarına “evet” derken, kendinize “hayır” demediğinizden emin olun.
B) Kötü şeyleri göz önüne alıp iyileri bulalım. Hayatımız iyilerle dolsun.
C) Artık sana hakaret etmeyeceğim, çünkü hiçbir hakaret senin kadar alçalamaz.
D) Birisi gece boyunca hastanın baş ucunda ağlamış, gün ağarınca ağlayan ölmüş, hasta kalkmış, yaşamış.

17.Aşağıdaki beyitlerin hangisinde herhangi bir fiilimsi yoktur?
A) Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli
Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli.
B) Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim?
Sende yoktum zaten ben, ben yine bende bittim.
C) Yanarım geçen günlere, dünlere ve bugünlere.
Sorarım seni günlere, öncelere ve şimdilere.
D) Garip geldik gideriz, rafa koy evi barkı!
Tek, dudaktan dudağa geçsin ölümeyen şarkı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi eklerinden birini almış bir sözcük kalıcı isim olmuştur?
A) Alanında uzman kişilerin görüşlerinden de faydalanmak gerekir.
B) İnsan, başkalarını yok ederek değil, ancak kendi varlığının kalitesini artırarak başarılı olabilir.
C) Sabır, boyun eğmek değil, mücadele etmektir.
D) Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmaz.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil cümlede sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa, gerçekleri söyleyenlerden de o kadar nefret eder.
B) Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti.
C) Asıl söylenecekler hep sonradan hatırlanır.
D) Sahip olduğun her şey, bir gün kaybedeceğin şeylerden sadece biridir.

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf eylem durum bildirmektedir?
A) İnsanların ne kadar kötü olduklarını görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce çok şaşırıyorum.
B) Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.
C) Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan.
D) Sen erken davran, ölmeden önce uyan.

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.D, 4.A, 5.A, 6.B, 7.D, 8.D, 9.B, 10.D, 11.B, 12.C, 13.B, 14.A, 15.D, 16.C, 17.A, 18.A, 19.D, 20.B

fiilimsiler test 13 8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap